Logo

Přijímací řízení - základní informace

Při přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 budeme opět využívat centrálně zadávané jednotné testy vydávané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Podrobné informace o přijímacím řízení na naše gymnázium se dozvíte na Dnu otevřených dveří, který se koná v úterý 14. ledna 2020.

Kódy oborů

Osmileté studium
kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium (pdf kritéria)
Čtyřleté studium
kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium (pdf kritéria)
Šestileté studium s výukou vybraných předmětů ve španělštině
kód a název oboru: 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (pdf kritéria)

Termín odevzdání přihlášek

Přihlášku odevzdáte v kanceláři školy (A16, 1. patro) nebo zašlete do 1. března 2020 na adresu Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň.

pdf Formulář přihlášky pro žáky (PDF)

pdf Vysvětlivky k přihlášce (PDF)

Důležité pokyny k přihlášce

 • na první místo uvedete školu, na které chcete konat zkoušku v 1. termínu
 • na druhé místo uvedete školu, na které chcete konat zkoušku v 2. termínu
 • rubriku Lékařské potvrzení není třeba vyplňovat
 • klasifikaci z jednotlivých předmětů potvrzuje vaše ZŠ, nebo odevzdáte ověřené kopie vysvědčení
 • přihlášku vytisknete dvakrát stejně, tj. zachováte pořadí škol
 • přivítáme, když na přihlášce bude vytištěný QR kód

Termín přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají formou jednotné zkoušky v tyto termíny:

Čtyřletý obor

 • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
 • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Šestiletý a osmiletý obor

 • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
 • 2. termín: pátek 17. dubna 2020

Náhradní termíny pro všechny obory

 • 1. termín: středa 13. května 2020
 • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Související odkazy

Kalendář

Úřední hodiny
o jarních prázdninách

pondělí 2. března
středa 4. března
9:00 - 13:00

Jarní prázdniny
2. - 6. března 2020

Stravovací komise
schůzka v jídelně
každý druhý čtvrtek
o první velké přestávce

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2020 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti