Maturitní zkoušky 2019/20

Užitečné odkazy

Maturitní okruhy

Složení MZ na našem gymnáziu

Společná část Profilová část
2 povinné zkoušky:
český jazyk a literatura
cizí jazyk nebo matematika
2 povinné zkoušky:
viz nabídka
max. 2 nepovinné zkoušky:
z nabídky: cizí jazyk, matematika
max. 2 nepovinné zkoušky:
viz nabídka

Společná část maturitní zkoušky

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky

Nabídku předmětů profilové části určuje ředitel školy - pdf nabídka předmětů.

Žák si volí 2 předměty povinné a max. 2 předměty nepovinné.
Povinné i nepovinné zkoušky se budou konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl.

Termíny ústních zkoušek společné části a profilových částí maturitních zkoušek (2018/19)

20. – 23. května 2019 8.L
20. – 24. května 2019 4.A
27. – 31. května 2019 6.E

Slavnostní vyřazení absolventů (2018/19)

Slavnostní vyřazení se uskuteční v obřadní síni Plzeňské radnice -
- v pondělí 10. 6. ve 14:00 pro třídu 6.E
- ve středu 12. 6. v 16:00 pro třídu 4.A a od 17:00 pro třídu 8.L

Termín maturitních zkoušek PODZIM (2018/19)

Ústní část maturitních zkoušek se bude konat ve středu 11. září 2019 od 12:00 v budově GLP.
Comentario se bude psát v pondělí 9. září 2019 od 8:00.

 

 

 

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2020 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti