Organizace zahájení školního roku 2021/22

Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně nám všem přeji šťastné vykročení do nového školního roku 2021/22. Těším se, že se již budeme setkávat osobně jak při prezenční výuce, tak (postupně) i při nejrůznějších akcích školy.

Níže Vám posílám pravidla pro účast na prezenčním vzdělávání platná od 1. září 2021 a odkazy na příslušné ministerské pokyny pro školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19.

Ve středu 1. září proběhnou třídnické hodiny a po nich budou od 10:00 do 12:00 vydávány obědy. Třídy dvojjazyčného gymnázia 3.E a 4.E se učí podle zvláštního rozvrhu již od 1. září. Další dny se výuka koná podle rozvrhu a plánovaných akcí (adaptační kurzy prvních ročníků).

Při vstupu do školy a ve společných prostorách platí povinnost pro všechny osoby zakrýt si dýchací cesty (respirátor třídy FFP2/KN95, děti do 15 let chirurgická rouška).

Ve dnech 1., 6. a 9. září má každý žák povinnost se během první vyučovací hodiny testovat antigenním samotestem, který mu poskytne škola. Žáci, kteří prodělali covid, nebo jsou již 14 dní po druhém očkování, nebo byli testováni na veřejném certifikovaném testovacím místě (PCR test 7 dní, antigenní test 72 hodin) předloží příslušný doklad a nemají povinnost se testovat. Žáci, kteří nesplnili některou výše uvedenou podmínku a odmítnou antigenní testování, se mohou účastnit výuky pouze s nasazeným respirátorem, nesmí zpívat a při hodinách TV cvičit ve vnitřních prostorách. V případě, že je žák ve dnech 1., 6. nebo 9. září nepřítomen, proběhne testování v nejbližší možné době po jeho příchodu do budovy v sekretariátu školy.

Externí odkaz Manuál k provozu škol a testování v novém školním roce

Externí odkaz Podmínky návratu do ČR ze zahraničí

 

Děkuji Vám všem za spolupráci a dodržování pokynů.

Mgr. Aleš Janoušek

 

Google Učebna
Učebna

Hlavní prázdniny
1. července - 31. srpna

Úřední hodiny
červenec a srpen 2022
rozpis

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VIII
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2022 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti