Seminář Památníku Terezín

Ve dnech 9. - 11. listopadu se žáci ze tříd 4.E a 5.E zúčastnili vzdělávacího semináře Památníku Terezín. Po příjezdu si v prostorách Magdeburských kasáren vyslechli úvodní přednášku o pronásledování Židů ve 30. letech 20. století a o terezínském ghettu. Po přestávce následovala komentovaná prohlídka Terezína a večerním programem byla projekce filmu Poslední motýl.

Druhý den třídy pracovaly odděleně. Pro 4.E byl připravený workshop o nacistické propagandě, žáci pracovali s dobovými texty a archiváliemi, další informace získali z krátkých videí. Na workshopu Vzkazy z minulosti si žáci 5.E nejprve prohlédli jména, čísla vězňů, letopočty, symboly a portréty vyryté vězni do pískovcových stěn bývalé pevnostní brány. Pak ve skupinách z různých archiválií dohledávali informace pro sestavení životního příběhu dvou vězňů.

Po těchto workshopech následovala beseda s pamětnicí. Vyprávění paní Michaely Vidlákové, která v terezínském ghettu prožila jako malá dívka 2,5 roku, bylo velmi zajímavé a podle reakcí žáků to pro ně byl silný a emotivní zážitek. Odpoledne se všichni společně vydali na exkurzi do Malé pevnosti a večer byla na programu prohlídka opevnění a podzemí s výkladem o historii Terezína jako vojenské obranné pevnosti. Poslední den byl přichystán workshop Školákem v protektorátu, při kterém žáci opět z různých dobových materiálů a dokumentů získali představu, jak vypadalo studium v době války. Pak už je čekalo jen závěrečné zhodnocení semináře a odjezd domů.

O semináře Památníku Terezín je mezi našimi žáky tradičně velký zájem. Akce se i tentokrát vydařila a všichni účastníci se shodli, že program byl výborně připravený, zajímavý a přínosný.

Daniela Špačková, Martina Pašková

náhled Seminář Terezín náhled Seminář Terezín náhled Seminář Terezín náhled Seminář Terezín náhled Seminář Terezín náhled Seminář Terezín

 

Google Učebna
Učebna

Hlavní prázdniny
1. července - 31. srpna

Úřední hodiny
červenec a srpen 2022
rozpis

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VIII
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2022 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti