24. 9. 2021, 8:30, zva

Voby do Poslanecké sněmovny

Dne 20. a 21. září se na naší škole konala simulace voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Studentské volby jsou vzdělávacím projektem programu JSNŠ organizace Člověk v tísni. V celé České republice se voleb zúčastnilo 312 škol, z toho 159 gymnázií, 120 SOŠ a 33 SOU. Možnost volit měli... (více)

23. 9. 2021, 11:00, faa

Evropský den jazyků

V pondělí 20. září se naše třída 2.L spolu s 2.M zúčastnila Evropského dne jazyků. SVKPK pro nás připravila program, který nám měl představit jazyky. Tato zkušenost nám pomůže při výběru druhého cizího jazyka. Na radnici jsme se seznámili se základními německými frázemi, v Alliance Francaise a v Románské knihovně... (více)

17. 9. 2021, 12:00, ja

Třídní schůzky 1. ročníků

Třídní schůzky 1.L, 1.E a 1.A se budou konat v úterý 21. září 2021 od 16:30. Aleš Janoušek, ředitel školy

16. 9. 2021, 9:30, tea

Exkurze do knihovny

Ve čtvrtek 9. září 2021 pro naši třídu 1.L paní učitelka Renata Teršová a pan učitel Čestmír Kouba zorganizovali exkurzi do Městské knihovny v Plzni na Doubravce. V knihovně nás přivítaly tři milé knihovnice, které si pro nás připravily bohatý a zajímavý program. Dozvěděli jsme se, jak jsou knihy... (více)

14. 9. 2021, 14:30, M.H. a A.Č.

Úpravy cen obědů

Vzhledem k velkému navýšení cen potravin a zároveň změně vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsme byli nuceni přistoupit k navýšení cen stravy od 1. října 2021. Nové finanční limity pro stravu dětí:
• Strávníci 11-14 let ... 38 Kč
• Strávníci 15-18 let ... 42 Kč
Doporučený nový limit inkasa 1 100,00 Kč.

7. 9. 2021, 10:00, ja

Ředitelské volno

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů ředitelské volno na den 27. září 2021. Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem. Děkujeme za pochopení. Aleš Janoušek, ředitel školy

2. 9. 2021, 13:30, faa

Daruj srdce

Další ročník výzvy Daruj srdce. V týmu minimálně tří studentů vyhledej ve svém okolí neziskovou organizaci, spoj se s jejím zástupcem a do 18. října ji přihlas do výzvy Daruj srdce. Více informací na www.darujsrdce.cz a na plakátu.

27. 8. 2021, 19:30, ja

Organizace zahájení školního roku 2021/22

Vážení rodiče, milí žáci, srdečně nám všem přeji šťastné vykročení do nového školního roku 2021/22. Těším se, že se již budeme setkávat osobně jak při prezenční výuce, tak (postupně) i při nejrůznějších akcích školy.
Ve středu 1. září proběhnou třídnické hodiny a po nich budou od 10:00 do 12:00 vydávány obědy. Třídy dvojjazyčného gymnázia 3.E a 4.E se učí podle zvláštního rozvrhu již od 1. září. Další dny se výuka koná podle rozvrhu a plánovaných akcí (adaptační kurzy prvních ročníků).
Při vstupu do školy a ve společných prostorách platí povinnost pro všechny osoby zakrýt si dýchací cesty. Ve dnech 1., 6. a 9. září má každý žák povinnost se během první vyučovací hodiny testovat... (více)

25. 8. 2021, 13:00, A.Č.

Informace pro strávníky ve školní jídelně

Na konci srpna ve dnech 25. až 31. přijďte do kanceláře školní jídelny od 8 - 12 h, koupíte si čip nebo kartu, s sebou přineste vyplněnou přihlášku, která se nachází na stránkách jídelny, v ní jsou velmi podrobné informace, dále potvrzení o založení inkasa, stačí potvrzení z internetového bankovnictví, do banky nemusíte. Zavedeme hesla pro www.strava.cz - slouží k objednávání obědů a nahlásíte, od kdy se budete stravovat. Když nebudete moci přijít v srpnu, můžeme samozřejmě zařídit vše až v září v čase od 6 - 15 h. Stávající strávníci jsou automaticky přihlášeni.
Alena Černá, vedoucí š. j.

11. 8. 2021, 11:30, kr

Sportovní kurz 3.L

Ve dnech 6. 9. – 10. 9. 2021 se koná sportovní kurz žáků 3.L. Ubytování a stravování je zajištěno v areálu Melchiorova Huť. Předpokládaná cena je 1900,- Kč za ubytování, stravování a dopravu. Pokud se Vaše dítě kurzy zúčastní, je nutno do 31. 8. 2021 uhradit uvedenou částku na účet školy. Další informace viz dokument Sportovní kurz 3.L.

4. 8. 2021, 10:30, coa

Začátek školního roku pro 1.E

Milé žákyně, milí žáci, jmenuji se Isabel Contreras Hein a budu od září 2021 vaše třídní učitelka (1.E). Doufám, že si hezky užíváte prázdniny, ale už nyní vám posílám informace, jak bude vypadat začátek školního roku, ať se na to můžete včas připravit. První školní den (1. 9. 2021) se budeme seznamovat se třídou a se školou, druhý den dostanete učebnice a třetí den již proběhne výuka. Ve dnech 6. - 10. září se bude konat sportovní kurz... (více)

23. 6. 2021, 10:30, ja

Rozpis služeb o prázdninách 2021

 pdf Rozpis služeb 2021

29. 6. 2021, 10:00, hea

Němčina nekouše

Konečně mohli dnes i žáci 2.L zažít, že němčina nekouše! Tuto motivační hodinu zařazujeme většinou do období před výběrem druhého cizího jazyka, ale letošní rok je výjimečný ve všem, tudíž i v pořádání doprovodných akcí k výuce. Žáci si sami vyzkoušeli, že vlastně spoustu slov z NJ už znají a je tedy dobře, že si vybrali ke studiu zrovna tuto řeč. (více)

25. 6. 2021, 11:30, faa

Čeština je i můj jazyk

Evelína Š. a Tereza C. ze 4.E se zúčastnily tvůrčí a literární soutěže Čeština je i můj jazyk. V rámci 3. kategorie soutěže vytvořily průvodce, který by mohl sloužit novému spolužákovi s odlišným mateřským jazykem. Zkusily si představit, jaké to je, když se musí zorientovat v neznámém prostředí nové školy a najít správnou učebnu nebo jídelnu... (více)

akt. 24. 6. 2021, 11:00, faa

Velký úspěch v Olympiádě v českém jazyce

V letošním školním roce byli naši žáci opět velmi úspěšní v Olympiádě v českém jazyce. Ve II. kategorii zvítězila žákyně 5.L Amira A. a postoupila do krajského kola. I v tomto kole byla velmi úspěšná a reprezentovala Plzeňský kraj v kole ústředním, které se konalo ve dnech 16. – 22. června 2021. Amira v posledním celostátním kole i přes nepříznivé podmínky vybojovala krásné 2. místo... (více)

16. 6. 2021, 8:30, ja

Kandidáti do voleb ŠR GLP

Připomínáme, že volby do Školské rady GLP se budou konat ve čtvrtek 24. června 2021 od 8:00 do 16:00 v budově Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, hlavní vchod školy.

pdf Navržení kandidáti 2021

15. 6. 2021, 9:30, sia

Ve Fyzikální olympiádě GLP opět úspěšné

Ani v pandemickém roce 2020/2021 se na poli fyzikálním nezahálelo. Naši žáci se zapojili, byť distančně, do všech kategorií 62. ročníku Fyzikální olympiády. Přes všechny komplikace si vedli velmi dobře, v některých kategoriích dokonce výborně. Důkazem je 4. místo Marka Hanzla z 8.L v krajském kole kategorie A. Do této nejobtížnější kategorie se celkem zapojili... (více)

14. 6. 2021, 14:00, an

Výsledky přijímacího řízení 2021 po náhradním termínu

K dispozici jsou výsledky s pořadím uchazečů po náhradním termínu:
pdf čtyřleté studium
pdf šestileté studium
pdf osmileté studium

8. 6. 2021, 13:30, laa

Chemická olympiáda přežila pandemii!

Je možné i v době distanční výuky soutěžit v chemii? Ano! A  potvrzují to naši studenti – účastníci 57. ročníku ChO. Jen vyměnili chemickou laboratoř za kuchyň a používali doma se běžně vyskytující „chemikálie“ jako sůl, ocet, jedlou sodu či olej. V kategorii D nejlépe uspěla Veronika J. ze 4.L, která vyhrála... (více)

 

Starší články...

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Ředitelské volno
27. září 2021
všechny třídy
 

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2021 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti