22. 10. 2021, 6:30, sna

Postup do republikového finále

V úterý 19. října se konalo krajské kolo v přespolním běhu, ve kterém po vítězství v okresním kole naše gymnázium reprezentovalo družstvo dívek a družstvo chlapců. Chlapci po statečném výkonu obsadili vynikající 2. místo; dívky znovu suverénně zvítězily a zajistily si... (více)

21. 10. 2021, 14:00, sua

Soustředění pěveckého sboru

Jako každý rok se i letos náš školní pěvecký sbor zúčastnil tradičního soustředění na Šumavě v Zelené Lhotě. Ve dnech 11. - 15. října jsme nacvičovali pod vedením kantorek Miriam Sudkové a Evy Šaškové mnoho nových i již ztvárněných skladeb. Výsledky naší práce jsme ve čtvrtek předvedli na koncertě... (více)

13. 10. 2021, 14:00, rea

Španělské soutěže 2021/2022

soutěž Krátké filmy ve španělštině
 Krátké filmy
soutěž Gran Canaria
 Gran Canaria
soutěž Matematická fotografie
 Matem. fotografie
soutěž Poznejte Valencii
 Poznejte Valencii

8. 10. 2021, 12:00, sna

Dvě vítězství v přespolním běhu

Ve čtvrtek 7. října 2021 se nominovaní žáci zúčastnili okresního kola v přespolním běhu, který se konal v Borském parku. Celkem 36 žáků naší školy soutěžilo v 6 kategoriích. V nejstarší kategorii (VG) si naprosto úžasným výkonem děvčata doběhla v závodě pro prvenství; hoši se nenechali zahanbit a... (více)

7. 10. 2021, 9:30, me

Mimořádný úspěch našich žáků v atletice

V úterý 5. října 2021 se v Klatovech na atletickém stadionu uskutečnilo krajské finále Středoškolského atletického poháru pořádané Českým atletickým svazem. Družstvo chlapců si v konkurenci dalších osmi středních škol svým bojovným a soudržným přístupem vydobylo vítězství. Družstvo dívek se díky svému fantastickému nasazení umístilo... (více)

6. 10. 2021, 11:30, spa

Výstava Moc bezmocných

Dne 30. září se třídy 4.E a 4.A vypravily do Prahy do Valdštejnské zahrady na výstavu Moc bezmocných připravenou Knihovnou Václava Havla. Expozice je inspirovaná známým esejem bývalého prezidenta a koná se u příležitosti Havlových nedožitých 85. narozenin a 10. výročí jeho úmrtí. Úkolem žáků bylo pročíst si... (více)

4. 10. 2021, 10:30, ja

Změna výuky z důvodu konání voleb

Z důvodu konání Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 se v pátek 8. října 2021 žáci vyššího gymnázia učí do 4. vyučovací hodiny, maturanti ukončují výuku po TV a žáci nižšího gymnázia končí po 5. vyučovací hodině. Aleš Janoušek, ředitel školy

30. 9. 2021, 10:30, faa

Ocenění nejúspěšnějších žáků

V pátek 24. září se v budově Krajského úřadu PK uskutečnilo slavnostní ocenění nejúspěšnějších žáků v celostátních a mezinárodních kolech soutěží. Naši školu reprezentovala Amira A. z 6.L, která v loňském školním roce vybojovala druhé místo v ústředním kole Olympiády v českém jazyce... (více)

29. 9. 2021, 9:30, faa

Svět knihy Praha

Ve čtvrtek 23. září naše třída 5.E navštívila mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy, který se konal v pražských Holešovicích. Nejprve jsme se zúčastnili slavnostního zahájení a poté následoval bohatý program plný zajímavých diskuzí a přednášek. Součástí programu byl také herní koutek... (více)

24. 9. 2021, 8:30, zva

Volby do Poslanecké sněmovny

Dne 20. a 21. září se na naší škole konala simulace voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Studentské volby jsou vzdělávacím projektem programu JSNŠ organizace Člověk v tísni. V celé České republice se voleb zúčastnilo 312 škol, z toho 159 gymnázií, 120 SOŠ a 33 SOU. Možnost volit měli... (více)

23. 9. 2021, 11:00, faa

Evropský den jazyků

V pondělí 20. září se naše třída 2.L spolu s 2.M zúčastnila Evropského dne jazyků. SVKPK pro nás připravila program, který nám měl představit jazyky. Tato zkušenost nám pomůže při výběru druhého cizího jazyka. Na radnici jsme se seznámili se základními německými frázemi, v Alliance Francaise a v Románské knihovně... (více)

17. 9. 2021, 12:00, ja

Třídní schůzky 1. ročníků

Třídní schůzky 1.L, 1.E a 1.A se budou konat v úterý 21. září 2021 od 16:30. Aleš Janoušek, ředitel školy

16. 9. 2021, 9:30, tea

Exkurze do knihovny

Ve čtvrtek 9. září 2021 pro naši třídu 1.L paní učitelka Renata Teršová a pan učitel Čestmír Kouba zorganizovali exkurzi do Městské knihovny v Plzni na Doubravce. V knihovně nás přivítaly tři milé knihovnice, které si pro nás připravily bohatý a zajímavý program. Dozvěděli jsme se, jak jsou knihy... (více)

14. 9. 2021, 14:30, M.H. a A.Č.

Úpravy cen obědů

Vzhledem k velkému navýšení cen potravin a zároveň změně vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsme byli nuceni přistoupit k navýšení cen stravy od 1. října 2021. Nové finanční limity pro stravu dětí:
• Strávníci 11-14 let ... 38 Kč
• Strávníci 15-18 let ... 42 Kč
Doporučený nový limit inkasa 1 100,00 Kč.

7. 9. 2021, 10:00, ja

Ředitelské volno

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů ředitelské volno na den 27. září 2021. Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem. Děkujeme za pochopení. Aleš Janoušek, ředitel školy

2. 9. 2021, 13:30, faa

Daruj srdce

Další ročník výzvy Daruj srdce. V týmu minimálně tří studentů vyhledej ve svém okolí neziskovou organizaci, spoj se s jejím zástupcem a do 18. října ji přihlas do výzvy Daruj srdce. Více informací na www.darujsrdce.cz a na plakátu.

27. 8. 2021, 19:30, ja

Organizace zahájení školního roku 2021/22

Vážení rodiče, milí žáci, srdečně nám všem přeji šťastné vykročení do nového školního roku 2021/22. Těším se, že se již budeme setkávat osobně jak při prezenční výuce, tak (postupně) i při nejrůznějších akcích školy.
Ve středu 1. září proběhnou třídnické hodiny a po nich budou od 10:00 do 12:00 vydávány obědy. Třídy dvojjazyčného gymnázia 3.E a 4.E se učí podle zvláštního rozvrhu již od 1. září. Další dny se výuka koná podle rozvrhu a plánovaných akcí (adaptační kurzy prvních ročníků).
Při vstupu do školy a ve společných prostorách platí povinnost pro všechny osoby zakrýt si dýchací cesty. Ve dnech 1., 6. a 9. září má každý žák povinnost se během první vyučovací hodiny testovat... (více)

25. 8. 2021, 13:00, A.Č.

Informace pro strávníky ve školní jídelně

Na konci srpna ve dnech 25. až 31. přijďte do kanceláře školní jídelny od 8 - 12 h, koupíte si čip nebo kartu, s sebou přineste vyplněnou přihlášku, která se nachází na stránkách jídelny, v ní jsou velmi podrobné informace, dále potvrzení o založení inkasa, stačí potvrzení z internetového bankovnictví, do banky nemusíte. Zavedeme hesla pro www.strava.cz - slouží k objednávání obědů a nahlásíte, od kdy se budete stravovat. Když nebudete moci přijít v srpnu, můžeme samozřejmě zařídit vše až v září v čase od 6 - 15 h. Stávající strávníci jsou automaticky přihlášeni.
Alena Černá, vedoucí š. j.

11. 8. 2021, 11:30, kr

Sportovní kurz 3.L

Ve dnech 6. 9. – 10. 9. 2021 se koná sportovní kurz žáků 3.L. Ubytování a stravování je zajištěno v areálu Melchiorova Huť. Předpokládaná cena je 1900,- Kč za ubytování, stravování a dopravu. Pokud se Vaše dítě kurzy zúčastní, je nutno do 31. 8. 2021 uhradit uvedenou částku na účet školy. Další informace viz dokument Sportovní kurz 3.L.

4. 8. 2021, 10:30, coa

Začátek školního roku pro 1.E

Milé žákyně, milí žáci, jmenuji se Isabel Contreras Hein a budu od září 2021 vaše třídní učitelka (1.E). Doufám, že si hezky užíváte prázdniny, ale už nyní vám posílám informace, jak bude vypadat začátek školního roku, ať se na to můžete včas připravit. První školní den (1. 9. 2021) se budeme seznamovat se třídou a se školou, druhý den dostanete učebnice a třetí den již proběhne výuka. Ve dnech 6. - 10. září se bude konat sportovní kurz... (více)

 

Starší články...

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Ochrana člověka
za mimořádných událostí

5.L, 6.L, 7.L
3.E, 4.E, 5.E
1.A, 2.A, 3.A
25. října 2021
 

 

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2021 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti