Logo

Přijímací řízení - základní informace

Naše gymnázium bude při přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 využívat centrálně zadávané jednotné testy vydávané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Podrobnější informace budeme průběžně na našich webových stránkách pro Vás zveřejňovat ihned, jak je z CERMATU obdržíme, a osobně poskytneme podrobnosti na Dnu otevřených dveří, který se koná na našem gymnáziu 9. ledna 2018.

Kódy oborů

Osmileté studium
kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium
Čtyřleté studium
kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium
Šestileté studium s výukou vybraných předmětů ve španělštině
kód a název oboru: 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

 

PŘÍKLADY TESTOVÝCH ÚLOH a odkaz na CERMAT naleznete na adrese:
Externí odkaz www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Ke stažení:

Elektronická
žákovská knížka

Bakaláři

Přípravné kurzy
Elektronické přihlašování na přípravné kurzy je možné od
1. 11. 2017 do 10. 1. 2018 do 8 hodin ráno.

Schůzky stravovací komise
každé pondělí o první velké přestávce, v jídelně

Odkazy

Stránky matematické olympiády Plzeňského kraje
Stránky MO PK
Externí odkaz www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Španělské divadlo v Plzni
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2017 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS