Anglický jazyk

Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka s cílovou úrovní B1/B2.

Od prvního ročníku se angličtina vyučuje jako první cizí jazyk (osmileté a čtyřleté studium) a druhý cizí jazyk (bilingvní studium).

Týdenní hodinová dotace je stanovena následovně:

Ročník Osmileté gymnázium Čtyřleté gymnázium Bilingva
1. 5 3 2
2. 5 3 2
3. 3 3 3
4. 3 4 3
5. 3   3
6. 3   3
7. 3    
8. 3    

Ve výuce jsou používány moderní učebnice z vydavatelství Oxford University Press (English Plus, Maturita Solutions, English Files).

Učitelé volí kombinaci výukových materiálů optimální pro danou skupinu tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadované jazykové úrovně, rovněž využívají výukový software a interaktivní tabule.

Výuka předmětu je realizována též během školou organizovaných výukových a poznávacích zájezdů do Velké Británie.

Kromě povinných hodin nabízíme na vyšším gymnáziu semináře - viz dále.

Úzce spolupracujeme s Jazykovou školou Eufrat a fungujeme jako přípravné centrum CE (Cambridge Exams). Studenti mají pravidelně možnost zúčastnit se přednášek o CE, vyzkoušet si testování jazykové úrovně nanečisto, přihlásit se do přípravného kurzu a složit mezinárodní zkoušku za výhodnějších podmínek.

Každoročně se rovněž zapojujeme soutěží (konverzační soutěž, Kontext, Best in English, atd.).

 

Předmětová komise

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Dominiková Lucie, Mgr. dominikova@glp.cz Doá B22 377 183 327
Gubišová Zdeňka, PaedDr. gubisova@glp.cz Guá B13 377 183 322
Havlová Jitka, Mgr. havlova@glp.cz Haá B13 377 183 322
Kartáková Vladimíra, Mgr. kartakova@glp.cz Kaá A31 377 183 318
Le Van Adéla, Mgr. levan@glp.cz Leá A31 377 183 318
Pavelcová Petrová Zuzana, Bc. pavelcova@glp.cz Ptá A31 377 183 318
Rachová Jaroslava, Mgr. rachova@glp.cz Raá A31 377 183 318
Recmanová Jana, Mgr. recmanova@glp.cz Reá B25 377 183 325
Slavíková Martina, Mgr. (předseda PK) slavikova@glp.cz Ská B13 377 183 322
Šašková Eva, Mgr. saskova@glp.cz Šaá A14 377 183 314
Špačková Daniela, Mgr. spackova@glp.cz Špá B13 377 183 322

 

Semináře

Jednoletý a dvouletý konverzační seminář je zaměřený na prohlubování slovní zásoby, zlepšení všeobecných komunikativních dovedností v běžných životních situacích, rozšíření slovní zásoby, zlepšení plynulosti projevu. Výuka probíhá formou jazykových a komunikačních her, diskusí, prezentací, projektů, prací s texty a videomateriály.

Literární seminář je zaměřený na práci s textem (porozumění, rozbor, hodnocení) vybraných děl britské a americké literatury v kontextu literárním i mimoliterárním. Důraz je rovněž kladen na rozvíjení vyjadřovacích schopností, formulaci názorů a stanovisek a rozvoj čtenářských dovedností.

pdf Anglická konverzace - jednoletý seminář

pdf Anglická konverzace - dvouletý seminář

pdf Anglická a americká literatura - jednoletý seminář

 

Maturitní okruhy

pdf Anglický jazyk

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti