Vzdělávací program Kniha a knihtisk

Dne 22. října se žáci 5.L a 4.L vypravili do premonstrátského kláštera Teplá. Po prohlídce Klášterní knihovny, muzea a kostela byl pro naše žáky připraven výukový program Hroznatovy akademie Kniha a knihtisk. Program měl čtyři části, pro první tři části si lektorky žáky rozdělily do třech skupin a postupně všichni absolvovali prohlídku barokního obytného křídla kláštera, při které si každý mohl udělat představu o životě v klášteře. V další části se nad exponáty z klášterních sbírek žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací o starých knihách a ve třetí části viděli praktické ukázky různých typů tisku. Posledním bodem programu byla společná výroba knihy - bestiáře.
Byl to moc hezky strávený čas v krásném prostředí.

Text: Martina Pašková
Foto: Martina Pašková, Jana Závorková

náhled Vzdělávací program náhled Vzdělávací program náhled Vzdělávací program

 

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2021 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti