Logo

Přijímací řízení - základní informace

Naše gymnázium bude při přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 využívat centrálně zadávané jednotné testy vydávané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Podrobnější informace budeme průběžně na našich webových stránkách pro Vás zveřejňovat ihned, jak je z CERMATU obdržíme, a osobně poskytneme podrobnosti na Dnu otevřených dveří, který se koná na našem gymnáziu 15. ledna 2019.

Kódy oborů

Osmileté studium
kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium (pdf kritéria)
Čtyřleté studium
kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium (pdf kritéria)
Šestileté studium s výukou vybraných předmětů ve španělštině
kód a název oboru: 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (pdf kritéria)

Termín odevzdání přihlášek

Přihlášku odevzdáte v kanceláři školy (A 16, 1. patro) nebo zašlete do 1. března 2019 na adresu Gymnázium L. Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň.

Externí odkaz Formulář přihlášky pro žáky (PDF)

Důležité:

  • na první místo uvedete školu, na které chcete konat zkoušku v 1. termínu
  • na druhé místo uvedete školu, na které chcete konat zkoušku v 2. termínu
  • rubriku Lékařské potvrzení není třeba vyplňovat
  • klasifikaci z jednotlivých předmětů potvrzuje vaše ZŠ, nebo odevzdáte ověřené kopie vysvědčení
  • přihlášku vytisknete dvakrát stejně, tj. zachováte pořadí škol

Termín přijímacích zkoušek:

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají formou jednotné zkoušky v tyto termíny:

Termín přijímacích zkoušek

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Přesné informace včetně časového harmonogramu obdržíte v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou Vám odešleme nejdéle začátkem dubna 2019.

Externí odkaz www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-...

Ke stažení:

Elektronická
žákovská knížka

Bakaláři

Schůzky stravovací komise
každý čtvrtek o první velké přestávce, v jídelně

Odkazy

Stránky matematické olympiády Plzeňského kraje
Stránky MO PK
Externí odkaz www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekty:
Zpíváme vám pro radost V
a
X. ročník celostátního festivalu studentského divadle ve španělštině
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2018 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS