Vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů

Koncem minulého a začátkem letošního školního roku se osm studentek 1.A (2.A) a tři studenti 2.A (3.A) zapojili do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum. Všichni se za pomoci učitele a lidí z Post Bellum na několik měsíců stali dokumentaristy. Měli za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, a nakonec vytvořit reportáž. Někteří podle příběhu kreslili komiks, jiní pracovali na prezentaci pro spolužáky, další se vydali do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohli sestříhat nahrávku do rozhlasu. Nakonec měli za úkol vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě.

Tento ročník projektu byl o to zajímavější, že se zaměřil na oblast česko-německého soužití a vztahů mezi oběma národy ve 20. století. Spolu se školami v České republice se do projektu zapojily i školy z Německa. Vznikly tak zajímavé reportáže dokládající nelehké životy lidí, které byly zasaženy hned několika historickými událostmi 1. poloviny 20. století. Studentky 1.A (2.A) zpracovávaly příběh paní z Nýrska, jejíž maminka byla hrdá Češka a tatínek Němec. Za pamětnicí žáků 2.A (3.A) jsme se rozjeli do Plachtína u Nečtin, kde dodnes bydlí paní, jež se hlásí k německé národnosti, a i přes všechny dějinné změny a mnohdy i nelibost sousedů již 90 let bydlí ve stejném domku.

Touto nezvyklou formou vzdělávání se studentům předávají neocenitelné mezigenerační zkušenosti, a to nejen z historie, ale i ze sociální oblasti. Jak říká organizace Post Bellum: „Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh“.

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století.

Text: Jana Závorková
Foto: Aneta Sklenářová

náhled Příběhy našich sousedů

 

náhled Video Příběhy našich sousedů   Příběhy našich sousedů (Vimeo)

 

Google Učebna
Učebna

Hlavní prázdniny
1. července - 31. srpna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VIII
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2022 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti