Celostátní kolo SOČ na GLP

Plzeňský kraj se po devíti letech ujme hostitelství národního (celostátního) kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které se uskuteční od 16. do 18. června 2023. Jedná se už o 45. ročník této prestižní soutěže. Na organizaci se podílí tým pracovníků z Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, společně s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňské kraje. Gymnázium Luďka Pika pravidelně organizuje krajská kola SOČ a zároveň pořádá podzimní semináře pro začínající autory SOČ. V červnu do Plzně přijede obhajovat své práce 290 nejúspěšnějších žáků z celé České republiky. V komisích zasedne 90 porotců.

Soutěž Středoškolská odborná činnost (SOČ) je významnou událostí s dlouholetou tradicí. Její historie sahá až do roku 1979, kdy byla ještě soutěží československou. Jedná se o víceoborovou soutěž, která je otevřená pro všechny typy středních škol a v níž si soutěžící vybírají z 18 soutěžních oborů. Úspěch v SOČ otevírá dveře ke studiu na vysokých školách bez nutnosti absolvovat přijímací zkoušky a mnoho zúčastněných žáků díky SOČ nastartuje svou budoucí vědeckou kariéru. SOČ však není pouze soutěží vědomostí. Žáci se v ní projevují zejména svou schopností samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží mají ve všech kolech možnost prezentovat svou práci před odbornou porotou. Tím rozvíjejí své prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy poroty.

Soutěžní obory:

1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie a vědy o Zemi
5. Molekulární biologie
6. Zdravotnictví
7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
8. Ochrana a tvorba životního prostředí
9. Strojírenství, hutnictví a doprava
10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
11. Stavebnictví, architektura a design interiérů
12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
13. Ekonomika a řízení
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
16. Historie
17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
18. Informatika

Akci podporují následující regionální partneři: Plzeňský kraj, Statutární město Plzeň, Nadace ČEZ, Plzeňské městské dopravní podniky a. s., Nadace pro transplantaci kostní dřeně a SIT Port. Záštitu nad akcí převzal hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Všem soutěžícím přejeme při obhajobách hodně úspěchů!

Vedení školy Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
foto: Filip Andziol, Ludmila Novotná, Zdeněk Vaiz

 

náhled Logo SOČ
náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled CP SOČ náhled Více foto

 

Video z celostátní přehlídky SOČ 2023

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti