Technika a ICT - Cherchez la Femme !

Podpora odbourávání genderové segragace v Plzeňském kraji

Exkurze do firmy ŠKODA TRANSPORTATION A. S. 19. 11. 2015

Projekt "Technika a ICT - Cherchez la femme !"

Dne 19. 11. 2015 proběhla exkurze do společnosti Škoda Transportation a. s. Akce se konala v rámci projektu "Technika a ICT - Cherchez la femme !", který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektových aktivit je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání.

Akce se zúčastnilo 21 dívek z Gymnázia Luďka Pika spolu s Mgr. Ivanou Sirotkovou.

V úvodu exkurze byla děvčata seznámena s projektem Technika a ICT – Cherchez la femme !, poté se dozvěděla v krátkosti o vzniku a historii společnosti, její působnosti, výrobě a zakázkách a vyslechla si informace o nabízených možnostech pro studenty. V neposlední řadě viděla virtuální prohlídku jednotlivých vozů a krátké video z provozu vlaku.

Ve druhé části exkurze se dívky podívaly do výroby. Kompletně jim byla představena celá výroba, kdy mohly nahlédnout do zákulisí výroby tramvají. Dozvěděly se, jak vznikají jednotlivé výrobky, jak vypadá přesun komponentů z lakovny do montáže a mezi jednotlivými výrobními halami, dokonce měly možnost vidět samotný přesun tramvaje mezi halami. Vyslechly si informace o vývozu jednotlivých výrobků do zahraničí a zakázkách a také, jaké zaměstnance společnost hledá a jaké lidi pro výrobu potřebuje. Závěrem prohlídky výroby byla představena venkovní zkušební kolej, kterou si děvčata také mohla prohlédnout.

Poslední část exkurze byla věnována minibesedě s ženami techničkami, které ve společnosti pracují a ve svém oboru jsou úspěšné. Projektantky Ing. Jaroslava Maříková a Ing. Hedvika Kolínková a svářecí inženýrka Vendula Plačková vyprávěly dívkám o své práci, aby dívkám ukázaly, že opravdu ženy mohou být v technice úspěšné. Exkurze se těšila velkému úspěchu ze strany dívek, které si na památku odnesly drobné dárky s logem Škoda a logem projektu.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Převzato z adresy Externí odkaz zenyatechnika.cz/realizovane-akce-exkurze-skoda-transportationIV.php

Ukázkový den
Ukázkový den
Ukázkový den

 


Exkurze do firmy RYOR 23. března 2015

Dne 23. 3. proběhla exkurze do společnosti Ryor a.s. Akce se konala v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, který realizuje Akademie HK PK při Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektových aktivit je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání.

Akce se zúčastnilo 11 dívek z Gymnázia Luďka Pika, Plzeň s Mgr. Ivanou Sirotkovou, 15 dívek ze ZŠ Chotíkov s Mgr. Petrou Pangrácovou a 14 dívek ze ZŠ Vejprnice s Mgr. Hanou Markovou.

Úvodem exkurze byla děvčata rozdělena na dvě skupinky, obě skupinky se postupně vydaly na prohlídku výroby. Děvčata viděla výrobu kosmetiky od počátku až do konce. Podívaly se do míst, kde jsou přijímány suroviny pro výrobu kosmetických přípravků, kde se skladují, váží a zpracovávají. Zde děvčata mohla vidět výrobu krémů a jejich míchání, které zaujalo všechny žákyně. Doslova na vlastní kůži mohla děvčata otestovat právě vyrobený krém.

Dívky měly možnost nahlédnout do vývojového oddělení firmy a seznámit se s člověkem, který kontroluje kvalitu výrobků a vyvíjí stále nové kosmetické přípravky.

Na závěr měla děvčata jedinečnou možnost seznámit se s majitelkou firmy RYOR a.s. Ing. Evou Štěpánkovou. Paní Štěpánková dívkám vyprávěla, co jí přimělo podnikat v kosmetickém průmyslu nebo jaký je její nejoblíbenější výrobek firmy RYOR. Dívky měly také možnost zakoupit si výrobky, které viděly přímo ve výrobě.

Dle pozitivních ohlasů dívek se exkurze velmi líbila a děvčata byla spokojena.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Převzato z adresy Externí odkaz www.zenyatechnika.cz/realizovane-akce-exkurze-ryor.php

Ukázkový den
Ukázkový den
Ukázkový den

 


Ukázkový den technických oborů 3. 2. 2015 – FEL – Katedra Elektromechaniky a výkonové elektroniky

"Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji" registrační číslo projektu 248

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů pomocí souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni, Techmania Science Center, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje.

Aktivity pro studentky 2., 3. a 4. ročníků gymnázií:

  • Besedy s profesními odbornicemi
  • Ukázkové dny technických a ICT oborů na FAV, FEL a FST ZČU v Plzni
  • Exkurze do firem

Průběh ukázkového dne:

ZAMĚŘENÍ: MIKROKONTROLÉRY V ŘÍDICÍCH SYSTÉMECH

Dne 3. 2. 2015 proběhl ukázkový den na FEL ZČU, Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, kterého se zúčastnilo 18 dívek z Gymnázia Luďka Pika s Mgr. Ivanou Sirotkovou.

Úvodem byly účastnice ukázkového dne seznámeny s cílem projektu "Technika a ICT - Cherchez la femme!", konkrétními projektovými aktivitami a představení realizátora projektu.

Po úvodním slovu realizátora projektu byly pracovnicemi katedry Ing. Vendulou Mužíkovou a Ing. Terezou Josefovou představeny jednotlivé obory a možnosti studia na katedře. Po té se děvčata rozdělila do skupinek, kde se pomocí programování v programu PLS snažila naprogramovat desku – model křižovatky. Po naprogramování desky si každá dívka vyrobila originální šperk z elektrosoučástek, který si na památku odnesla domů.

Převzato z adresy Externí odkaz www.zenyatechnika.cz/realizovane-akce-ukazkovy-den-fel.php

Ukázkový den
Ukázkový den
Ukázkový den

"Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice."

Akademie HK PK, o.p.s.

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Přijímací zkoušky
čtyřletý obor -
8. června 2020
víceleté obory -
9. června 2020

Maturitní zkoušky
písemná část -
1. - 4. června 2020
ústní část -
8.L, 4.A 11. - 17. června
6.E 17. - 23. června

Mimořádné opatření
- uzavření školy

od 11. března 2020
do odvolání

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2020 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti