Logo

15. 6. 2017, 13.00

Novinka Nabídka zaměstnání

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 hledá pro příští školní rok 2017/2018 na částečný úvazek vyučující/ho předmětu informatika. Nástup od 1. 9. 2017.

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 hledá pro příští školní rok 2017/2018 správce sítě. Náplň práce: správa a obsluha IT systému (Linux, Windows), instalování hardware PC, jeho oživování a uvádění do provozu, údržba PC a počítačové sítě malého rozsahu (cca 130 PC), odstraňování běžných poruch PC a počítačové sítě malého rozsahu, součinnost při zpracování zakázek pro IT, znalost programu Bakaláři výhodou. Nástup od 1. 8. 2017.

Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Janoušek, 776 699 750, vedeni@gop.pilsedu.cz

22. 6. 2017, 14.30

Informace Celostátní přehlídka SOČ

Ve dnech 16. až 18. června 2017 proběhla Celostátní přehlídka SOČ v Boskovicích. Nabízíme k nahlédnutí pdf výsledná umístění soutěžících Plzeňského kraje a Externí odkaz fotky z průběhu soutěže.

16. 6. 2017, 15.00

Pro studenty Tělocvik v maturitních třídách - 1. a 2. čtvrtletí

Pro 8.L, 6.E a 4.A - doc pokyny, doc pravidla a doc  rozdělení na první a druhé čtvrtletí školního roku 2017/2018. Případné nesrovnalosti je třeba nahlásit nebo oznámit mailem ihned!

13. 6. 2017, 9.00

Informace Změna cen obědů

Od 1. září 2017 dojde ke změně ceny obědů - pro žáky 11 až 14 let je nová cena 30 Kč, pro žáky 15 až 18 let je to 32 Kč.
Upozornění pro stávající strávníky - navyšte si prosím limit inkasa na částku 800 Kč.

aktualizováno 15. 6. 2017, 10.00

Informace Dobročinný koncert

Dobročinný koncert

V úterý 13. června proběhl dobročinný koncert na podporu rozvojových projektů v Jižní Americe (v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni - Lobzích), výtěžek 7 339 Kč je určen na vybavení ZŠ Las Mercedes v Asunciónu, Paraguay.
Za pořízení fotek děkujeme panu Petru Mazancovi (Fotosvět) - k prohlédnutí na Externí odkaz facebook.com/pg/fotosvet.plzen/photos/?tab=album&album_id=1877596425811710.

7. 6. 2017, 20.00

Zájezd/výlet Kurz vodní turistiky

doc Výbava a instrukce na kurz vodní turistiky od 26. do 29. června pro třidu 5.E.

19. 5. 2017, 12.00

Pro studenty Absolventi bilingvního studia

Chcete se stát členy Asociace žáků bilingvního studia? img Informační text a Externí odkaz přihlašovací formulář.

2. 5. 2017, 9.00

Novinka Výsledky přijímacího řízení 2017

K dispozici jsou výsledky s pořadím uchazečů o pdf čtyřleté studium, pdf šestileté studium a pdf osmileté studium.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli gymnázia, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Uchazeče, kteří byli přijati, ale rozhodli se studovat na jiné střední škole, prosíme, aby nám tuto skutečnost sdělili neprodleně mailem (gop@gop.pilsedu.cz). Uvolní se tím místo pro další uchazeče o studium na našem gymnáziu.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude vyhotoveno rozhodnutí o nepřijetí, která si budou moci osobně vyzvednout v kanceláři školy (A16) ve středu 3. 5. 2017 od 13.00 do 16.30. Zároveň je možné na místě proti tomuto rozhodnutí podat odvolání (doc dokument pro odvolání), nebo nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáním učiněným u ředitele školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou odeslána poštou.

Pokud nepřijatý uchazeč nepodá odvolání, nebude již mít možnost být později zařazen mezi přijaté uchazeče.

Portál pro zpřístupnění testových zadání

Na níže uvedeném odkazu je uchazečům, kteří konali jednotné testy v rámci prvního a/nebo druhého termínu jednotné přijímací zkoušky, umožněno stáhnout si zadání didaktického testu a klíč správných řešení toho testu, který konali.

Externí odkaz vpz.cermat.cz/testy/

Na základě autentizace pomocí příjmení a rodného čísla si může uchazeč stáhnout zadání příslušného didaktického testu, včetně klíče správných řešení.

8. 3. 2017, 14.00

Informace Zahraniční studenti AFS

Zahraniční studenti AFS

Chcete poznat jinou kulturu a přitom zůstat v Česku? Pozvěte si domů studenta ze zahraničí! Nabourejte stereotyp, seznamte se s novou kulturou a jazykem. Získáte nového člena rodiny a jedinečné zážitky. Staňte se AFS hostitelskou rodinou i vy! Více informací zde Externí odkaz www.afs.cz/hostitelsky-program/

22. 2. 2017, 14.30

Informace Výtvarný tábor

Výtvarný tábor

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň zve na Výtvarný tábor v Těnovicích u Spáleného Poříčí od 23. do 29. července 2017. Více informací v pdf letáku.

23. 2. 2017, 16.00

Informace AFS - studium v zahraničí

AFS

Využijte nabídku ročních pobytů do španělsky mluvících zemí (pdf aktuální nabídka) nebo získejte stipendium do Asie (pdf rok na střední škole).

31. 1. 2017, 9.30

Zájezd/výlet Královská města na Dunaji

Královská města na Dunaji

Navštivte města na Dunaji - Bratislavu, Budapešť a Vídeň.

  • Termín: 6. až 8. září 2017.
  • Cena 3 500 Kč (doprava bus, 2x ubytování se snídaní, průvodce, brožura, cestovní pojištění), bez vstupů - viz program.
  • pdf podrobný program
  • Další informace v kabinetu D - B23 (R. Teršová).

10. 10. 2016, 8.00

Zájezd/výlet Návštěva CERNu a Alsaska

Návštěva CERNu a Alsaska

Podívejte se do nejmodernější výzkumné laboratoře jaderné fyziky v Ženevě a současně poznejte krásy Alsaska.

  • Termín: 21. až 24. června 2017.
  • Cena 3 690 Kč (doprava bus, průvodce, technický doprovod, 1x ubytování se snídaní, informační materiály), bez vstupů - viz program.
  • Externí odkaz jhtravel.cz/detail-zajezdu/navsteva-cernu-a-alsaska - podrobný program
  • Další informace v kabinetu VT - A23 (E. Fajtová).

13. 9. 2016, 8.00

Informace Schůzky stravovací komise

Vždy ve čtvrtek o 1. velké přestávce, v jídelně.

Elektronická
žákovská knížka

Bakaláři

Kurz vodní turistiky
5.E: 26. až 29. června
doc výbava a instrukce

Královská města na Dunaji
6. - 8. září 2017
pdf program zájezdu
více informací R. Teršová,
kabinet B32

Schůzky stravovací komise
každý čtvrtek o první velké přestávce, v jídelně

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

Další fotogalerie
ze školních akcí ->

Odkazy

Stránky matematické olympiády Plzeňského kraje
Stránky MO PK
Externí odkaz www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Španělské divadlo v Plzni
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2017 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | HTML 5 cz | CSS