Přijímací řízení 2021

Stránka se připravuje. Zatím informace najdete na stránce Den otevřených dveří.

 

 

 

Přijímací řízení 2020 - základní informace

Při přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 budeme opět využívat centrálně zadávané jednotné testy vydávané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Podrobné informace o přijímacím řízení na naše gymnázium se dozvíte na Dnu otevřených dveří, který se koná v úterý 14. ledna 2020.

Kódy oborů

Osmileté studium
kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium (pdf kritéria)
Čtyřleté studium
kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium (pdf kritéria)
Šestileté studium s výukou vybraných předmětů ve španělštině
kód a název oboru: 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (pdf kritéria)

Termín odevzdání přihlášek

Přihlášku odevzdáte v kanceláři školy (A16, 1. patro) nebo zašlete do 1. března 2020 na adresu Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň.

pdf Formulář přihlášky pro žáky (PDF)

pdf Vysvětlivky k přihlášce (PDF)

Důležité pokyny k přihlášce

 • na první místo uvedete školu, na které chcete konat zkoušku v 1. termínu
 • na druhé místo uvedete školu, na které chcete konat zkoušku v 2. termínu
 • rubriku Lékařské potvrzení není třeba vyplňovat
 • klasifikaci z jednotlivých předmětů potvrzuje vaše ZŠ, nebo odevzdáte ověřené kopie vysvědčení
 • přihlášku vytisknete dvakrát stejně, tj. zachováte pořadí škol
 • přivítáme, když na přihlášce bude vytištěný QR kód

Termín přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020 se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají formou jednotné zkoušky v tyto termíny:

Čtyřletý obor

 • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
 • 2. termín: středa 15. dubna 2020
 • termín: pondělí 8. června 2020

Šestiletý a osmiletý obor

 • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
 • 2. termín: pátek 17. dubna 2020
 • termín: úterý 9. června 2020

Náhradní termíny pro všechny obory

 • 1. termín: středa 13. května 2020
 • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020
 • termín: úterý 23. června 2020

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce obdrží zákonní zástupci uchazečů poštou v týdnu od 25. května 2020. Součástí pozvánky je registrační číslo uchazeče o studium, pod kterým bude výsledek přijímací zkoušky Vašeho dítěte zveřejněn v řádném termínu na webových stránkách školy a na vchodu do školy.
Pokud jste uvedli na přihlášce ke vzdělávání-studiu na SŠ naši školu na druhém místě, bude Vaše dítě konat přijímací zkoušky JPZ pouze jednou, a to na škole, kterou jste uvedli první v pořadí. Naše škola Vám v týdnu od 25. května 2020 e-mailem zašle registrační číslo, pod kterým bude výsledek přijímací zkoušky Vašeho dítěte zveřejněn v řádném termínu na webových stránkách školy a na vchodu do školy.

Související odkazy

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Organizace výuky
od 4. ledna 2021
distanční vzdělávání

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2021 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti