16. 6. 2021, 8:30, ja

Kandidáti do voleb ŠR GLP

Připomínáme, že volby do Školské rady GLP se budou konat ve čtvrtek 24. června 2021 od 8:00 do 16:00 v budově Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, hlavní vchod školy.

pdf Navržení kandidáti 2021

15. 6. 2021, 9:30, sia

Ve Fyzikální olympiádě GLP opět úspěšné

Ani v pandemickém roce 2020/2021 se na poli fyzikálním nezahálelo. Naši žáci se zapojili, byť distančně, do všech kategorií 62. ročníku Fyzikální olympiády. Přes všechny komplikace si vedli velmi dobře, v některých kategoriích dokonce výborně. Důkazem je 4. místo Marka Hanzla z 8.L v krajském kole kategorie A. Do této nejobtížnější kategorie se celkem zapojili... (více)

14. 6. 2021, 14:00, an

Výsledky přijímacího řízení 2021 po náhradním termínu

K dispozici jsou výsledky s pořadím uchazečů po náhradním termínu:
pdf čtyřleté studium
pdf šestileté studium
pdf osmileté studium

8. 6. 2021, 13:30, laa

Chemická olympiáda přežila pandemii!

Je možné i v době distanční výuky soutěžit v chemii? Ano! A  potvrzují to naši studenti – účastníci 57. ročníku ChO. Jen vyměnili chemickou laboratoř za kuchyň a používali doma se běžně vyskytující „chemikálie“ jako sůl, ocet, jedlou sodu či olej. V kategorii D nejlépe uspěla Veronika J. ze 4.L, která vyhrála... (více)

28. 5. 2021, 9:00, ja

Volby členů školské rady

Ředitel Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. volby členů do Školské rady Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21. Volby se budou konat ve čtvrtek 24. června 2021 od 8:00 do 16:00 v budově Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, hlavní vchod školy. Podrobné informace: pdf Oznámení o konání voleb členů školské rady

27. 5. 2021, 11:00, lea

Úspěch studentů v mezinárodním projektu

Přinášíme radostné výsledky mezinárodního soutěžního projektu Who will you invite to your video call? V  kategorii 10-13 let zvítězili studenti z Pákistánu, v kategorii 14-17 let pak účastníci z Belgie. Konkurence však byla vysoká i na lokální úrovni. Z České republiky se do soutěže zapojilo 23 škol, jež zaslaly celkem 125 projektů, z nichž 80 bylo právě v kategorii od 14 do 17 let, v níž velmi úspěšně soutěžili naši dva studenti z 5.L... (více)

26. 5. 2021, 9:00, rea

Zkoušky DELE

Dne 21. a 22. května proběhly na našem gymnáziu mezinárodní zkoušky ze španělského jazyka DELE. 21 žáků bilingvní sekce nejdříve psalo písemnou část a následně skládali ústní zkoušku na úrovních A2/B1 escolar, B2 nebo C1. Doufáme, že všichni zkoušku úspěšně složí. (více)

24. 5. 2021, 12:00, faa

Úspěch v Olympiádě v českém jazyce

V letošním školním roce byli naši žáci opět velmi úspěšní v Olympiádě v českém jazyce. Ve II. kategorii zvítězila žákyně 5.L Amira A. a postoupila do krajského kola. I v tomto kole byla velmi úspěšná a bude reprezentovat Plzeňský kraj v kole ústředním, které se koná ve dnech 16. – 22. června 2021... (více)

21. 5. 2021, 14:30, na

Naši vítězové v krajském kole SOČ

Dne 28. dubna se konalo krajské kolo SOČ. Na 2. místě se umístil Marek Hanzl (8.L) a na 3. místě Jan Jindřich Hřebenář (2.A), oba v oboru fyzika. Markova práce byla porotou navržena do tzv. licitace. Držíme palce, aby se s prací dostal i do celostátního kola, které se koná v červnu. Gratulujeme! (více)

 

19. 5. 2021, 13:30, an

Výsledky přijímacího řízení 2021

K dispozici jsou výsledky s pořadím uchazečů (bez uchazečů, kteří konají PZ v náhradním termínu):
pdf čtyřleté studium
pdf šestileté studium
pdf osmileté studium
Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí přijatý uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli gymnázia, a to do 10 pracovních dnů, tj. do 3. června 2021. Nepřijatým uchazečům bude vyhotoveno rozhodnutí o nepřijetí, které si budou moci osobně vyzvednout jejich zákonní zástupci v kanceláři školy (A16) ve čtvrtek 20. května 2021 od 9:00 do 16:30. (další informace)

19. 5. 2021, 9:00, ja

Organizace výuky od 24. května

Vážení rodiče, milí žáci, s velkým potěšením a radostí Vám sděluji, že od 24. května nastupují k prezenční výuce žáci všech tříd naší školy. Protože zároveň maturanti budou psát didaktické testy, věnujte prosím pozornost rozvrhovým změnám. Strávnici s inkasem jsou ke stravování přihlášeni automaticky, ostatní se musí domluvit s vedoucí školní jídelny paní Alenou Černou. Pro výuku tělesné výchovy prozatím platí, že ji budeme konat formou venkovních aktivit. Aleš Janoušek

18. 5. 2021, 10:00, na

Biologická olympiáda – krajské kolo

Naši studenti se zúčastnili krajského kola Biologické olympiády, která se stejně jako ostatní soutěže konala distančním způsobem. Na krásném 6. místě se umístila studentka z 1.L Eliška Fischerová (kategorie D). Ze stejné kategorie reprezentovala naší školu i Kateřina Cinertová (2.L). V kategorii C soutěžila... (více)

14. 5. 2021, 9:00, ja

Informace k organizaci výuky v týdnu od 17. května

Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 17. května se ruší rotační výuka. Všechny třídy nižšího gymnázia se budou učit prezenčně podle standardního rozvrhu. Také se ruší dosavadní rozpis výdeje obědů, který probíhal v čase 5. vyučovací hodiny. Obědy budou vydávány dle rozvrhu do 14:45. Testování žáků antigenními testy se uskuteční v pondělí 17. května během 1. vyučovací hodiny. Pro výuku tělesné výchovy nadále platí forma venkovních aktivit (bez cvičebního úboru).

12. 5. 2021, 10:00, kia

3. místo v recitační soutěži Čtvrtlístek

Recitační soutěž Memoriál Rosti Čtvrtlíka letos proběhl dne 29. dubna bez soutěžících, na základě zaslaných videí. Soutěžní příspěvky posuzovala porota složená ze zástupců gymnázia i města Děčín i známých hereckých divadelních osobností (Klára Cibulková, Stanislava Jachnická, Vendula Křížová). Anežka Tetřevová, která sbírá ceny v recitačních soutěžích oblasti města i kraje po celou dobu svého dosavadního studia, tu v kategorii A – recitace, obsadila 3. místo s texty Jacquese Préverta a Vladislava Vančury... (více)

11. 5. 2021, 9:00, faa

Úspěch v soutěži EuropaSecura

Naši žáci se i v této době snaží být aktivní a sami si hledají soutěže, kterých by se mohli účastnit. Příkladem jsou studentky 4.E (Evelína Šmidingrová, Veronika Jančová a Ludmila Netrvalová), které se zapojily do soutěže EuropaSecura. V základním kole si otestovaly své znalosti v online testu. Ten byl zaměřen na bezpečnostní politiku České republiky, Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. V krajském kole si vyzkoušely psaní odborného textu. Jejich analýza Ruský vliv na ČR a EU... (více)

10. 5. 2021, 14:00, ja

Upozornění pro uchazeče o čtyřletý obor studia

Uchazeči o čtyřletý obor studia, kteří měli konat oba termíny do oboru vzdělání s maturitní zkouškou na jedné škole, mohou konat náhradní termín bez ohledu na důvod, pro který nekonali přijímací zkoušku v řádném termínu.
Rovněž se umožňuje vzít zpět zápisový lístek v případě, že na základě konání přijímací zkoušky (jednotné ale i školní) v náhradním termínu byl uchazeč následně přijat ke vzdělávání na střední škole.

pdf Dodatek MŠMT k přijímacím zkouškám

6. 5. 2021, 14:30, rea

Úspěch v soutěži Poznejte Valencii

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 zveřejnilo Španělské velvyslanectví výsledky literární soutěže Poznejte Valencii. Naše žákyně Jana Bosáková z 5.E v ní obsadila skvělé 1. místo a stráví tak dva týdny na jazykovém kurzu ve Valencii. (více)

 

5. 5. 2021, 14:00, kua

Naše úspěchy v Matematické olympiádě

V letošním školním roce proběhla všechna kola Matematické olympiády distančním způsobem. Naši studenti nás velmi dobře reprezentovali jak v krajských, tak i okresních kolech. Největšího úspěchu dosáhl Pavel Frank ze 6.L, který obsadil v krajském kole kategorie B 2. místo v rámci Plzeňského kraje a v celostátním srovnání je 14. Pozadu nezůstali ani mladší studenti... (více)

30. 4. 2021, 12:30, rea

Dlouhodobá mobilita žáků v rámci projektu Erasmus+

V rámci projektu Erasmus+ Escuelas por el futuro: patrimonio y emergencia climática en las aulas se žáci 4.E mohou hlásit na dlouhodobou mobilitu (2 měsíce) ve školním roce 2021/22 na partnerské škole ve Valencii. Termín odevzdání žádosti je 16. května 2021. Podrobné informace v příloze.
 

28. 4. 2021, 12:00, ja

Zahájení prezenční rotační výuky od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, velmi mě těší, že můžeme po delší době přivítat žáky nižšího gymnázia k prezenční rotační výuce. Prezenční výuku zahájí v pondělí 3. května od 2. vyučovací hodiny v 8:50 třídy:1. L, 1. M, 2. L a 3. L. Dále se budou žáci těchto tříd učit v úterý 4. května od 8:50 a v pátek 7. května od 8:00. Na středu 5. května a čtvrtek 6. května vyhlašuji pro všechny žáky školy ředitelské volno z důvodu konání přijímacích zkoušek. Další informace k  výuce a k testování najdete v přiloženém dokumentu. S pozdravem Aleš Janoušek

pdf Zahájení prezenční rotační výuky od 3. 5. 2021

22. 4. 2021, 12:00, gua

Letní kempy beach volejbalu v Plzni

Milí Plzeňáci! Také už vám chybí slunce, teplo a pohyb na čerstvém vzduchu? Přijďte si s námi v létě užít týden plný zábavy a sportu v písku! Abychom se měli společně na co těšit, rádi bychom vás pozvali na letní kempy plážového volejbalu v areálu Beach Service - TJ Sokol Letná v Plzni na Letné. Že jste nikdy beach volejbal nehráli? Nevadí! Moc rádi vás naučíme nejen základy. Pro děti máme připravené celodenní příměstské tábory... (více)

akt. 20. 4. 2021, 14:00, an

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Oznamujeme, že pozvánky k přijímacím zkouškám byly v týdnu od 12. do 16. dubna rozeslány poštou, příp. do datových schránek.
Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby na pozvánce nepřehlédli tento text:
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN bude umožněn uchazečům vstup do školy pouze, pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Toto potvrzení může uchazeč nahradit a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní, b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.
Podle Informace k MO MZDR č.j.: 15757/2020-48/MIN/KAN – ochrana dýchacích cest mají uchazeči mít při přijímací zkoušce roušku (respirátor mít nemusí).

19. 4. 2021, 19:00, psa

Nakreslete strom - soutěž pro každého

V letošním školním roce jsme se i přes nepříznivou pandemickou situaci u nás i ve světě společně se školou IES Isabel de Villena z Valencie a školou IES Santa Isabel de Hungría z Jerezu pustili do projektu Escuelas por el futuro: patrimonio y emergencia climática en las aulas. V dílčích aktivitách se zabýváme kulturním i přírodním bohatstvím zúčastněných zemí, ekologií, aktivním občanstvím. Jednou z aktivit je soutěž Nakreslete strom. Může se zapojit ... (více)

16. 4. 2021, 14:00, spa

Video-výzva Knihovny Václava Havla

Milé studentky, milí studenti, Knihovna Václava Havla připravila nový projekt a vyzývá vás ke spolupráci. Předmětem výzvy je natočení a odeslání krátkého videa, v kterém odpovíte na tyto tři otázky: Co Vám chybí? O čem v poslední době nejvíce přemýšlíte? Na co se těšíte? Termín odeslání videa je... (více)

15. 4. 2021, 9:30, po

Pryč ze židle!

Už tě nebaví kvůli současné situaci sedět jenom doma na židli? Tak pojď běhat! Uběhni co nejvíce kilometrů a pomoz tím vylepšit sportovní zázemí naší školy. Zapoj do této výzvy i sourozence, rodiče, kamarády, prostě všechny, kteří mají chuť se hýbat. Zúčastnit se může opravdu každý. Nemusíš uběhnout maraton, každý kilometr se počítá! Registruj se bezplatně na  runczech.com a sbírej kilometry pro GLP! Přidělený kód pro naši školu je... (více)

8. 4. 2021, 20:30, na

Okresní kolo SOČ (Plzeň – město)

Ve středu 7. dubna 2021 se konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Naši 2 studenti se umístili na předních místech. Oba obhajovali práci v oboru fyzika:
1. místo – Jan Jindřich Hřebenář (2.A)
3. místo – Marek Hanzl (8.L)
Oběma gratulujeme a držíme palce v krajském kole. (více o SOČ)

3. 4. 2021, 12:30, lea

Who will you invite to your video call?

Studenti 5.L Anežka Tetřevová a Pavel Jan Linka se zapojili do mezinárodního soutěžního projektu vyhlášeného vydavatelstvím Oxford University Press, jež je součástí prestižní Oxfordské univerzity. Projekt je vypisován každý rok a zapojují se do něj studenti z mnoha zemí po celém světě. Úkolem pro tento rok na téma Who will you invite to your video call? bylo zvolit si libovolné čtyři žijící či nežijící osobnosti, které by si studenti přizvali do... (více)

 

Starší články...

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Prezenční výuka
všechny třídy
od 24. května

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2021 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti