22. 1. 2021, 11:00, ja

Vyhlášení přijímacího řízení 2021

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání ve školním roce 2021/2022, a to do těchto oborů vzdělání:
• osmileté všeobecné gymnázium – obor 79-41-K/81 Gymnázium
• šestileté česko-španělské gymnázium – obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
• čtyřleté všeobecné gymnázium – obor 79-41-K/41 Gymnázium
(více informací)

21. 1. 2021, 8:00, jc

Lyžařské kurzy

Vzhledem k epidemiologické situaci a opatřením vlády ČR jsme nuceni ve školním roce 2020/2021 zrušit všechny domluvené lyžařské kurzy. Peníze budou vráceny zpět na účty, z kterých škola částku obdržela. Budou poslány v průběhu února. Pokud u Vás došlo ke změně bankovního účtu, škole to prosím oznamte.

18. 1. 2021, 12:00, ja

Informace ke studiu na naší škole

Informace k přijímacímu řízení a ke studiu na naší škole podáváme telefonicky ve dnech 19. - 21. ledna 2021 v době od 9:00 do 12:00:
• úterý 19. ledna – Mgr. Aleš Janoušek, ředitel školy, 776 699 750
• středa 20. ledna – Mgr. Miroslava Fenclová, zástupkyně ředitele školy, 608 440 639
• čtvrtek 21. ledna – PaedDr. Josef Mašek, zástupce ředitele školy, 777 267 789
(více)

18. 1. 2021, 10:30, faa

Příběhy našich sousedů

V loňském školním roce se naše gymnázium zapojilo do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů. Žáci se za doprovodu svých učitelů a koordinátorů z Post Bellum stali na několik měsíců rozhlasovými dokumentaristy a badateli. Jejich úkolem bylo najít a vyzpovídat pamětníka a materiál dále zpracovat. Gymnázium Luďka Pika reprezentovala v kategorii SŠ skupina studentů z maturitních ročníků... (více)

13. 1. 2021, 10:30, vca

Za vánoční kometou

Studentka 1.M Tereza Drábková získala 3. místo ve výtvarné soutěži Za vánoční kometou v Evropě, kterou vyhlásilo Eurocentrum Plzeň spolu s Eurocentrem v Českých Budějovicích. Malba vánočního plzeňského kostela uspěla ve velké konkurenci, neboť do soutěže bylo zasláno 193 prací ze 33 škol... (více)

12. 1. 2021, 9:30, sla

Úspěch projektu Erasmus+ Investigar, exponer y debatir...

Náš projekt Erasmus+ Investigar, exponer y debatir para aprender a ser críticos (č. 2017-1-CZ01-KA219-035496_1) byl na základě hodnocení závěrečné zprávy externími hodnotiteli vybrán jako jeden ze šesti nejlepších projektů v oblasti školního vzdělávání ukončených ve školním roce 2019-2020. Na základě tohoto úspěchu byl Domem zahraniční spolupráce zařazen do publikace Ceny DZS 2020. (více)

8. 1. 2021, 16:30, ja

Den otevřených dveří na GLP 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci nebudeme moci přivítat návštěvníky osobně na plánovaném Dnu otevřených dveří Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 dne 12. ledna 2021. Základní informace o studiu na naší škole, o školních projektech a dalších aktivitách zjistíte zejména z následujících odkazů na našich webových stránkách: prezentace školy (.pdf), výroční zprávy, školní projekty, dvojjazyčné studium, videoprezentace Nuestra escuela – Naše škola, kterou vytvořili studenti bilingvní sekce. Kritéria pro přijetí budou... (více)

akt. 30. 12. 2020, 9:30, ja

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 budou všichni žáci od 4. ledna 2021 opět vzděláváni distančně dle rozvrhu v tabulce.
Žádám rodiče a žáky, aby sledovali aktuální informace o organizaci výuky na stránce rozvrhy a suplování vzhledem k vývoji situace a nařízením vlády ČR.
Strávníci ve školní jídelně jsou automaticky odhlášeni.

30. 12. 2020, 9:30, ja

Úřední hodiny v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021

Úřední hodiny v týdnu od 4. do 8. ledna 2021 se konají ve středu od 8:00 do 12:00. Preferujeme elektronickou komunikaci. Žádosti prosím směřujte na následující adresy:
• paní Martina Kouláková - martina@glp.cz
• paní Ing. Marcela Hrušková - hruskova@glp.cz

PF 2021

 

 

 

11. 12. 2020, 10:30, an

Uzavření školního bufetu

Uzavření bufetu

V týdnu od 14. do 18. prosince je školní bufet uzavřen.

 

 

8. 12. 2020, 9:30, ja

Přijímací řízení na FEL ZČU

Fakulta elektrotechnická ZČU oznamuje, že je možné podávat přihlášky ke studiu do bakalářského studijního programu „Elektrotechnika a informační technologie" pro akademický rok 2021/2022. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách FEL ZČU. Termín pro podání přihlášky je...(více)

7. 12. 2020, 12:00, M.H.

Úspěch na Studentské vědecké konferenci

Každý rok pořádá Otevřená věda pod hlavičkou Akademie věd ČR vědecké stáže pro středoškolské studenty z celé České republiky. Dává tak možnost mladým lidem se pod vedením vědkyň a vědců zapojit do aktuálního výzkumu na některém z vědeckých pracovišť Akademie. Přijatí stážisté se mohou...(více)

3. 12. 2020, 13:30, ja

Doplněk k organizaci výuky od 7. prosince 2020

Od 7. do 12. prosince nastupují do školy třídy: 1.A, 5.L, 3.E, 4.E a v týdnu od 14. do 18. prosince třídy: 2.A, 3.A, 6.L, 7.L a 5.E.

Výuka maturitních tříd 4.A, 6.E a 8.L probíhá podle rozvrhu, včetně seminářů.

Strávníci platící prostřednictvím inkasa jsou k obědům přihlášeni automaticky, strávníci platící hotově se přihlásí v pondělí 7. prosince před 8:00 v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Prosím, sledujte aktuální informace o organizaci na stránce rozvrhy a suplování.

akt. 27. 11. 2020, 12:00, ja

Organizace výuky od 25. listopadu 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte, abych Vás informoval o organizaci výuky od 25. listopadu 2020.
Od středy 25. listopadu začíná prezenční výuka pro maturitní ročníky od 2. vyučovací hodiny dle rozvrhu. Semináře v těchto dnech vyučujeme pouze distančně, abychom zajistili homogenitu tříd.
V týdnu od pondělí 30. listopadu do 4. prosince a v týdnu od 14. do 18. prosince se koná prezenční výuka tříd: 1.L, 1.M, 2.L a 3.L.
V týdnu od 7. do 11. prosince se koná prezenční výuka tříd 4.L, 1.E a 2.E.
V ostatní dny a pro ostatní třídy platí rozvrh a pravidla pro distanční vzdělávání.
Ve dnech 21. a 22. prosince konají všechny třídy výuku distančně dle rozvrhu.

Prosím, sledujte aktuální informace o organizaci na stránce rozvrhy a suplování.

Připomínám povinnost dodržovat nařízená hygienická opatření, zejména nošení roušky po celou dobu přítomnosti ve škole, dezinfekce rukou, dodržování rozestupů a větrání v průběhu výuky.
Stravování ve dnech od 25. listopadu bude probíhat dle připraveného rozpisu, který dostanou vyučující na pedagogické radě 24. listopadu.

Velmi mě těší, že se s některými třídami můžeme opět setkávat při prezenční výuce a všem nám přeji brzký úspěšný návrat do školy.
S pozdravem Mgr. Aleš Janoušek

26. 11. 2020, 9:30, ja

Na Karlovku online - možnost studia na UK

Karlova univerzita si dovoluje pozvat učitele a studenty na virtuální informační den Univerzity Karlovy, který se uskuteční pod názvem „Na Karlovku online“ v sobotu 28. listopadu od 9 do 16 hodin na  webu nakarlovku.cz. Celý den na něm budou moci zájemci zjišťovat informace o studiu a  přijímacím řízení pomocí on-line chatů a streamů se zástupci všech 17 fakult UK. Ve videích představí uchazečům Univerzitu Karlovu investigativní novinář a influencer Janek Rubeš...(více)

23. 11. 2020, 13:00, ja

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Přípravné kurzy se budou konat pouze prezenčně a v případě příznivé epidemiologické situace. Elektronická přihláška bude v takovém případě aktivována a zveřejněna na webu školy v záložce "Přijímačky" v průběhu ledna. Předpokládaný začátek kurzů je druhá polovina ledna.

23. 11. 2020, 10:00, ja, A.Č.

Stravování ve školní jídelně od 25. 11. do 27. 11.

Informace pro maturantyvyučující ke stravování od středy 25. 11. do pátku 27. 11.:
Strávníci platící prostřednictvím inkasa jsou k obědům přihlášeni automaticky, strávníci platící hotově se přihlásí ve středu 25. 11. před 8:00 v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Aleny Černé.

23. 11. 2020, 8:00, ja

Úřední hodiny v týdnu od 23. 11. do 27. 11. 2020

Úřední hodiny v týdnu od 23. do 27. listopadu 2020 se konají v pondělí a středu od 8:00 do 13:00. Preferujeme elektronickou komunikaci. Žádosti prosím směřujte na následující adresy:
• paní Martina Kouláková - martina@glp.cz (pondělí),
• paní Ing. Marcela Hrušková - hruskova@glp.cz (středa).

16. 11. 2020, 8:00, ja

Úřední hodiny v týdnu od 16. 11. do 20. 11. 2020

Úřední hodiny v týdnu od 16. do 20. listopadu 2020 se konají v pondělí a středu od 8:00 do 13:00. Preferujeme elektronickou komunikaci. Žádosti prosím směřujte na následující adresy:
• paní Martina Kouláková - martina@glp.cz (pondělí),
• paní Ing. Marcela Hrušková - hruskova@glp.cz (středa).

13. 11. 2020, 10:30, coa

Evropský certifikát kvality eTwinning

Jako ocenění práce na eTwinningovém projektu „VacunaTICzate“ ve spolupráci s gymnáziem Rødovre z Dánska, se španělským gymnáziem IES Vía de la Plata de Salamanca a gymnáziem IES Urbi z Baskicka, byl naší škole udělen Evropský certifikát kvality...(více)

 

13. 11. 2020, 10:30, coa

Certifikát kvality eTwinning

Během tohoto projektu jsme měli příležitost spolupracovat se studenty z různých států. Jednou z prvních aktivit bylo vyplňování dotazníku ohledně ostatních zúčastněných, abychom otestovali své znalosti o těchto státech. Dále jsme měli představit sami sebe a naše zájmy prostřednictvím krátkého...(více)

 

akt 10. 11. 2020, 11:30, an

Rozvrhy online hodin tříd

Na stránce Rozvrhy, suplování a plánované testy jsou umístěny rozvrhy online hodin tříd platné pro distanční výuku od 2. listopadu 2020 do odvolání.
Online hodinou se rozumí současné připojení učitele a studentů dané třídy/skupiny. Online hodiny trvají 45 minut a jsou pro studenty povinné.

 

10. 11. 2020, 10:30, na

Harmonogram 43. ročníku SOČ online

Na základě vyhlášení MŠMT bude 43. ročník SOČ probíhat online. Přihlášení do SOČ bude možné od ledna 2021.
Harmonogram, další informace a materiály ke stažení najdete na stránkách SOČ.

 

9. 11. 2020, 10:30, ja

Studentské vědecké stáže

Vědecké stáže nabízejí bezplatně talentovaným studentům středních škol z celé republiky příležitost zapojit se do praktického výzkumu přímo na pracovištích Akademie věd ČR pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků. Cílem vědeckých stáží je umožnit studentům získat...(více)

 

6. 11. 2020, 10:00, ja

Úřední hodiny v týdnu od 9. 11. do 13. 11. 2020

Úřední hodiny v týdnu od 9. do 13. listopadu 2020 se konají v pondělí a středu od 8:00 do 13:00. Preferujeme elektronickou komunikaci. Žádosti prosím směřujte na následující adresy:
• paní Martina Kouláková - martina@glp.cz (pondělí),
• paní Ing. Marcela Hrušková - hruskova@glp.cz (středa).

5. 11. 2020, 10:00, sla, psa

Nový projekt Erasmus+

I přes nepříznivou pandemickou situaci u nás i ve světě, jsme v loňském školním roce podali žádost o další mezinárodní projekt Erasmus+, i tentokrát jsme uspěli, a tak se už po několikáté letos pouštíme do dalšího dvouletého projektu. Tentokrát na téma: Escuelas por el futuro: patrimonio y emergencia climática en las aulas...(více)

 

Starší články...

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Organizace výuky
od 4. ledna 2021
distanční vzdělávání

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2021 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti