Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Alena Černá Školní jídelna
Telefon (se záznamníkem): 377 260 305
Mobil: 777 305 261
E-mail: jidelna@glp.cz
Objednávání přes internet:
(kód jídelny 0082)
Externí odkaz www.strava.cz
pdf Přihláška a vnitřní řád
pdf Trvalé odhlášení

 

Jídelníček

náhled Jídelníček   Aktuální jídelníček

 

Informace pro nové strávníky

Na konci srpna ve dnech 28. až 31. přijďte do kanceláře školní jídelny od 8 - 12 h, koupíte si čip nebo kartu, s sebou přineste vyplněnou přihlášku, která se nachází na této stránce, v ní jsou velmi podrobné informace, dále potvrzení o založení inkasa, stačí potvrzení z internetového bankovnictví, do banky nemusíte. Zavedeme hesla pro www.strava.cz - slouží k objednávání obědů a nahlásíte, od kdy se budete stravovat. Když nebudete moci přijít v srpnu, můžeme samozřejmě zařídit vše až v září v čase od 6 - 15 h.
Alena Černá, vedoucí š. j.

 

Úprava cen obědů

Vzhledem k velkému navýšení cen potravin jsme byli nuceni přistoupit k navýšení cen stravy od 1. března 2023. Nové finanční limity pro stravu dětí:
Strávníci 11-14 let ... 46,- Kč
Strávníci 15-18 let ... 50,- Kč
Doporučený limit inkasa 1300 Kč

 

Upozornění

Od 1. května 2019 je možno přihlásit i odhlásit oběd na následující den v kanceláři školní jídelny pouze do 12:00.

 

Alergeny

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Od 15. prosince 2014 v naší školní jídelně budou vyznačeny legislativně označené alergeny u každého jídla na jídelním lístku. Seznam alergenů bude k dispozici u každého jídelníčku.

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti