Logo

Studentská rada

Seznamy členů

Za školu: Mgr. Eva Šašková, Mgr. Kateřina Trčková
Za studenty: zvolení zástupci tříd

 

Činnost

Na naší škole se pravidelně – první středu v měsíci od 7.15 v učebně B11 - schází STUDENTSKÁ RADA složená ze zástupců jednotlivých tříd a vyučujících – Evy Šaškové a Kateřiny Trčkové.

Úkolem RADY je komunikace a spolupráce mezi studenty, učiteli a vedením školy.

Na každém setkání se studenti podrobně dozvídají o všech připravovaných akcích školy a mají možnost se k nim vyjádřit, případně navrhovat různá zlepšení. Také jsou informováni o řadě vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských projektů a soutěží, které se v Plzeňském kraji pořádají a do nichž se mohou aktivně zapojit.

Kalendář

Maturity 2019
8.L   20. - 23. 5.
4.A   20. - 24. 5.
6.E   27. - 31. 5.

Nová přihláška a provozní řád jídelny
od 1. května 2019

Stravovací komise
schůzka každý čtvrtek
o první velké přestávce
v jídelně

Fotogalerie

Odkazy

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/soc

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2019 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS