1. 3. 2021, 10:30, ja

Uzavření budovy školy v době jarních prázdnin

V týdnu od 8. března do 12. března 2021 v době jarních prázdnin s ohledem na epidemiologickou situaci bude budova školy uzavřena. Úřední hodiny od 1. března 2021, mimo jarní prázdniny, se budou konat vždy v pondělí a ve středu od 8 do 12 h.

26. 2. 2021, 11:00, ja

Online vysílání FAV

Online vysílání pro uchazeče o studium na FAV ZČU! Nestihli jste lednový Den otevřených dveří Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni? Máte stále nezodpovězené otázky ohledně studijních programů, přijímacího řízení, stipendií, studia v zahraničí nebo tvorby rozvrhů? Nebo se stále nemůžete rozhodnout, která fakulta je ta pravá a chcete... (více)

17. 2. 2021, 9:00, ja

Školy zůstávají ve stejném režimu jako dosud

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud s výjimkou konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.
Podle Usnesení vlády ČR č. 129 bodu 3, písm. h) se mohou konat komisionální opravné a komisionální náhradní zkoušky na středních školách a v konzervatořích s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů.

16. 2. 2021, 9:30, rea

Mezinárodní zkoušky DELE

Žáci bilingvní sekce mohou nově skládat mezinárodní zkoušky ze španělského jazyka DELE na našem gymnáziu.
Termíny zkoušek: 21. – 22. května 2021
Zápis nejpozději do:  17. března 2021
Přihláška: Externí odkaz odkaz zde
K přihlášce je nutné přiložit... (více)

9. 2. 2021, 9:30, ja

Elektronická verze testů k jednotným přijímacím zkouškám

Žáci 9., 7. a 5. ročníků ZŠ mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ také elektronickou verzi testů. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, byly použity při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile... (více)

8. 2. 2021, 9:00, an

Jak jsme dopadli v okresním kole MO?

Ano, i v době pandemie a výuky na dálku probíhají různé školní soutěže. Letošní okresní kolo kategorie Z9 70. ročníku tradiční a prestižní soutěže Matematická olympiáda, vyhlašované MŠMT, proběhlo netradičním distančním způsobem. Z celkového počtu 24 soutěžících obsadila naše žákyně Veronika Juhásová 1. až 4. místo s maximálním možným ziskem 24 bodů, další naše žákyně... (více)

4. 2. 2021, 10:00, M.H.

Projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň je škola, která se dlouhodobě věnuje podpoře polytechnického vzdělávání. V dnešní době se to neobejde bez podpory digitálních kompetencí. K zvyšování kvality výuky a motivace žáků, k rozvoji klíčových kompetencí i k reflexi rovných příležitostí je třeba školu vybavit odpovídajícími moderními technologiemi... (více)

1. 2. 2021, 12:30, M.H.

Úřední hodiny pro podávání přihlášek

Důležité upozornění pro zájemce o studium ve školním roce 2021/2022: S ohledem na stávající epidemiologickou situaci a uzavření škol bude možné podat přihlášku na naši školu pouze v úředních dnech, a to:
- v pondělí od 8:00 do 12:00
- ve středu od 12:00 do 16:00
Přihlášky se budou odevzdávat do vrátnice školy. Připomínáme, že přihláška se musí odevzdat nejpozději 1. března 2021.

27. 1. 2021, 17:30, ja

Předávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí opatření obecné povahy MŠMT ČR, které předpokládá předání informace o hodnocení distančním způsobem a předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy přístupné pro prezenční docházku. Výsledky hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pro žáky a jejich zákonné zástupce jsou zpřístupněny v systému Bakaláři, k němuž jste obdrželi přístupové údaje na začátku školního roku.

22. 1. 2021, 11:00, ja

Vyhlášení přijímacího řízení 2021

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání ve školním roce 2021/2022, a to do těchto oborů vzdělání:
• osmileté všeobecné gymnázium – obor 79-41-K/81 Gymnázium
• šestileté česko-španělské gymnázium – obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
• čtyřleté všeobecné gymnázium – obor 79-41-K/41 Gymnázium
(více informací)

21. 1. 2021, 8:00, jc

Lyžařské kurzy

Vzhledem k epidemiologické situaci a opatřením vlády ČR jsme nuceni ve školním roce 2020/2021 zrušit všechny domluvené lyžařské kurzy. Peníze budou vráceny zpět na účty, z kterých škola částku obdržela. Budou poslány v průběhu února. Pokud u Vás došlo ke změně bankovního účtu, škole to prosím oznamte.

18. 1. 2021, 12:00, ja

Informace ke studiu na naší škole

Informace k přijímacímu řízení a ke studiu na naší škole podáváme telefonicky ve dnech 19. - 21. ledna 2021 v době od 9:00 do 12:00:
• úterý 19. ledna – Mgr. Aleš Janoušek, ředitel školy, 776 699 750
• středa 20. ledna – Mgr. Miroslava Fenclová, zástupkyně ředitele školy, 608 440 639
• čtvrtek 21. ledna – PaedDr. Josef Mašek, zástupce ředitele školy, 777 267 789
(více)

18. 1. 2021, 10:30, faa

Příběhy našich sousedů

V loňském školním roce se naše gymnázium zapojilo do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů. Žáci se za doprovodu svých učitelů a koordinátorů z Post Bellum stali na několik měsíců rozhlasovými dokumentaristy a badateli. Jejich úkolem bylo najít a vyzpovídat pamětníka a materiál dále zpracovat. Gymnázium Luďka Pika reprezentovala v kategorii SŠ skupina studentů z maturitních ročníků... (více)

13. 1. 2021, 10:30, vca

Za vánoční kometou

Studentka 1.M Tereza Drábková získala 3. místo ve výtvarné soutěži Za vánoční kometou v Evropě, kterou vyhlásilo Eurocentrum Plzeň spolu s Eurocentrem v Českých Budějovicích. Malba vánočního plzeňského kostela uspěla ve velké konkurenci, neboť do soutěže bylo zasláno 193 prací ze 33 škol... (více)

12. 1. 2021, 9:30, sla

Úspěch projektu Erasmus+ Investigar, exponer y debatir...

Náš projekt Erasmus+ Investigar, exponer y debatir para aprender a ser críticos (č. 2017-1-CZ01-KA219-035496_1) byl na základě hodnocení závěrečné zprávy externími hodnotiteli vybrán jako jeden ze šesti nejlepších projektů v oblasti školního vzdělávání ukončených ve školním roce 2019-2020. Na základě tohoto úspěchu byl Domem zahraniční spolupráce zařazen do publikace Ceny DZS 2020. (více)

8. 1. 2021, 16:30, ja

Den otevřených dveří na GLP 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci nebudeme moci přivítat návštěvníky osobně na plánovaném Dnu otevřených dveří Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 dne 12. ledna 2021. Základní informace o studiu na naší škole, o školních projektech a dalších aktivitách zjistíte zejména z následujících odkazů na našich webových stránkách: prezentace školy (.pdf), výroční zprávy, školní projekty, dvojjazyčné studium, videoprezentace Nuestra escuela – Naše škola, kterou vytvořili studenti bilingvní sekce. Kritéria pro přijetí budou... (více)

akt. 30. 12. 2020, 9:30, ja

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 budou všichni žáci od 4. ledna 2021 opět vzděláváni distančně dle rozvrhu v tabulce.
Žádám rodiče a žáky, aby sledovali aktuální informace o organizaci výuky na stránce rozvrhy a suplování vzhledem k vývoji situace a nařízením vlády ČR.
Strávníci ve školní jídelně jsou automaticky odhlášeni.

10. 11. 2020, 10:30, na

Harmonogram 43. ročníku SOČ online

Na základě vyhlášení MŠMT bude 43. ročník SOČ probíhat online. Přihlášení do SOČ bude možné od ledna 2021.
Harmonogram, další informace a materiály ke stažení najdete na stránkách SOČ.

 

 

Starší články...

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Jarní prázdniny
8. 3. - 12. 3. 2021

Organizace výuky
od 4. ledna 2021
distanční vzdělávání

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2021 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti