Logo

15. 5. 2017, 15.00

Informace Rozpis studijního volna o maturitních zkouškách

 • Pondělí - 22. 5. - třídy 1.E, 2.E
 • Úterý - 23. 5. - třídy 3.E, 4.E
 • Středa - 24. 5. - třídy 1.E, 2.E
 • Čtvrtek - 25 .5. - třída 5.E
 • Pátek - 26. 5. - třídy 3.E, 4.E

19. 5. 2017, 12.00

Pro studenty Absolventi bilingvního studia

Chcete se stát členy Asociace žáků bilingvního studia? img Informační text a Externí odkaz přihlašovací formulář.

5. 5. 2017, 7.00

Zájezd/výlet Sportovní kurz - cyklokurz Melchiorova Huť

doc Výbava a instrukce na sportovní kurz od 29. května do 2. června pro třídy 3.L a 1.E.

2. 5. 2017, 15.30

Informace Krajské kolo SOČ - výsledky

Dne 26. dubna 2017 se na Gymnáziu Luďka Pika konala Krajská přehlídka SOČ Plzeňského kraje, nyní si můžete prohlédnout pdf výsledkovou listinu (každý obor je na samostatné stránce).

2. 5. 2017, 9.00

Novinka Výsledky přijímacího řízení 2017

K dispozici jsou výsledky s pořadím uchazečů o pdf čtyřleté studium, pdf šestileté studium a pdf osmileté studium.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli gymnázia, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Uchazeče, kteří byli přijati, ale rozhodli se studovat na jiné střední škole, prosíme, aby nám tuto skutečnost sdělili neprodleně mailem (gop@gop.pilsedu.cz). Uvolní se tím místo pro další uchazeče o studium na našem gymnáziu.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude vyhotoveno rozhodnutí o nepřijetí, která si budou moci osobně vyzvednout v kanceláři školy (A16) ve středu 3. 5. 2017 od 13.00 do 16.30. Zároveň je možné na místě proti tomuto rozhodnutí podat odvolání (doc dokument pro odvolání), nebo nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáním učiněným u ředitele školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou odeslána poštou.

Pokud nepřijatý uchazeč nepodá odvolání, nebude již mít možnost být později zařazen mezi přijaté uchazeče.

Portál pro zpřístupnění testových zadání

Na níže uvedeném odkazu je uchazečům, kteří konali jednotné testy v rámci prvního a/nebo druhého termínu jednotné přijímací zkoušky, umožněno stáhnout si zadání didaktického testu a klíč správných řešení toho testu, který konali.

Externí odkaz vpz.cermat.cz/testy/

Na základě autentizace pomocí příjmení a rodného čísla si může uchazeč stáhnout zadání příslušného didaktického testu, včetně klíče správných řešení.

20. 4. 2016, 15.00

Úspěchy/soutěže Úspěch v krajském kole Dějepisné soutěže

Dějepisná soutěž Dějepisná soutěž

Dne 5. dubna 2017 se tým žáků našeho gymnázia v sestavě Eliška Růžičková a Radek Vladař ze 6.L a Honza Pěnkava ze 4.E zúčastnil krajského kola Dějepisné soutěže českých a slovenských gymnázií, která se konala v Sušici, a obsadil 1. místo.

Téma letošního 26. ročníku znělo "Léta strachu i nadějí".

13. 4. 2016, 20.00

Informace Krajská přehlídka 39. ročníku SOČ

Středoškolská odborná činnost

Ve středu 26. dubna 2017 se na naší škole koná Krajská přehlídka SOČ Plzeňského kraje. V příloženém dokumentu najdete časové rozpisy obhajob v jednotlivých porotách. Uvedené časy obhajob považujte za orientační! Porota má právo doby obhajob pozměnit.
pdf Obsazení porot a rozpis obhajob

12. 4. 2017, 12.30

Informace Krajský parlament dětí a mládeže PK

Plzeňské Eurocentrum pořádá ve spolupráci s Krajským parlamentem dětí a mládeže PK seminář na téma "Práce a studium v zemích EU". Celá akce proběhne v pondělí 24. dubna od 16:00 v budově SVČ Radovánek (Pallova 19, Plzeň). Vstup je zdarma.

Celá přednáška je určena především studentůn SŠ, ale i jejím absolventům. Bude se mluvit nejen o známém projektu Erasmus+, ale také o dobrovolnictví a jednotné databázi volných pracovních míst, která je společná pro všechny země EU. Všichni jsou srdečně zváni!

10. 4. 2017, 11.00

Úspěchy/soutěže Matematický náboj 2017

V pátek 7. 4. 2017 se konal v pražském Průmyslovém paláci na Výstavišti v Holešovicích 13. ročník soutěže Matematický náboj. Naše škola vyslala dvě soutěžní družstva. Družstvo v kategorii Junior bylo ve složení Marek Hanzl (4.L), Michal Lindner (4.L), Jiří Sloup (5.L), Dominika Soukupová (1.A) a Maxmilián Nonfried (5.L). Toto družstvo obsadilo 68. místo ze 138 zúčastněných. V kategorii Senior nás reprezentovalo družstvo ve složení Anna Mírková (5.L), Viktor Procházka (7.L), Michaela Baníková (8.L), Štěpán Červenka (8.L) a Martin Stránský (8.L). Senioři obsadili 48. místo ze 138 zúčastněných. Srdečně blahopřejeme.

Odkaz na Externí odkaz fotky z místa konání.

8. 3. 2017, 14.00

Informace Zahraniční studenti AFS

Zahraniční studenti AFS

Chcete poznat jinou kulturu a přitom zůstat v Česku? Pozvěte si domů studenta ze zahraničí! Nabourejte stereotyp, seznamte se s novou kulturou a jazykem. Získáte nového člena rodiny a jedinečné zážitky. Staňte se AFS hostitelskou rodinou i vy! Více informací zde Externí odkaz www.afs.cz/hostitelsky-program/proc-hostit/

22. 2. 2017, 14.30

Informace Výtvarný tábor

Výtvarný tábor

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň zve na Výtvarný tábor v Těnovicích u Spáleného Poříčí od 23. do 29. července 2017. Více informací v pdf letáku.

23. 2. 2017, 16.00

Informace AFS - studium v zahraničí

AFS

Využijte nabídku ročních pobytů do španělsky mluvících zemí (pdf aktuální nabídka) nebo získejte stipendium do Asie (pdf rok na střední škole).

31. 1. 2017, 9.30

Zájezd/výlet Královská města na Dunaji

Královská města na Dunaji

Navštivte města na Dunaji - Bratislavu, Budapešť a Vídeň.

 • Termín: 6. až 8. září 2017.
 • Cena 3 500 Kč (doprava bus, 2x ubytování se snídaní, průvodce, brožura, cestovní pojištění), bez vstupů - viz program.
 • pdf podrobný program
 • Další informace v kabinetu D - B23 (R. Teršová).

10. 10. 2016, 8.00

Zájezd/výlet Návštěva CERNu a Alsaska

Návštěva CERNu a Alsaska

Podívejte se do nejmodernější výzkumné laboratoře jaderné fyziky v Ženevě a současně poznejte krásy Alsaska.

 • Termín: 21. až 24. června 2017.
 • Cena 3 690 Kč (doprava bus, průvodce, technický doprovod, 1x ubytování se snídaní, informační materiály), bez vstupů - viz program.
 • Externí odkaz jhtravel.cz/detail-zajezdu/navsteva-cernu-a-alsaska - podrobný program
 • Další informace v kabinetu VT - A23 (E. Fajtová).

13. 9. 2016, 8.00

Informace Schůzky stravovací komise

Vždy ve čtvrtek o 1. velké přestávce, v jídelně.

Elektronická
žákovská knížka

Bakaláři

Sportovní kurz - cyklokurz
29. 5. - 2. 6. 2017
doc výbava a instrukce

Návštěva CERNu a Alsaska
21. - 24. června 2017
Externí odkaz jhtravel.cz/...-alsaska/
více informací E. Fajtová, kabinet A23

Královská města na Dunaji
6. - 8. září 2017
pdf program zájezdu
více informací R. Teršová,
kabinet B32

Schůzky stravovací komise
každý čtvrtek o první velké přestávce, v jídelně

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

Další fotogalerie
ze školních akcí ->

Odkazy

Stránky matematické olympiády Plzeňského kraje
Stránky MO PK
Externí odkaz www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Španělské divadlo v Plzni
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2017 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | HTML 5 cz | CSS