Letošní úspěch na Studentské vědecké konferenci Otevřené vědy 2020

Každý rok pořádá Otevřená věda pod hlavičkou Akademie věd ČR vědecké stáže pro středoškolské studenty z celé České republiky. Dává tak možnost mladým lidem se pod vedením vědkyň a vědců zapojit do aktuálního výzkumu na některém z vědeckých pracovišť Akademie. Přijatí stážisté se mohou během roku věnovat zvolenému tématu a získávat nové znalosti a zkušenosti z daného oboru. Stáže jsou zakončené vědeckou konferencí, kde studenti prezentují odborné porotě výsledky, ke kterým během svého bádání dospěli. Ta poté vybírá vítěze s nejlepšími příspěvky.

Letos jsem měl tu příležitost se jedné takovéto stáže zúčastnit a na konferenci pořádané 26. listopadu 2020 se mi podařilo získat 2. místo ve vědní oblasti neživé přírody s prací: Simulace šíření elektromagnetických vln v nehomogenních strukturách. Zde jsem prozkoumával zesílení elektrického pole v kovových mřížkách a závislosti chování elektrického pole na proměnných parametrech mřížky. Získanými poznatky jsem tak mohl pod vedením Mgr. Hynka Němce, Ph.D. přispět k aktuálnímu výzkumu na Fyzikálním ústavu AV ČR. Za tuto zkušenost jsem nesmírně vděčný, neb mi otevřela cestu k novým poznatkům z oblastí, ke kterým bych se jinak neměl šanci dostat, a naučila mne mnohému, jež mi bude užitečné v budoucím vzdělání.


Marek Hanzl, 8.L

Mladý vědec v laboratoři

 

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Organizace výuky
od 4. ledna 2021
distanční vzdělávání

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2021 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti