Základní informace

Vchod Adresa: Opavská 21, Plzeň 312 00
Telefon: 377 183 311
377 263 645-6
IZO: 049778102
IČO: 49778102
Bankovní účet: 259102751 / 0300
e-mail: gop@glp.cz
Ředitel: Mgr. Aleš Janoušek
Zástupci: Mgr. Iva Sloupová
Mgr. Eva Šašková
PaedDr. Josef Mašek
Ekonomické oddělení: Ing. Marcela Hrušková
Martina Ježek
Miroslav Berka
Výchovné poradkyně: PaedDr. Renata Teršová
Mgr. Martina Pašková
Školní metodik prevence: Mgr. Martina Slavíková
Učební plány: přehled

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň je státní škola s právní subjektivitou, zřizovatelem je Plzeňský kraj. Studium je všeobecné a trvá čtyři, šest nebo osm let. Kapacita školy je 680 studentů ve všech formách studia. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou.

Učební plány jsou sestaveny pro všeobecné studium bez zaměření. Koncepce studia vychází z přesvědčení, že studenti si sestaví nejvhodnější kombinaci volitelných předmětů sami s ohledem na svoje budoucí studium. Široká paleta volitelných předmětů, které naše škola nabízí, umožňuje studentům vytvořit si individuální zaměření studia.

Kde nás najdete:

GoogleMaps.com

Mapy.cz

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti