Logo

20. 5. 2019, 10:00, kaa

Dobročinný koncert

Pěvecký sbor GLP Vás srdečně zve na charitativní koncert, který se koná ve čtvrtek 23. května 2019 od 17 hodin v kostele v Lobzích.
pdf Pozvánka

 
 

17. 5. 2019, 9:00, faa

Olympiáda z francouzského jazyka

V úterý 14. května 2019 proběhlo ve Francouzském institutu v Praze celostátní kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Plzeňský region reprezentovala v kategorii B1 Dominika S. ze 3.A. První místo a hlavní cenu (14denní pobyt ve Francii) sice nezískala, ale... (více)

 

16. 5. 2019, 14:30, sia

Fyzikální show

V pátek 10. května 2019 měli zájemci o fyziku možnost prožít dvě netradiční vyučovací hodiny. Zavítali mezi nás Bc. Ondřej Kořistka a Magdaléna Cubrová z ČVUT – FJFI s fyzikální roadshow. Fyzikální experimenty byly rozděleny do tří hlavních oblastí. První oblast patřila mechanice, druhá mechanickému vlnění a třetí... (více)

15. 5. 2019, 9:30, ja, zva

Studentské volby do Evropského parlamentu

Externí odkazČlánek a fotografie z voleb na GLP v Plzeňském deníku
Externí odkazCelkové výsledky voleb
Výsledky voleb za školu

 

14. 5. 2019, 8:30, doa

Bachata

Dne 3. května navštívila třídy 3.L, 5.L, 6.L a 7.L paní Yicely Vargas z Dominikánské republiky, která momentálně žije v Plzni. Velice poutavě vyprávěla o své zemi, o typických jídlech, o karnevalu, ale největší úspěch rozhodně měla výuka tance bachaty. (více)

 

13. 5. 2019, 12:00, hea

Projektový týden 4.L

V rámci projektového týdne se 4.L setkala s různými aktivitami: v úterý se v Plzni poptávala informační gramotnost široké veřejnosti; na Kozlu se ve čtvrtek prohloubily vědomosti o Karlu IV. a zužitkovaly se jazykové schopnosti; v pátek byl čas si na Šídlováku... (více)

 

10. 5. 2019, 10:30, hea

Záchrana je náš život

V pátek, 26. dubna 2019, se na 31. ZŠ Elišky Krásnohorské v Plzni pilně zachraňovalo. Naše družstvo uspělo ve své kategorii nejlépe, a proto mohou Martina, Nikča, Pavel, Petr a Ondra... (více)

 

9. 5. 2019, 9:30, jc

Úspěchy v biologické olympiádě

Dominika S. ze třídy 3.A obsadila 6. místo v krajském kole biologické olympiády kategorie A.
Veronika J. z 2.L se umístila na 2. místě v okresním kole kategorie D a Amira A. ze 3.L se umístila na krásném 1. místě v okresním kole kategorie C. Z okresního kola... (více)

7. 5. 2019, 13:30, rea

Návštěva ze španělského velvyslanectví

Dne 25. dubna 2019 navštívil naše gymnázium španělský velvyslanec Angel Lossada a atašé pro vzdělávání Amaya Cal Linares, kteří nejdříve mluvili s učiteli bilingvní sekce a následně se setkali se třídou 5.E a pár žáky maturitního ročníku 6.E. Hodina proběhla formou konverzace, pan velvyslanec na všechny položené otázky odpovídal vřele a občas i s humorem. Atašé pro vzdělávání byla... (více)

6. 5. 2019, 15:00, na

Zpráva z 41. ročníku SOČ Plzeňského kraje

Krajská přehlídka SOČ Plzeňského kraje se konala 24. dubna 2019 na Gymnáziu Luďka Pika za podpory ředitele školy Mgr. Aleše Janouška. Soutěžilo zde 60 soutěžících s 53 pracemi v 17 soutěžních oborech. Do Celostátní přehlídky SOČ, která se koná 14. - 16. 6. v Opavě, postoupilo 15 prací, dalších 5 prací postoupilo do tzv. licitace. Studentka našeho gymnázia Ivana Šimanová se svou prací v oboru Zdravotnictví obhájila 1. místo. Gratulujeme! (více)

3. 5. 2019, 13:30, rea

Povídání o Uruguaji

Dne 23. dubna 2019 jsme naše třída 3.E měli možnost seznámit se s Uruguají, neboť nás navštívila konzulka paní Adriana Dergam. Dozvěděli jsme se mnoho o historii, kultuře, hospodářství, zemědělství a tradicích. Viděli jsme jednu z typických tradic... (více)

 

2. 5. 2019, 15:00, maa

Úspěch v soutěži Puškinův památník

V dubnu 2019 proběhlo krajské kolo soutěže v recitaci v ruském jazyce Puškinův památník. Za naši školu se soutěže zúčastnil student Petr Vacek (2.A) a obsadil v kategorii SŠ... (více)

 

1. 5. 2019, 14:00, sla

Prima na PF ZČU

26. dubna 2019 se třída 1.L zúčastnila propagační akce projektu PRIM na PF ZČU v Plzni. Žáci si vyzkoušeli základy algoritmizace a programování výukových robotů. Některé více nadchli Ozoboti, jiné... (více)

 

19. 4. 2019, 9:30, sia

Líheň fyzikálních talentů

V druhém dubnovém týdnu byly vyhlášeny výsledky již 15. ročníku Školní fyzikální soutěže pro primu a sekundu. Dvacet žáků po dobu dvou vyučovacích hodin odpovídalo na testové otázky, hledalo... (více)

 

17. 4. 2019, 12:00, na

41. ročník SOČ – krajská přehlídka 2019

Krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti Plzeňského kraje se koná ve středu 24. dubna 2019 tradičně na našem gymnáziu. (více)

 

 

17. 4. 2019, 7:30, ja

Dopravní výuka 1.L a 2.L

Ve středu 24. dubna 2019 proběhne výuka dopravní výchovy pro třídy 1.L a 2.L na 1. ZŠ, Západní 18, Bolevec.
Třída 1.L se sejde s vyučující Mgr. Alenou Vacovskou na konečné tramvaje č. 1 v Bolevci v 7:45. Odtud společně odejdou na dopravní hřiště 1. ZŠ, Západní 18, kde budou vyučováni pod vedením instruktora od 8:00 do 10:00. Zde v 10:00 vyučování třídy 1.L končí. Žáci si s sebou vezmou vhodné oblečení, sportovní obuv a cyklistickou přilbu.
Třída 2.L bude mít sraz s třídní vyučující Mgr. Janou Závorkovou v 9:45 na konečné tramvaje č. 1 v Bolevci. Odtud společně odejdou na dopravní hřiště 1. ZŠ, Západní 18, kde budou vyučováni pod vedením instruktora od 10:00 do 12:00. Zde ve 12:00 vyučování třídy 2.L končí. Žáci si s sebou vezmou vhodné oblečení, sportovní obuv a cyklistickou přilbu.
Obědy jsou ve středu 24. 4. odhlášeny.

16. 4. 2019, 9:00, jc

Dívčí volejbalový turnaj

Dne 3. dubna 2019 proběhl na našem gymnáziu volejbalový turnaj děvčat základních škol a víceletých gymnázií. S organizací pomáhali žáci GLP ve funkci rozhodčích a zapisovatelů. Tým našeho gymnázia se umístil na hezkém třetím... (více)

 

1. 4. 2019, 15:00, ja

Třídní schůzky a studijní volno

Třídní schůzky všech ročníků se budou konat v úterý 16. 4. 2019 od 17.00 h v kmenových učebnách a schůzka zástupců tříd (Spolek přátel školy) proběhne od 16.30 h v knihovně.
 
Studijní volno v době konání přijímacích zkoušek bude uděleno následovně:
pátek 12. 4. výuka se nekoná pro třídy: 2.A, 3.A, 6.L a 7.L
pondělí 15. 4. se výuka nekoná pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L a 4.L a pro 1.E, 2.E
úterý 16. 4. se výuka nekoná pro třídy: 1.A, 2.A, 3.A a 1.L až 7.L a dále 1.E a 2.E
středa 17. 4. mají studijní volno všechny třídy.
Třídy, které mají studijní volno, mají odhlášené obědy.

10. 4. 2019, 11:00, vra

Udržitelnost stavebních úprav chemie

V rámci udržitelnosti projektu „Stavební úpravy prostor chemie...” proběhly na naší škole čtyři projektová setkání se studenty a pedagogy Církevního gymnázia, Gymnázia Mikulášské náměstí a 22. ZŠ v Plzni. Nejdříve se uskutečnila schůzka pedagogů, na které jsme vytvořili plán společných setkání a dohodli se na používání metody BOV (badatelsky orientované výuky) v rámci plánovaných laboratorních cvičení a chemických... (více)

9. 4. 2019, 10:00, doa

Úspěch na Olympiádě ze španělského jazyka

V pátek 29. března 2019 reprezentovala naši školu v krajském kole Olympiády ve španělském jazyce studentka 5.L Veronika Vacková, která získala 1. místo.
Blahopřejeme a budeme držet palce ve státním kole, které proběhne v... (více)

 

8. 4. 2019, 10:00, faa

Krajské kolo francouzštiny

2. dubna 2019 proběhlo v KCVJS krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzštině. Naše škola se zúčastnila v kategorii B1 a obsadila první (Dominika S., 3.A) a druhé místo (Nicole R., 3.A). Blahopřejeme a držíme palce do kola celostátního.

 

5. 4. 2019, 15:00, faa

Pravopisné klání

V březnu se na naší škole uskutečnila soutěž Pravopisné klání, které se zúčastnili zástupci jednotlivých tříd. Výherci, Lenka Č. (1.L), Linda V. (2.E) a Ondřej Č. (4.E)... (více)

 

akt. 4. 4. 2019, 15:00, faa

Mezinárodní den frankofonie

Přijďte s námi oslavit Mezinárodní den frankofonie, naučit se něco málo francouzsky, dát si palačinku nebo třeba nějaký francouzský slaný či sladký koláč.
...
Děkujeme všem, kteří přišli 20. března do přízemí školy, a oslavili s námi tak Mezinárodní den frankofonie.
Studentům francouzštiny děkujeme za přípravu a... (více)

3. 4. 2019, 15:30, sla

Projektové setkání Erasmus+

Esrasmus+

Ve dnech 24. – 31. 3. 2019 navštívila naši školu skupina šestnácti žáků se svými vyučujícími z partnerské školy IES Isabel de Villena ve španělské Valencii. Během celého týdne žáci zpracovávali témata projektu Investigar, exponer y debatir para aprender a ser críticos - lidská... (více)

 

2. 4. 2019, 12:00, hoa

Dějepisná soutěž gymnázií

Dějepisná soutěž

Družstvo naší školy ve složení Jan Matoušek a Jiří Vintr ze třídy 1.A a Agáta Kotrcová ze třídy 2.E navázalo na tradiční úspěchy našich předešlých soutěžících. Vybojovalo třetí místo v krajském kole (Sušice 27. 3. 2019) této soutěže a postupuje do... (více)

 

29. 3. 2019, 15:00, vca

Studenti spoluvytvářeli obraz v Depu

Studenti v Depu

Studenti GLP pomáhali vytvářet světelný obraz připravovaný pro Blikblik festival světla v Plzni, jehož autorem je indický umělec Mantu Das. Obraz má rozměry 8x3 metry a výtvarník na jeho realizaci v Plzni pracoval více než 2 týdny.

 

28. 3. 2019, 15:00, ja

Studenti besedovali s rektorem UK

Návštěva rektora

Věděli jste, že naše gymnázium navštívil rektor Univerzity Karlovy?
Pan profesor Tomáš Zima vedl se studenty předposledních ročníků přátelskou diskusi o studiu na VŠ. Kromě otázek, které se týkaly samotné Univerzity, pokládali nadšení studenti... (více)

 

27. 3. 2019, 15:00, kua

Matematický náboj

Matematický náboj

V pátek 22. 3. 2019 reprezentovaly naši školu v týmové matematické soutěži Náboj 2 týmy – Seniorů a Juniorů. Soutěž se konala v Praze a je založená na řešení logických úloh. Tým Seniorů tvořili Max Nonfried, Anna Mírková (8.L), Jiří Sloup, Martin Šůla (7.L), Dominika Soukupová (3.A), celkově skončili... (více)

 

26. 3. 2019, 11:00, rea

Úspěch v soutěži Poznejte Valencii

Concurso Valencia

V pátek 22. března uveřejnilo Španělské velvyslanectví výsledky soutěže Poznejte Valencii pro studenty bilingvních sekcí, ve které Ondřej Černý, student 4.E obsadil nádherné 2. místo a stráví tak týden ve Valencii. Blahopřejeme.

 

22. 3. 2019, 14:30, coa

Descubre culturas, ven a concernos

eTwinning

Třída 1.E se zapojila do projektu „Descubre culturas, ven a concernos“ na eTwinning v lednu 2019 a bude zpracovávat různá téma o vlastní kultuře ve španělském jazyce s gymnázii z jiných koutů světa: z Itálie, z Francie, ze Senegalu, ze Španělska a z Polska. Brzy si budou moci živě povídat všichni přes portál eTwinning a výsledky práce budou k nahlédnutí na oficiální webové stránce projektu.

20. 3. 2019, 14:00, rea

Seminář pro učitele španělštiny

Draco

Nakladatelství Draco zve učitele španělštiny na bezplatný seminář na téma A ritmo de español. La música en clase de ELE con pausa y café. Seminář se koná 2. dubna 2019 od 15.00 v učebně A05 na Gymnáziu Luďka Pika, Plzeň.

 

18. 3. 2019, 15:00, hea

2. ročník TeenageNoci s literaturou

Noc

Před několika lety navštívily paní učitelky z 22. ZŠ Na Dlouhých mezinárodní projekt Noc literatury a atmosféra čtenářské noci, během které objevujete zajímavá místa a ještě vám na nich někdo předčítá, je tak zaujala, že se rozhodly udělat malé dítě této noci. Nezůstalo nakonec jen u čtení... (více)

 

15. 3. 2019, 15:00, A.Č.

Nové ceny obědů ve školní jídelně

Od 1. dubna 2019 je stanovena nová cena obědů:
Studenti 11-14 let ... 33,- Kč
Studenti 15-18 let ... 35,- Kč
Je nutné,aby strávníci platící přes inkaso, navýšili limit na 900,- Kč!

akt. 8. 3. 2019, 16:00, jc

Lyžařský kurz Horní Mísečky

pdf Informace (pozor - změna 8. 3. 2019)

8. 2. 2019, 11:00, ja

Přihlášky ke studiu

Přihlášku ke studiu na naší škole je možno odevzdat:
- osobně od 7:15 do 15:30 na vrátnici školy,
- nebo zaslat poštou.
Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději v pátek 1. 3. 2019 - ale pozor! - během jarních prázdnin ve dnech 25. 2. – 1. 3. je možné přihlášku ve škole odevzdat pouze v pondělí 25. 2. nebo ve středu 27. 2. od 8:00 do 12:00 na vrátnici školy.
Více informací o přijímacím řízení

15. 2. 2019, 11:00, rea

Soutěž o fotomontáž

Fotomontáž

Španělské velvyslanectví vyhlašuje 10. ročník soutěže o fotomontáž na téma Španělská literatura. Dílo se musí skládat nejméně ze dvou vlastních fotografií nebo jedné fotografie a obrázku. Termín odevzdání prací je 31. března 2019.

 

 

14. 2. 2019, 12:30, rea

Jazykové zkoušky DELE

Logo DELE

Studenti česko-španělské bilingvní sekce se mohou přihlásit ke zkouškám ze španělského jazyka na úrovních A2, B1, B2, C1 a žákovská úroveň A2/ B1 organizovaných Institutem Cervantes v Praze. Termín nejbližších zkoušek je 24. a 25. května, přihlášení ke zkoušce je možné do 27. března. Diplom DELE je mezinárodně uznávaný dokument oceňovaný nejen na univerzitách, ale také v zaměstnání. Více informací u paní učitelky Margarity Gianino (gianino@gop.pilsedu.cz).

8. 2. 2019, 9:00, an

Soustředění mladých fyziků a matematiků

Elektromobil

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá v létě 2019 prima tábor zaměřený na fyziku a matematiku. Zájemci najdou informace a přihlášku na stránkách soustředění.

 

 

18. 9. 2018, 13.00

Příležitost pro všechny, kdo rádi píšou příběhy

Literární kavárna Divadla Josefa Kajetána Tyla

Projekt Literární kavárna Divadla Josefa Kajetána Tyla 2018/2019 se otevírá poněkolikáté. V pozadí projektu stojí osobnosti plzeňské divadelní scény a cílem projektu je dát příležitost mladým talentům psané tvorby v rozpětí věku 13 – 26 let. Nabízí se tu několik témat a literárních žánrů vždy pro určité období. Ti, kdo se do projektu zapojí, nemusejí projít všemi koly v návaznosti. První kolo končí už 7. října. Více na stránkách Literární kavárny.

12. 9. 2018, 15.00

Nová otevírací doba ve školní knihovně

Ve školním roce 2018/19 bude školní knihovna (místnost S02) otevřena:
pondělí 8:45 - 10:45
středa 8:45 - 10:45
pátek 10:45 - 12:45

 

Starší články...

Kalendář

Dobročinný koncert
23. 5. v 17:00

Maturity 2019
8.L   20. - 23. 5.
4.A   20. - 24. 5.
6.E   27. - 31. 5.

Nová přihláška a provozní řád jídelny
od 1. května 2019

Stravovací komise
schůzka každý čtvrtek
o první velké přestávce
v jídelně

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

Odkazy

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/soc

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2019 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS