Logo

Základní informace

Adresa:Opavská 21, Plzeň 312 00 Budova školy
Telefon: 377 183 311
377 263 645-6
IZO: 049778102
IČO: 49778102
Bankovní účet: 259102751 / 0300
e-mail: gop@gop.pilsedu.cz
Ředitel: Mgr. Aleš Janoušek
Zástupci: Mgr. Miroslava Fenclová
PaedDr. Josef Mašek
Ekonomické oddělení: Ing. Marcela Hrušková
Martina Kouláková
Dis. Jan Šnejdar
Výchovné poradkyně: PaedDr. Renata Teršová
Mgr. Martina Pašková
(pdf výchovné poradenství)
Metodik prevence: PaedDr. Renata Teršová
telefon: 377 183 326
konz. hodiny: dle domluvy
Organizační struktura školy: img schéma
Učební plány: přehled

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň je státní škola s právní subjektivitou, zřizovatelem je Plzeňský kraj. Studium je všeobecné a trvá čtyři, šest nebo osm let. Kapacita školy je 680 studentů ve všech formách studia. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou.

Učební plány jsou sestaveny pro všeobecné studium bez zaměření. Koncepce studia vychází z přesvědčení, že studenti si sestaví nejvhodnější kombinaci volitelných předmětů sami s ohledem na svoje budoucí studium. Široká paleta volitelných předmětů, které naše škola nabízí, umožňuje studentům vytvořit si individuální zaměření studia.

Jak nás najdete:

"GoogleMaps.com - Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21, Plzeň

Zvětšit mapu

Elektronická
žákovská knížka

Bakaláři

Krajské kolo SOČ Pk
středa 26. dubna 2017

Zájezd Jižní Anglie, Londýn
5. - 12. května 2017
pdf program zájezdu
více informací kabinet A31, V. Kartáková, J. Rachová

Návštěva CERNu a Alsaska
21. - 24. června 2017
Externí odkaz jhtravel.cz/...-alsaska/
více informací E. Fajtová, kabinet A23

Královská města na Dunaji
6. - 8. září 2017
pdf program zájezdu
více informací R. Teršová,
kabinet B32

Schůzky stravovací komise
každý čtvrtek o první velké přestávce, v jídelně

Odkazy

Stránky matematické olympiády Plzeňského kraje
Stránky MO PK
Externí odkaz www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Španělské divadlo v Plzni
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2017 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | HTML 5 cz | CSS