Logo

Seznam tříd a třídních učitelů 2016/2017

Kliknutím na název třídy či označení místností se dostanete na příslušný rozvrh.

Čtyřleté studium

TřídaMístnostŽákůTřídní učitel (email, telefon)
1.A B11 31 Mgr. Kartáková Vladimíra (kartakova@gop.pilsedu.cz, 377 183 318)
2.A B27 33 Mgr. Havlová Jitka (havlova@gop.pilsedu.cz, 377 183 322)
3.A B24 31 RNDr. Landsmanová Anežka (landsmanova@gop.pilsedu.cz, 377 183 319)
4.A B17 34 PaedDr. Gubišová Zdeňka (gubisova@gop.pilsedu.cz, 377 183 322)

Šestileté studium

TřídaMístnostŽákůTřídní učitel (email, telefon)
1.E A02 29 PaedDr. Teršová Renata (tersova@gop.pilsedu.cz, 377 183 326)
2.E A03 31 Mgr. Rachová Jaroslava (rachova@gop.pilsedu.cz, 377 183 318)
3.E A17 29 Mgr. Sloupová Iva (sloupova@gop.pilsedu.cz, 377 183 321)
4.E A06 25 Mgr. Pašková Martina (paskova@gop.pilsedu.cz, 377 183 322)
5.E A15 31 Mgr. Recmanová Jana (recmanova@gop.pilsedu.cz, 377 183 315)
6.E A05 29 Mgr. Špačková Daniela (spackova@gop.pilsedu.cz, 377 183 322)

Osmileté studium

TřídaMístnostŽákůTřídní učitel (email, telefon)
1.L A29 32 PaedDr. Kubešová Naděžda (kubesova@gop.pilsedu.cz, 377 183 317)
2.L A27 33 Mgr. Hellusová Renata (hellusova@gop.pilsedu.cz, 377 183 321)
3.L B07 32 PaedDr. Voráčová Jitka (voracova@gop.pilsedu.cz, 377 183 319)
4.L B16 33 Mgr. Kielbergerová Radomíra (kielbergerova@gop.pilsedu.cz, 377 183 327)
5.L B32 33 Mgr. Drobilová Hana (drobilova@gop.pilsedu.cz, 377 183 317)
6.L B26 27 Mgr. Janča Pavel (janca@gop.pilsedu.cz, 377 183 315)
7.L B08 25 Mgr. Maříková Dagmar (marikova@gop.pilsedu.cz, 377 183 318)
8.L A18 34 Mgr. Cibulková Eva (cibulkova@gop.pilsedu.cz, 377 183 317)

Elektronická
žákovská knížka

Bakaláři

Královská města na Dunaji
6. - 8. září 2017
pdf program zájezdu
více informací R. Teršová,
kabinet B32

Schůzky stravovací komise
každý čtvrtek o první velké přestávce, v jídelně

Odkazy

Stránky matematické olympiády Plzeňského kraje
Stránky MO PK
Externí odkaz www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Španělské divadlo v Plzni
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2017 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | HTML 5 cz | CSS