23. 6. 2021, 10:30, ja

Rozpis služeb o prázdninách 2021

 pdf Rozpis služeb 2021

29. 6. 2021, 10:00, hea

Němčina nekouše

Konečně mohli dnes i žáci 2.L zažít, že němčina nekouše! Tuto motivační hodinu zařazujeme většinou do období před výběrem druhého cizího jazyka, ale letošní rok je výjimečný ve všem, tudíž i v pořádání doprovodných akcí k výuce. Žáci si sami vyzkoušeli, že vlastně spoustu slov z NJ už znají a je tedy dobře, že si vybrali ke studiu zrovna tuto řeč. (více)

25. 6. 2021, 11:30, faa

Čeština je i můj jazyk

Evelína Š. a Tereza C. ze 4.E se zúčastnily tvůrčí a literární soutěže Čeština je i můj jazyk. V rámci 3. kategorie soutěže vytvořily průvodce, který by mohl sloužit novému spolužákovi s odlišným mateřským jazykem. Zkusily si představit, jaké to je, když se musí zorientovat v neznámém prostředí nové školy a najít správnou učebnu nebo jídelnu... (více)

akt. 24. 6. 2021, 11:00, faa

Velký úspěch v Olympiádě v českém jazyce

V letošním školním roce byli naši žáci opět velmi úspěšní v Olympiádě v českém jazyce. Ve II. kategorii zvítězila žákyně 5.L Amira A. a postoupila do krajského kola. I v tomto kole byla velmi úspěšná a reprezentovala Plzeňský kraj v kole ústředním, které se konalo ve dnech 16. – 22. června 2021. Amira v posledním celostátním kole i přes nepříznivé podmínky vybojovala krásné 2. místo... (více)

16. 6. 2021, 8:30, ja

Kandidáti do voleb ŠR GLP

Připomínáme, že volby do Školské rady GLP se budou konat ve čtvrtek 24. června 2021 od 8:00 do 16:00 v budově Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, hlavní vchod školy.

pdf Navržení kandidáti 2021

15. 6. 2021, 9:30, sia

Ve Fyzikální olympiádě GLP opět úspěšné

Ani v pandemickém roce 2020/2021 se na poli fyzikálním nezahálelo. Naši žáci se zapojili, byť distančně, do všech kategorií 62. ročníku Fyzikální olympiády. Přes všechny komplikace si vedli velmi dobře, v některých kategoriích dokonce výborně. Důkazem je 4. místo Marka Hanzla z 8.L v krajském kole kategorie A. Do této nejobtížnější kategorie se celkem zapojili... (více)

14. 6. 2021, 14:00, an

Výsledky přijímacího řízení 2021 po náhradním termínu

K dispozici jsou výsledky s pořadím uchazečů po náhradním termínu:
pdf čtyřleté studium
pdf šestileté studium
pdf osmileté studium

8. 6. 2021, 13:30, laa

Chemická olympiáda přežila pandemii!

Je možné i v době distanční výuky soutěžit v chemii? Ano! A  potvrzují to naši studenti – účastníci 57. ročníku ChO. Jen vyměnili chemickou laboratoř za kuchyň a používali doma se běžně vyskytující „chemikálie“ jako sůl, ocet, jedlou sodu či olej. V kategorii D nejlépe uspěla Veronika J. ze 4.L, která vyhrála... (více)

28. 5. 2021, 9:00, ja

Volby členů školské rady

Ředitel Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. volby členů do Školské rady Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21. Volby se budou konat ve čtvrtek 24. června 2021 od 8:00 do 16:00 v budově Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, hlavní vchod školy. Podrobné informace: pdf Oznámení o konání voleb členů školské rady

27. 5. 2021, 11:00, lea

Úspěch studentů v mezinárodním projektu

Přinášíme radostné výsledky mezinárodního soutěžního projektu Who will you invite to your video call? V  kategorii 10-13 let zvítězili studenti z Pákistánu, v kategorii 14-17 let pak účastníci z Belgie. Konkurence však byla vysoká i na lokální úrovni. Z České republiky se do soutěže zapojilo 23 škol, jež zaslaly celkem 125 projektů, z nichž 80 bylo právě v kategorii od 14 do 17 let, v níž velmi úspěšně soutěžili naši dva studenti z 5.L... (více)

26. 5. 2021, 9:00, rea

Zkoušky DELE

Dne 21. a 22. května proběhly na našem gymnáziu mezinárodní zkoušky ze španělského jazyka DELE. 21 žáků bilingvní sekce nejdříve psalo písemnou část a následně skládali ústní zkoušku na úrovních A2/B1 escolar, B2 nebo C1. Doufáme, že všichni zkoušku úspěšně složí. (více)

21. 5. 2021, 14:30, na

Naši vítězové v krajském kole SOČ

Dne 28. dubna se konalo krajské kolo SOČ. Na 2. místě se umístil Marek Hanzl (8.L) a na 3. místě Jan Jindřich Hřebenář (2.A), oba v oboru fyzika. Markova práce byla porotou navržena do tzv. licitace. Držíme palce, aby se s prací dostal i do celostátního kola, které se koná v červnu. Gratulujeme! (více)

 

19. 5. 2021, 13:30, an

Výsledky přijímacího řízení 2021

K dispozici jsou výsledky s pořadím uchazečů (bez uchazečů, kteří konají PZ v náhradním termínu):
pdf čtyřleté studium
pdf šestileté studium
pdf osmileté studium
Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí přijatý uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli gymnázia, a to do 10 pracovních dnů, tj. do 3. června 2021. Nepřijatým uchazečům bude vyhotoveno rozhodnutí o nepřijetí, které si budou moci osobně vyzvednout jejich zákonní zástupci v kanceláři školy (A16) ve čtvrtek 20. května 2021 od 9:00 do 16:30. (další informace)

19. 5. 2021, 9:00, ja

Organizace výuky od 24. května

Vážení rodiče, milí žáci, s velkým potěšením a radostí Vám sděluji, že od 24. května nastupují k prezenční výuce žáci všech tříd naší školy. Protože zároveň maturanti budou psát didaktické testy, věnujte prosím pozornost rozvrhovým změnám. Strávnici s inkasem jsou ke stravování přihlášeni automaticky, ostatní se musí domluvit s vedoucí školní jídelny paní Alenou Černou. Pro výuku tělesné výchovy prozatím platí, že ji budeme konat formou venkovních aktivit. Aleš Janoušek

18. 5. 2021, 10:00, na

Biologická olympiáda – krajské kolo

Naši studenti se zúčastnili krajského kola Biologické olympiády, která se stejně jako ostatní soutěže konala distančním způsobem. Na krásném 6. místě se umístila studentka z 1.L Eliška Fischerová (kategorie D). Ze stejné kategorie reprezentovala naší školu i Kateřina Cinertová (2.L). V kategorii C soutěžila... (více)

14. 5. 2021, 9:00, ja

Informace k organizaci výuky v týdnu od 17. května

Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 17. května se ruší rotační výuka. Všechny třídy nižšího gymnázia se budou učit prezenčně podle standardního rozvrhu. Také se ruší dosavadní rozpis výdeje obědů, který probíhal v čase 5. vyučovací hodiny. Obědy budou vydávány dle rozvrhu do 14:45. Testování žáků antigenními testy se uskuteční v pondělí 17. května během 1. vyučovací hodiny. Pro výuku tělesné výchovy nadále platí forma venkovních aktivit (bez cvičebního úboru).

12. 5. 2021, 10:00, kia

3. místo v recitační soutěži Čtvrtlístek

Recitační soutěž Memoriál Rosti Čtvrtlíka letos proběhl dne 29. dubna bez soutěžících, na základě zaslaných videí. Soutěžní příspěvky posuzovala porota složená ze zástupců gymnázia i města Děčín i známých hereckých divadelních osobností (Klára Cibulková, Stanislava Jachnická, Vendula Křížová). Anežka Tetřevová, která sbírá ceny v recitačních soutěžích oblasti města i kraje po celou dobu svého dosavadního studia, tu v kategorii A – recitace, obsadila 3. místo s texty Jacquese Préverta a Vladislava Vančury... (více)

11. 5. 2021, 9:00, faa

Úspěch v soutěži EuropaSecura

Naši žáci se i v této době snaží být aktivní a sami si hledají soutěže, kterých by se mohli účastnit. Příkladem jsou studentky 4.E (Evelína Šmidingrová, Veronika Jančová a Ludmila Netrvalová), které se zapojily do soutěže EuropaSecura. V základním kole si otestovaly své znalosti v online testu. Ten byl zaměřen na bezpečnostní politiku České republiky, Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. V krajském kole si vyzkoušely psaní odborného textu. Jejich analýza Ruský vliv na ČR a EU... (více)

10. 5. 2021, 14:00, ja

Upozornění pro uchazeče o čtyřletý obor studia

Uchazeči o čtyřletý obor studia, kteří měli konat oba termíny do oboru vzdělání s maturitní zkouškou na jedné škole, mohou konat náhradní termín bez ohledu na důvod, pro který nekonali přijímací zkoušku v řádném termínu.
Rovněž se umožňuje vzít zpět zápisový lístek v případě, že na základě konání přijímací zkoušky (jednotné ale i školní) v náhradním termínu byl uchazeč následně přijat ke vzdělávání na střední škole.

pdf Dodatek MŠMT k přijímacím zkouškám

6. 5. 2021, 14:30, rea

Úspěch v soutěži Poznejte Valencii

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 zveřejnilo Španělské velvyslanectví výsledky literární soutěže Poznejte Valencii. Naše žákyně Jana Bosáková z 5.E v ní obsadila skvělé 1. místo a stráví tak dva týdny na jazykovém kurzu ve Valencii. (více)

 

5. 5. 2021, 14:00, kua

Naše úspěchy v Matematické olympiádě

V letošním školním roce proběhla všechna kola Matematické olympiády distančním způsobem. Naši studenti nás velmi dobře reprezentovali jak v krajských, tak i okresních kolech. Největšího úspěchu dosáhl Pavel Frank ze 6.L, který obsadil v krajském kole kategorie B 2. místo v rámci Plzeňského kraje a v celostátním srovnání je 14. Pozadu nezůstali ani mladší studenti... (více)

 

Starší články...

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Úřední hodiny o prázdninách
červenec a srpen 2021

Hlavní prázdniny
1. července - 31. srpna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2021 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti