Logo

Volitelné předměty

pdf Tabulka volitelných seminářů pro jednotlivé třídy a ročníky - volba ve školním roce 2018/19, tj. na školní rok 2019/20.

2. ročník / I. blok - tříletý/jednoletý předmět

Žáci 1.A a 5.L volí jeden seminář, buď tříletý (horní nabídka), nebo jednoletý (spodní nabídka).

Seminář
pdf Programování
pdf Ruský jazyk

pdf Anglická konverzace
pdf Tvůrčí psaní
pdf Finanční gramotnost

3. ročník / II. blok - dvouletý předmět

Žáci 2.A a 6.L, kteří teď mají jeden tříletý seminář, volí jeden předmět na další dva roky.

Seminář
pdf Seminář z chemie
pdf Seminář z fyziky
pdf Seminář z matematiky (ne 5.E)
pdf Seminář z biologie
pdf Seminář z dějepisu
pdf Literární seminář
pdf Společenskovědní seminář
pdf Anglická konverzace
Latina

Žáci 2.A a 6.L, kteří teď mají jeden jednoletý seminář, volí celkem dva předměty na další dva roky, jeden z horní a jeden z dolní nabídky.

Seminář
pdf Seminář z matematiky
pdf Seminář z chemie
pdf Seminář z dějepisu
pdf Literární seminář

pdf Seminář z fyziky
pdf Seminář z biologie
pdf Společenskovědní seminář
Latina

Žáci 4.E volí celkem dva předměty na další dva roky, jeden z horní nabídky a jeden z dolní nabídky.

Seminář
pdf Seminář z chemie
pdf Seminář z fyziky
pdf Seminář z biologie
pdf Seminář z dějepisu
pdf Literární seminář
pdf Společenskovědní seminář
pdf Anglická konverzace
Latina
pdf Španělský jazyk (jen pro 5.E)

pdf Seminář z matematiky

4. ročník / III. blok - dva jednoleté předměty

Žáci 3.A, 5.E a 7.L volí dva jednoleté tříhodinové semináře (jeden z horní nabídky a jeden ze spodní nabídky).

Seminář
pdf Seminář z fyziky
pdf Seminář z biologie
pdf Dnešní svět
pdf Angl. a amer. literatura
pdf Základy ekonomie
pdf Kulturní antropologie
pdf Dějiny umění
pdf Španělská literatura (jen 6.E)

pdf Seminář z matematiky
pdf Seminář z chemie
pdf Seminář z psychologie
pdf Literární seminář
pdf Seminář ze zeměpisu (jen 4.A a 8.L)
pdf Výpočetní technika
pdf Seminář z dějepisu
pdf Seminář ze zeměpisu - Šj (jen 6.E)

Kalendář

Dobročinný koncert
23. 5. v 17:00

Maturity 2019
8.L   20. - 23. 5.
4.A   20. - 24. 5.
6.E   27. - 31. 5.

Nová přihláška a provozní řád jídelny
od 1. května 2019

Stravovací komise
schůzka každý čtvrtek
o první velké přestávce
v jídelně

Fotogalerie

Odkazy

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/soc

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2019 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS