Fotogalerie ze školních akcí Gymnázia Luďka Pika

Online školní fotogalerie


img01.jpg
Zapalování vodou - voda iniciuje silně exotermickou reakci, při níž vzniká jodid hlinitý; uvolněným teplem dochází k sublimaci jódu – hustý fialový dým274 zobrazení
img02.jpg
Faraónův had - spalování organických látek; tělo hada je tvořeno uhlíkem, vznikajícím při spalování cukru, růst hada je způsoben vytlačováním produktů spalování oxidu uhličitého238 zobrazení
img03.jpg
Faraónův had247 zobrazení
img04.jpg
Bručící medvídek - chlorečnan draselný + želatinové bombony, KClO3 je silné ox. činidlo, želatinové bombony obsahují velké množství cukru, který se oxiduje kyslíkem uvolněným z chlorečnanu295 zobrazení
img05.jpg
Přednášeli nám studenti Pegagogické fakulty ZČU292 zobrazení
img06.jpg
304 zobrazení
img07.jpg
Zapalování máváním - rozpuštěný bílý fosfor, který na vzduchu hoří a tak se po vypaření rozpouštědla vznítí253 zobrazení
img08.jpg
295 zobrazení
img09.jpg
Stolístek klasnatý1934 zobrazení
img10.jpg
U každého stanu jsme měli možnost si prohlédnout detailní popis tématu, na které byl zaměřený251 zobrazení
img11.jpg
Detailní zkoumání invazních druhů plžů, konkrétně Plzáka španělského1914 zobrazení
img12.jpg
236 zobrazení
img13.jpg
Výroba elektřiny vlastními silami249 zobrazení
img14.jpg
287 zobrazení
img15.jpg
Zatloukání hřebíků banánem - banánu zmraženého kapalným dusíkem je možno použít jako kladiva251 zobrazení
img16.jpg
Zatloukání hřebíků banánem247 zobrazení
img17.jpg
245 zobrazení
img18.jpg
Meteorologická mapa ČR249 zobrazení
img19.jpg
Vyzkoušeli jsme si, jaké by to bylo chodit s protézou nohy263 zobrazení
img20.jpg
Protéza255 zobrazení
img21.jpg
Protéza258 zobrazení
img22.jpg
242 zobrazení
img23.jpg
268 zobrazení
img24.jpg
Měli jsme možnost zopakovat si kurz první pomoci258 zobrazení
img25.jpg
Měření pH vody a dalších nápojů254 zobrazení
Počet souborů: 25 na 1 stránce(kách)