Fyzika

V návaznosti na stávající RVP a ŠVP patří fyzika ve všech studijních oborech GLP mezi povinné předměty od prvních do předposledních ročníků. Jedná se o přírodovědný předmět. Vyučující tohoto předmětu tvoří předmětovou komisi fyziky. Výuka fyziky je strukturovaná, pokrývá všechny oblasti fyziky počínaje mechanikou a konče fyzikou mikrosvěta. Žáci se naučí vnímat svět kolem sebe v souvislostech, pozorovat, popisovat a kvantifikovat jevy a děje kolem nás. Důraz je kladen na akceptaci trvale udržitelného rozvoje s ohledem na životní prostředí. V nižších ročnících osmiletého gymnázia již několik let v rámci projektů mají žáci možnost se zapojit do kroužků s fyzikálním obsahem. Ve vyšších ročnících (kromě bilingvního studia) jsou součástí předmětu laboratorní cvičení, kde se uplatňuje důraz na experimentální složku výuky, práci s moderní technikou a aplikaci matematiky při řešení fyzikálních úloh. Širší zájem podporují exkurze, besedy a účast talentovaných jedinců v různých fyzikálních soutěžích. Jako podpora a hlubší příprava k možné maturitě z fyziky a pro studium přírodovědných oborů na vysokých školách slouží semináře z fyziky (jednoleté nebo dvouleté – otevření semináře závisí na počtu zájemců v aktuálním ročníku).

 

Předmětová komise

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Andziol Filip, Mgr. andziol@glp.cz An A23 377 183 321
Česalová Eva, Mgr. cesalova@glp.cz Čeá A23 377 183 321
Drobilová Hana, Mgr. drobilova@glp.cz Drá A33 377 183 317
Kubešová Naděžda, PaedDr. kubesova@glp.cz Kuá A33 377 183 317
Menéndez Marcos, Lic. menendez@glp.cz Mn B15 377 183 315
Sirotková Ivana, Mgr. (předseda PK) sirotkova@glp.cz Siá A33 377 183 317
Šafandová Eva, Mgr. safandova@glp.cz Šfá A33 377 183 317

 

Studijní literatura

Osmileté studium
• prima - Fyzika pro 6. ročník – Kolářová R., Prometheus 2002
• sekunda - Fyzika pro 7. ročník – Kolářová R.
• tercie - Fyzika pro 8. ročník – Kolářová R.
• kvarta – Mechanika
• kvinta - Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění
• sexta - Elektřina a magnetismus
• septima - Optika, Speciální teorie relativity, Fyzika mikrosvěta, Astrofyzika

Šestileté studium - bilingva
• 1. ročník - Fyzika pro 8. ročník – Kolářová R.
• 2. ročník – Mechanika
• 3. - 5. ročník - řeší předmětová komise cizích jazyků

Čtyřleté studium
• 1. ročník - Mechanika, Molekulová fyzika a termika
• 2. ročník - Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus
• 3. ročník - Elektřina a magnetismus, Optika, Speciální teorie relativity, Fyzika mikrosvěta, Astrofyzika

Seminář z fyziky
• Optika, Speciální teorie relativity, Fyzika mikrosvěta, Astrofyzika

Poznámka: tématicky zpracované učebnice fyziky vyšly v nakladatelství Prometheus

 

Semináře

Semináře jsou vhodné pro maturanty i pro zájemce o přírodovědné obory s výhledem na další profesní orientaci. Náplní je zopakování a rozšíření středoškolské fyziky. Formy práce počítají s aktivním zapojením studentů – prezentace, seminární práce, praktické experimentální činnosti, účast v soutěžích, besedy, exkurze, projekty. Cílem je poskytnout takovou přípravu, aby naši studenti uspěli v konkurenci na trhu práce a byli schopni celoživotního vzdělávání.

pdf Seminář z fyziky - dvouletý, dvouhodinová dotace

pdf Seminář z fyziky - jednoletý, tříhodinová dotace

 

Maturitní okruhy

pdf Fyzika

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti