Tělesná výchova

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacích oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a Zdraví.

V primě je tělocvik vyučován v rozsahu 3 hodin týdně. Zbylé třídy mají 2 hodiny za týden. V posledních ročnících (4. r + okt.) si žáci volí zaměření hodin na kondiční cvičení a posilování nebo na sportovní hry podle zájmu. Hodiny probíhají zpravidla jedenkrát v týdnu v tělocvičně školy, posilovně a za příznivých podmínek i venku. Náplň hodin je ovlivňována prostorovými možnostmi, rozdílnou dovednostní úrovní jednotlivých skupin, aktuální přípravou na sportovní soutěže okresní či regionální úrovně a v neposlední ředě zájmy žáků. Je zkoordinována s termínovým kalendářem soutěží AŠSK a tematickým plánem dle potřeb vyučujícího.

Důraz je kladen na činnosti ovlivňující zdraví, úroveň pohybových dovedností a činnosti podporující pohybové učení žáků. Žáci postupně získávají znalosti, postoje a dovednosti, které jim umožní každodenní pohybové aktivity ve všedním životě po celý život. Naučí se cenit si pohybových aktivit nejenom s ohledem na jejich zdravotní účinky.

Ve výuce se využívají metody a formy práce založené na spolupráci žáků, ale i na jejich individuálních předpokladech. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích a malých skupinách. Zvládnuté dovednosti jim umožní dosáhnout dobrého provedení i ve více specializovaných sportech a gymnastických aktivitách. Při herních činnostech se projevuje jejich taktické myšlení. Žáci využívají informace z různých zdrojů k řízení a zlepšování svého výkonu.

Součástí TV je i zdravotní TV (ZTV), kdy speciální vyrovnávací cvičení jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách TV pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností kontraindikovaných jejich oslabení.

 

Předmětová komise

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Dostalová Eliška, Mgr. dostalova@glp.cz Dsá A21 377 183 323
Gubišová Zdeňka, PaedDr. gubisova@glp.cz Guá B13 377 183 322
Krupa Štefan, Mgr. krupa@glp.cz Kp S07 377 183 320
Mencl Lukáš, Mgr. mencl@glp.cz Me B06 377 183 319
Procházka Jakub, Mgr. prochazka@glp.cz Po A21 377 183 323
Šneberková Barbora, Mgr. sneberkova@glp.cz Šná B06 377 183 319

 

Akce

Součástí výuky jsou akce pohybově – turistického charakteru.

  • Sekunda: LVK - lyžování, snowboarding, běžecké lyžování (leden - březen, 6 dní)
  • Tercie: Cyklistický kurz (září, 5 dní)
  • 1. ročníky + kvinta: LVK – lyžování, snowboarding, běžecké lyžování (leden – březen, 8 dní)
  • 3. ročníky + septima: Vodácký kurz – základy vodní turistiky (červen, 5 dní)
  • výuku TV doplňují jednorázové sportovní akce školní až republikové úrovně, do kterých jsou žáci vybíráni s ohledem na své zájmy, schopnosti a prokázanou výkonnost
náhled TV náhled TV náhled TV

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti