Biologie a zeměpis

Biologie a zeměpis patří na naší škole k předmětům, které žáci preferují. Svědčí o tom jednak velká účast v různých olympiádách a soutěžích, ale ve vyšších ročnících i velký zájem o semináře z biologie a zeměpisu, což se projevuje i ve velkém počtu úspěšných maturantů z těchto předmětů.

V biologii dbáme i o praktickou část předmětu, protože teoretické hodiny na vyšším gymnáziu jsou doplněné laboratorními cvičeními.

Biologie je ve všech třídách, tedy i v bilingvě, vyučována pouze v českém jazyce. Zeměpis je v druhé polovině studia vyučován jak v češtině, tak i ve španělštině.

 

Předmětová komise

Biologie

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Hasch František, RNDr. hasch@glp.cz Hs  -   - 
Hlinovská Johana, Mgr. hlinovska@glp.cz Hná B15 377 183 315
Kloudová Kristýna, Bc. kloudova@glp.cz Klá B06 377 183 319
Landsmanová Anežka, RNDr. landsmanova@glp.cz Laá B06 377 183 319

Zeměpis

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Dostalová Eliška, Mgr. dostalova@glp.cz Dsá A21 377 183 323
Hlinovská Johana, Mgr. hlinovska@glp.cz Hná B15 377 183 315
Kouba Čestmír, Mgr. (předseda PK) kouba@glp.cz Kb A21 377 183 323
Procházka Jakub, Mgr. prochazka@glp.cz Po A21 377 183 323

 

Výuková literatura

Seznam učebnic z biologie
• prima - Přírodopis 6, nakl. Fraus
• sekunda - Přírodopis 7, nakl. Fraus
• tercie, 1.E - Přírodopis 8, nakl. Fraus
• kvarta, 2.E – Přírodopis 9, nakl. Fraus
• 1. až 3. ročník (4leté, 8leté i bilingva) - Biologie pro gymnázia, nakl. Olomouc

Seznam učebnic ze zeměpisu
• prima - Hravý zeměpis 6, nakl. Taktik; Hravý zeměpis 7, nakl. Taktik
• sekunda – Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy, Fortuna
• tercie, 1.E - Zeměpis 9, Fraus
• kvarta, 2.E - Česká republika, Fortuna
• 5.L, 1.A - Příroda a lidé Země, Nakladatelství České geografické společnosti
Hospodářský zeměpis – regionální aspekty světového hospodářství, Nakladatelství České geografické společnosti
• 6.L, 2.A - Hospodářský zeměpis – regionální aspekty světového hospodářství, Nakladatelství České geografické společnosti
• 7.L, 3.A - Zeměpis České republiky, Nakladatelství České geografické společnosti
Příroda a lidé Země, Nakladatelství České geografické společnosti
• 5.E - Zeměpis České republiky, Nakladatelství České geografické společnosti

 

Semináře

pdf Biologie - dvouletý seminář

pdf Biologie - jednoletý seminář

pdf Seminář ze zeměpisu - jednoletý seminář

pdf Seminář ze zeměpisu - jednoletý seminář pro 6.E, česká část

pdf Seminář ze zeměpisu - jednoletý seminář ve španělském jazyce

 

Maturitní okruhy

pdf Biologie

pdf Zeměpis

pdf Zeměpis ve španělském jazyce, česká část

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti