Fotogalerie ze školních akcí Gymnázia Luďka Pika

Online školní fotogalerie


img01.jpg
Zapalování vodou - voda iniciuje silně exotermickou reakci, při níž vzniká jodid hlinitý; uvolněným teplem dochází k sublimaci jódu – hustý fialový dým284 zobrazení
img02.jpg
Faraónův had - spalování organických látek; tělo hada je tvořeno uhlíkem, vznikajícím při spalování cukru, růst hada je způsoben vytlačováním produktů spalování oxidu uhličitého248 zobrazení
img03.jpg
Faraónův had258 zobrazení
img04.jpg
Bručící medvídek - chlorečnan draselný + želatinové bombony, KClO3 je silné ox. činidlo, želatinové bombony obsahují velké množství cukru, který se oxiduje kyslíkem uvolněným z chlorečnanu309 zobrazení
img05.jpg
Přednášeli nám studenti Pegagogické fakulty ZČU305 zobrazení
img06.jpg
317 zobrazení
img07.jpg
Zapalování máváním - rozpuštěný bílý fosfor, který na vzduchu hoří a tak se po vypaření rozpouštědla vznítí266 zobrazení
img08.jpg
307 zobrazení
img09.jpg
Stolístek klasnatý1945 zobrazení
img10.jpg
U každého stanu jsme měli možnost si prohlédnout detailní popis tématu, na které byl zaměřený262 zobrazení
img11.jpg
Detailní zkoumání invazních druhů plžů, konkrétně Plzáka španělského1923 zobrazení
img12.jpg
245 zobrazení
img13.jpg
Výroba elektřiny vlastními silami258 zobrazení
img14.jpg
296 zobrazení
img15.jpg
Zatloukání hřebíků banánem - banánu zmraženého kapalným dusíkem je možno použít jako kladiva260 zobrazení
img16.jpg
Zatloukání hřebíků banánem256 zobrazení
img17.jpg
254 zobrazení
img18.jpg
Meteorologická mapa ČR258 zobrazení
img19.jpg
Vyzkoušeli jsme si, jaké by to bylo chodit s protézou nohy272 zobrazení
img20.jpg
Protéza264 zobrazení
img21.jpg
Protéza267 zobrazení
img22.jpg
251 zobrazení
img23.jpg
277 zobrazení
img24.jpg
Měli jsme možnost zopakovat si kurz první pomoci267 zobrazení
img25.jpg
Měření pH vody a dalších nápojů265 zobrazení
Počet souborů: 25 na 1 stránce(kách)