Putování historickou a literární Prahou

Dne 13. června se němčináři ze 3.A společně se studenty literárního semináře ze tříd 7.L a 5.E zúčastnili literární a historické exkurze do Prahy. V dopoledních hodinách jsme si při naší procházce historickou Prahou připomněli nejen významné osobnosti z oblasti české a pražské německé literatury, především Franze Kafku, Egona Erwina Kische a Maxe Broda, ale zároveň jsme si uvědomili, jak byl charakter tohoto města utvářen soužitím Čechů, Němců a Židů.

Naše putování jsme v poledne přerušili ve Werichově vile na malostranském ostrově Kampa. Přednáška v tomto muzeu byla věnována Osvobozenému divadlu a jeho představitelům Janu Werichovi a Jiřímu Voskovcovi. Průvodce uvedl i další významné osobnosti spojené s tímto místem, a to Josefa Dobrovského a básníka Vladimíra Holana. V místnosti zvané Holanarium si mohli studenti v rámci interaktivní výstavy dadaistickým způsobem pohrát s Holanovými verši z jeho nejznámější básně Noc s Hamletem.

Naším posledním zastavením bylo Národní muzeum. Původně jsme zamýšleli navštívit pouze expozici věnovanou prvním dámám, mnohé však překvapivě zaujalo oddělení pravěku, někteří se nemohli odtrhnout od příběhu české historie 20. století. Museli jsme však skončit a pospíchat na vlak.

text: Olga Švancarová
foto: Matěj Štěpánek (3.A)

náhled Putování Prahou náhled Putování Prahou

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost IX
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2023 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti