Logo

Studentská rada

Seznamy členů

Za školu: Mgr. Eva Šašková, Mgr. Kateřina Trčková
Za studenty: zvolení zástupci tříd

 

Činnost

Na naší škole se pravidelně – první středu v měsíci od 7.15 v učebně B11 - schází STUDENTSKÁ RADA složená ze zástupců jednotlivých tříd a vyučujících – Evy Šaškové a Kateřiny Trčkové.

Úkolem RADY je komunikace a spolupráce mezi studenty, učiteli a vedením školy.

Na každém setkání se studenti podrobně dozvídají o všech připravovaných akcích školy a mají možnost se k nim vyjádřit, případně navrhovat různá zlepšení. Také jsou informováni o řadě vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských projektů a soutěží, které se v Plzeňském kraji pořádají a do nichž se mohou aktivně zapojit.

Elektronická
žákovská knížka

Bakaláři

Krajské kolo SOČ Pk
středa 26. dubna 2017

Zájezd Jižní Anglie, Londýn
5. - 12. května 2017
pdf program zájezdu
více informací kabinet A31, V. Kartáková, J. Rachová

Návštěva CERNu a Alsaska
21. - 24. června 2017
Externí odkaz jhtravel.cz/...-alsaska/
více informací E. Fajtová, kabinet A23

Královská města na Dunaji
6. - 8. září 2017
pdf program zájezdu
více informací R. Teršová,
kabinet B32

Schůzky stravovací komise
každý čtvrtek o první velké přestávce, v jídelně

Odkazy

Stránky matematické olympiády Plzeňského kraje
Stránky MO PK
Externí odkaz www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Španělské divadlo v Plzni
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2017 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | HTML 5 cz | CSS