Fyzika

V návaznosti na stávající RVP a ŠVP patří fyzika ve všech studijních oborech GLP mezi povinné předměty od prvních do předposledních ročníků. Jedná se o přírodovědný předmět. Vyučující tohoto předmětu tvoří předmětovou komisi fyziky. Výuka fyziky je strukturovaná, pokrývá všechny oblasti fyziky počínaje mechanikou a konče fyzikou mikrosvěta. Žáci se naučí vnímat svět kolem sebe v souvislostech, pozorovat, popisovat a kvantifikovat jevy a děje kolem nás. Důraz je kladen na akceptaci trvale udržitelného rozvoje s ohledem na životní prostředí. V nižších ročnících osmiletého gymnázia již několik let v rámci projektů mají žáci možnost se zapojit do kroužků s fyzikálním obsahem. Ve vyšších ročnících (kromě bilingvního studia) jsou součástí předmětu laboratorní cvičení, kde se uplatňuje důraz na experimentální složku výuky, práci s moderní technikou a aplikaci matematiky při řešení fyzikálních úloh. Širší zájem podporují exkurze, besedy a účast talentovaných jedinců v různých fyzikálních soutěžích. Jako podpora a hlubší příprava k možné maturitě z fyziky a pro studium přírodovědných oborů na vysokých školách slouží semináře z fyziky (jednoleté nebo dvouleté – otevření semináře závisí na počtu zájemců v aktuálním ročníku).

 

Předmětová komise

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Andziol Filip, Mgr. andziol@glp.cz An A23 377 183 321
Česalová Eva, Mgr. cesalova@glp.cz Čeá A23 377 183 321
Drobilová Hana, Mgr. drobilova@glp.cz Drá A33 377 183 317
Kubešová Naděžda, PaedDr. kubesova@glp.cz Kuá A33 377 183 317
Menéndez Marcos, Lic. menendez@glp.cz Mn B15 377 183 315
Sirotková Ivana, Mgr. (předseda PK) sirotkova@glp.cz Siá A33 377 183 317
Šafandová Eva, Mgr. safandova@glp.cz Šfá A33 377 183 317

 

Studijní literatura

Osmileté studium
• prima - Fyzika pro 6. ročník – Kolářová R., Prometheus 2002
• sekunda - Fyzika pro 7. ročník – Kolářová R.
• tercie - Fyzika pro 8. ročník – Kolářová R.
• kvarta – Mechanika
• kvinta - Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění
• sexta - Elektřina a magnetismus
• septima - Optika, Speciální teorie relativity, Fyzika mikrosvěta, Astrofyzika

Šestileté studium - bilingva
• 1. ročník - Fyzika pro 8. ročník – Kolářová R.
• 2. ročník – Mechanika
• 3. - 5. ročník - řeší předmětová komise cizích jazyků

Čtyřleté studium
• 1. ročník - Mechanika, Molekulová fyzika a termika
• 2. ročník - Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus
• 3. ročník - Elektřina a magnetismus, Optika, Speciální teorie relativity, Fyzika mikrosvěta, Astrofyzika

Seminář z fyziky
• Optika, Speciální teorie relativity, Fyzika mikrosvěta, Astrofyzika

Poznámka: tématicky zpracované učebnice fyziky vyšly v nakladatelství Prometheus

 

Semináře

Semináře jsou vhodné pro maturanty i pro zájemce o přírodovědné obory s výhledem na další profesní orientaci. Náplní je zopakování a rozšíření středoškolské fyziky. Formy práce počítají s aktivním zapojením studentů – prezentace, seminární práce, praktické experimentální činnosti, účast v soutěžích, besedy, exkurze, projekty. Cílem je poskytnout takovou přípravu, aby naši studenti uspěli v konkurenci na trhu práce a byli schopni celoživotního vzdělávání.

pdf Seminář z fyziky - dvouletý, dvouhodinová dotace

pdf Seminář z fyziky - jednoletý, tříhodinová dotace

 

Maturitní okruhy

pdf Fyzika

 

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Ředitelské volno
3. dubna 2024
16. dubna 2024
17. dubna 2024

Třídní schůzky
23. dubna 2024
od 17:00

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti