Logo

21. 10. 2016, 10.00

Pro studenty Tělocvik v maturitních třídách - 2. čtvrtletí

Pro 8.L, 6.E a 4.A - doc pokyny, doc pravidla a doc  rozdělení (nové) ve druhém čtvrtletí školního roku 2016/2017 - prohlédněte si a případné změny hned nahlašte.

20. 10. 2016, 16.00

Pro studenty ISIC karty a známky

Karta ISIC

Karty ISIC i revalidační známky, objednané v září 2016 jsou již připraveny k vyzvednutí od pátku, 21. října 2016, v kabinetu A31 každý den během druhé velké přestávky 11.35 až 11.50 (po 4. hodině).

20. 10. 2016, 8.00

Zájezd/výlet Pojeďte do Jižní Anglie a Londýna

Jižní Anglie a Londýn

Vyučující AJ ve spolupráci s prověřenou CK Pro Travel vás zvou na 6denní zájezd do Britského království na ta nejzajímavější místa v Jižní Anglii.

 • Termín: 7. až 12. května 2017, odjezd odpoledne od školy, návrat odpoledne.
 • Cena 7900 Kč (doprava bus, ubytování 3x rodina, 3x plná penze, pojištění, průvodce, brožura), bez vstupů - viz program.
 • pdf podrobný program
 • Další informace v kabinetu AJ - A31 (V. Kartáková, J. Rachová).

19. 10. 2016, 15.00

Úspěchy/soutěže Vyhlášení soutěže pro studenty SŠ

Česká Iberoamerická společnost vyhlašuje na rok 2017 soutěž na téma "Koho bych si z Latinské Ameriky pozval/a domů a proč". Termín odevzdání práce v rozsahu 5-7 normostran je 28. února 2017.
pdf Text vyhlášení

19. 10. 2016, 14.30

Informace Pěvecký sbor GLP na festivalu Treffpunkt

Treffpunkt Treffpunkt

Pěvecký sbor GLP vystoupil v sobotu 15. října na 3. ročníku Bavorského kulturního festivalu "Treffpunkt" v areálu kreativní zóny DEPO2015.

19. 10. 2016, 14.00

Novinka Stravování tříd v pondělí 24. října

V pondělí 24. října mají obědy přihlášeny pouze třídy 1.A, 3.E a 5.L, ostatním byl oběd automaticky odhlášen. V případě zájmu si jej mohou individuálně přihlásit.

18. 10. 2016, 14.00

Novinka Kroužek Zajímavá fyzika

Z organizačních důvodů se kroužek Zajímavá fyzika pro skupinu třídy 3.L koná dne 24. října od 7.30 a pro skupinu třídy 2.L dne 25.října od 8.00 (vždy v učebně B33).

13. 10. 2016, 16.00

Informace Studium v zahraničí - Rotary District 2240

Rotary District 2240

Chceš poznat novou kulturu, přátelé a získat zkušenosti? Vyjeď do zahraničí i Ty prostřednictvím světové neziskové organizace Rotary International. Rotary zajišťuje program na neziskovém základě, částečně na něj finančně přispívá, hostitelské rodiny i jednotliví rotariání organizující program jsou dobrovolníci. Hlavním rozdílem proti obdobným programům je významná finanční úspora účastníků a příkladná péče o studenty během pobytu. Více informací se můžeš dozvědět na schůzce 19. října v 13.35 v učebně A34 nebo na webu Externí odkaz www.rotary2240youthexchange.org

10. 10. 2016, 8.00

Zájezd/výlet Návštěva CERNu a Alsaska

Návštěva CERNu a Alsaska

Podívejte se do nejmodernější výzkumné laboratoře jaderné fyziky v Ženevě a současně poznejte krásy Alsaska.

 • Termín: 22. až 26. června 2017.
 • Cena 3 690 Kč (doprava bus, průvodce, technický doprovod, 1x ubytování se snídaní, informační materiály), bez vstupů - viz program.
 • Externí odkaz jhtravel.cz/detail-zajezdu/navsteva-cernu-a-alsaska - podrobný program
 • Další informace v kabinetu VT - A23 (E. Fajtová).

5. 10. 2016, 16.00

Informace Návštěva kulturního rady Velvyslanectví Španělska

Návštěva kulturního rady Velvyslanectví Španělska
Návštěva kulturního rady Velvyslanectví Španělska

Dne 5. října 2016 navštívil Gymnázium L. Pika, Plzeň, nově jmenovaný rada pro kulturní a konzulární záležitosti Velvyslanectví Španělska pan José Miguel de Lara Toledo. Španělští a čeští vyučující mu představili studijní obor Dvojjazyčné gymnázium a společně s ředitelem školy hovořili o tradičních i nově plánovaných kulturně vzdělávacích aktivitách a rovněž o projektech Erasmus+, kterými motivují žáky daného oboru.

30. 9. 2016, 8.00

Úspěchy/soutěže Soutěž krátkých filmů ve španělštině natočených žáky

Soutěž krátkých filmů ve španělštině
 • Téma: volné
 • Délka: 8 až 12 minut
 • Formát: MP4
 • Termín: 1. listopadu 2016
 • Jazyk: španělský :)
 • Další požadavky: název, titulky na konci
 • Více informací: kabinet ŠJ (B25)

13. 9. 2016, 8.00

Informace Schůzky stravovací komise

Vždy ve čtvrtek o 1. velké přestávce, v jídelně.

2. 9. 2016, 10.30

Informace Přípravné kurzy 2017

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení zahájíme v lednu 2017. Elektronická přihláška k přípravným kurzům bude zveřejněna od 5. prosince 2016.

30. 5. 2016, 20.00

Informace Erasmus+ Talent - Education

Erasmus+ Talent - Education
 
Erasmus+ projekty mobility

Napadlo vás někdy, že by mohla být souvislost mezi bleskovou povodní a moderní dětskou plenou? Víte, co je to absorbent či superabsorbent. Dokázali byste navrhnout ochranu obydlí před povodní? Jak zabezpečit dostatek vody rostlinám bez pravidelné zálivky? Čím vylepšit substrát pro klíčení rostlin? Takové a podobné otázky spojené s praktickými činnostmi řešili žáci 5.L. Projekt byl zaměřen na úkoly s chemickým, biologickým a fyzikálním zaměřením, čemuž odpovídaly i tři výzkumné skupiny. Čtvrtá skupina se zabývala přípravou modelové situace bleskové povodně a zamezení jejímu dopadu. Poslední skupina dokumentovala a zastřešovala celý projekt.

Erasmus+ Talent - Education   Erasmus+ Talent - Education   Erasmus+ Talent - Education

Elektronická
žákovská knížka

Bakaláři

Schůzky stravovací komise
každý čtvrtek o první velké přestávce, v jídelně

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení zahájíme v lednu 2017. Elektronická přihláška bude zveřejněna od 5. 12. 2016.

Den otevřených dveří
úterý 10. ledna od 15h

Zájezd Jižní Anglie, Londýn
5. - 12. května 2017
pdf program zájezdu
více informací kabinet A31, V. Kartáková, J. Rachová

Návštěva CERNu a Alsaska
22. - 26. června 2017
jhtravel.cz/detail-zajezdu/navsteva-cernu-a-alsaska
více informací E. Fajtová, kabinet A23

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

Další fotogalerie
ze školních akcí ->

Odkazy

DEPO2015
plzen2015.cz/cs/content/depo2015

Stránky matematické olympiády Plzeňského kraje
Stránky MO PK

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
www.dchp.cz

© 2016 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz