Logo

Přijímací řízení - základní informace

Naše gymnázium bude při přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 využívat centrálně zadávané jednotné testy vydávané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Podrobnější informace budeme průběžně na našich webových stránkách pro Vás zveřejňovat ihned, jak je z CERMATU obdržíme, a osobně poskytneme podrobnosti na Dnu otevřených dveří, který se koná na našem gymnáziu 10. ledna 2017.

Kódy oborů

Osmileté studium
kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium (pdf kritéria)
Dosažené body v jednotlivých testech budou násobeny koeficientem 1,8 (př.: 50 bodů * 1,8 = 90 bodů)
Čtyřleté studium
kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium (pdf kritéria)
Šestileté studium s výukou vybraných předmětů ve španělštině
kód a název oboru: 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (pdf kritéria)

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy do školního roku 2017/2018:
Externí odkaz www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni

PŘÍKLADY TESTOVÝCH ÚLOH a odkaz na CERMAT naleznete na adrese:
Externí odkaz www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Ke stažení:

Výsledky přijatých žáků v jednotlivých studijních oborech

 4-leté gymnázium6-leté gymnázium8-leté gymnázium
počet přijatých žáků na naší školu:323232
nejlepší výsledek v testu z MA žáka přijatého na naší školu:484449
nejslabší výsledek v testu z MA žáka přijatého na naší školu:271528
nejlepší výsledek v testu z ČJL žáka přijatého na naší školu:504146
nejslabší výsledek v testu z ČJL žáka přijatého na naší školu:342229

Elektronická
žákovská knížka

Bakaláři

Královská města na Dunaji
6. - 8. září 2017
pdf program zájezdu
více informací R. Teršová,
kabinet B32

Schůzky stravovací komise
každý čtvrtek o první velké přestávce, v jídelně

Odkazy

Stránky matematické olympiády Plzeňského kraje
Stránky MO PK
Externí odkaz www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Španělské divadlo v Plzni
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2017 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | HTML 5 cz | CSS