Dvojjazyčné studium = bilingva

Výuka španělského jazyka má na našem gymnáziu dlouholetou tradici a těší se značnému zájmu. Také proto vznikla myšlenka nabídnout uchazečům dvojjazyčný studijní obor s výukou vybraných předmětů ve španělštině. Tím se Gymnázium Luďka Pika stalo šestým bilingvním česko-španělským gymnáziem v republice.

Výuka v tomto šestiletém studijním oboru byla zahájena v září 2007. Program, který je akreditován Ministerstvem školství a vědy Španělského království a probíhá ve spolupráci se španělským velvyslanectvím, nabízí žákům mnoho výhod a motivačních pobídek - učebnice a učební pomůcky zdarma, studijní pobyty učitelů a žáků, výměnné pobyty, studium na španělských univerzitách... a také prospěchové stipendium.

Studijní plán je náročný, první dva roky studia se žáci pod vedení českého a španělského učitele věnují intenzivní výuce španělštiny (1. rok 8 hodin týdně, 2. rok 9 hodin týdně). Ostatní předměty jsou vyučovány v jazyce českém. Od 3. ročníku začíná výuka pěti předmětů (dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie) ve španělštině s výjimkou vybraných okruhů (např. české dějiny se vyučují česky).

Studijně poznávací cesty, rozličné mimoškolní aktivity a náročné studium v prestižní česko-španělské dvojjazyčné třídě nesleduje pouze upevnění jazykových a znalostních dovedností, ale vede žáky k získávání sociálních a interkulturních kompetencí. Studenti jsou připravováni tak, aby na osobnostní, sociální a profesní úrovni obstáli při studiu na našich i zahraničních vysokých školách a poté se dobře uplatnili na trhu práce.

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Podzimní prázdniny
26. - 30. 10. 2020

Distanční výuka
vyšší g. od 5. 10.
nižší g. od 14. 10.
do odvolání

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2020 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti