Logo

Studentská rada

Seznamy členů

Za školu: Mgr. Eva Šašková, Mgr. Kateřina Trčková
Za studenty: zvolení zástupci tříd

 

Činnost

Na naší škole se pravidelně – první středu v měsíci od 7.15 v učebně B11 - schází STUDENTSKÁ RADA složená ze zástupců jednotlivých tříd a vyučujících – Evy Šaškové a Kateřiny Trčkové.

Úkolem RADY je komunikace a spolupráce mezi studenty, učiteli a vedením školy.

Na každém setkání se studenti podrobně dozvídají o všech připravovaných akcích školy a mají možnost se k nim vyjádřit, případně navrhovat různá zlepšení. Také jsou informováni o řadě vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských projektů a soutěží, které se v Plzeňském kraji pořádají a do nichž se mohou aktivně zapojit.

Nové ceny obědů
od 1. 4. 2019

Schůzky stravovací komise
každý čtvrtek o první velké přestávce, v jídelně

Odkazy

Stránky matematické olympiády Plzeňského kraje
Stránky MO PK
Externí odkaz www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekty:
Zpíváme vám pro radost V
a
X. ročník celostátního festivalu studentského divadle ve španělštině
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2019 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS