Dobrodruhy proti své vůli

V úterý 22. února 2022 navštívili žáci 5.E Židovské muzeum v Praze, kde pro ně byl připravený program Dobrodruhy proti své vůli. Po připomenutí základních pojmů týkajících se holocaustu následoval workshop. Ten vycházel z dopisů československých židovských emigrantů z doby druhé světové války, které našla v pozůstalosti svého otce, Oswalda Holzera, Joanie Holzer Schirm. Žáci se tak lépe seznámili s kontextem doby a s důvody, proč museli jeho aktéři uprchnout z protektorátního území. Na základě četby dopisů se zamýšleli nad nejrůznějšími aspekty uprchlictví, do kterých patří i uprchlická politika tehdejších i současných států. Na příkladu židovských uprchlíků žáci diskutovali o aktuálním tématu migrace a situaci na Ukrajině. Program dále pokračoval ve Staronové a Pinkasově synagoze a byl ukončen na Starém v židovském hřbitově. Na závěr měla skupina možnost navštívit Španělskou synagogu.

Eliška Fajtová

náhled Židovské muzeum náhled Židovské muzeum náhled Židovské muzeum náhled Židovské muzeum náhled Židovské muzeum náhled Židovské muzeum náhled Židovské muzeum náhled Židovské muzeum

 

Dobrodruhy proti své vůli (youtube.com)

Dobrodruhy proti své vůli (novinky.cz)

Židovské muzeum (jewishmuseum.cz)

Google Učebna
Učebna

Hlavní prázdniny
1. července - 31. srpna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VIII
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2022 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti