Logo

Školní informace

Základní informace
o škole, kontakty, vedení, kde nás najdete, ...
Seznam zaměstnanců
učitelé a zaměstnanci školy, kontakty, telefony
Třídy a třídní učitelé
přehled tříd, umístění, třídní učitelé, typ studia
Výchovné poradenství a ŠMP
inforamce o výchovném poradenství a školním metodikovi prevence (ŠMP)
Školská rada
členové, zápisy z jednání
Studentská rada
členové, činnost
Maturity
užitečné odkazy, seznamy maturitních okruhů, složení, informace o společné i profilové části
Přijímací řízení
kritéria, podmínky, přihlášky, termíny
Přípravný kurz
informace a termíny
Den otevřených dveří
přijďte si prohlédnout naší školu, informovat se o studiu atd.
Přehled předmětů
přehled vyučovaných předmětů a seminářů
Školní dokumenty
různé formuláře, výroční zpráva, provozní řády, ...
Termíny prázdnin
podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a hlavní prázdniny
Školní akce
pořádané školní akce/výlety v daném školním roce, fotogalerie

Elektronická
žákovská knížka

Bakaláři

Královská města na Dunaji
6. - 8. září 2017
pdf program zájezdu
více informací R. Teršová,
kabinet B32

Schůzky stravovací komise
každý čtvrtek o první velké přestávce, v jídelně

Odkazy

Stránky matematické olympiády Plzeňského kraje
Stránky MO PK
Externí odkaz www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Španělské divadlo v Plzni
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2017 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | HTML 5 cz | CSS