Logo

Přijímací řízení - základní informace

Naše gymnázium bude při přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 využívat centrálně zadávané jednotné testy vydávané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Podrobnější informace budeme průběžně na našich webových stránkách pro Vás zveřejňovat ihned, jak je z CERMATU obdržíme, a osobně poskytneme podrobnosti na Dnu otevřených dveří, který se koná na našem gymnáziu 15. ledna 2019.

Kódy oborů

Osmileté studium
kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium (pdf kritéria)
Čtyřleté studium
kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium (pdf kritéria)
Šestileté studium s výukou vybraných předmětů ve španělštině
kód a název oboru: 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (pdf kritéria)

Termín odevzdání přihlášek

Přihlášku odevzdáte v kanceláři školy (A 16, 1. patro) nebo zašlete do 1. března 2019 na adresu Gymnázium L. Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň.

pdf Formulář přihlášky pro žáky (PDF)

pdf Vysvětlivky k přihlášce (PDF)

Důležité:

  • na první místo uvedete školu, na které chcete konat zkoušku v 1. termínu
  • na druhé místo uvedete školu, na které chcete konat zkoušku v 2. termínu
  • rubriku Lékařské potvrzení není třeba vyplňovat
  • klasifikaci z jednotlivých předmětů potvrzuje vaše ZŠ, nebo odevzdáte ověřené kopie vysvědčení
  • přihlášku vytisknete dvakrát stejně, tj. zachováte pořadí škol
  • přivítáme, když na přihlášce bude vytištěný QR kód

Termín přijímacích zkoušek:

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají formou jednotné zkoušky v tyto termíny:

Termín přijímacích zkoušek

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Přesné informace včetně časového harmonogramu obdržíte v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou Vám odešleme nejdéle začátkem dubna 2019.

Externí odkaz www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-...

Ke stažení:

Kalendář

Úřední hodiny o prázdninách
červenec a srpen 2019

Hlavní prázdniny
29. 6. - 1. 9. 2019

Nová přihláška a provozní řád jídelny
od 1. května 2019

Stravovací komise
schůzka každý čtvrtek
o první velké přestávce
v jídelně

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

Odkazy

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/soc

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2019 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS