Deníček

Středa, 12. června
Po dlouhé, ale relativně pohodlné cestě jsme dorazili v podvečerních hodinách do menšího přístavního městečka Husum na břehu Severního moře. Na nádraží nás vyzvedla kolegyně Hannah, která se nám pak věnovala po celou dobu pobytu. Příjemnou procházkou jsme prošli městečkem na ubytování. Protože jsme zvídaví, ještě v posledních paprscích sluníčka jsme se vydali na obhlídku nejbližšího okolí.

Čtvrtek, 13. června
V ranních hodinách jsme s kolegyní Hannah navštívili pravidelný čtvrteční veřejný trh, kde prodávali regionální zemědělské, živočišné, rostlinné a rybí produkty a hned poté jsme se odebrali do školy. Na partnerském gymnáziu Theodor-Storm-Schule jsme byli přijati velmi mile. Podle rozvrhu jsme hospitovali na hodině francouzštiny 6. třídy a hodině angličtiny v 6. třídě. Následoval pohovor s koordinátorkou Erasmus+, kolegyní Hannah a paní ředitelkou Susanne Malinowski, s kterými jsme blíže domlouvali návštěvu našich žáků na přelomu září a října 2024 v příštím školním roce. Dále následovala prohlídka školního areálu - laboratoří chemie, fyziky, sportovišť. Poté jsme diskutovali o výhodách rozvrhu, který zde probíhá v dvouhodinových blocích. Hostitelská škola je ze 70 procent spádová a zajímavá je např. docházka žáků, kteří bydlí na blízkých ostrovech, protože se musí řídit počasím na moři, přílivem – odlivem, a proto někdy odcházejí předčasně z vyučování. Dále jsme se zajímali o integraci cizinců, zejména ukrajinských studentů. V této souvislosti jsme navštívili zázemí výchovného poradenství, knihovnu, která zároveň slouží pro podporu žáků, kteří ještě neovládají němčinu a potřebují doučování i v jiných předmětech. Byli jsme seznámeni s financováním školních obědů prostřednictvím rodičovské rady. Zdejší žáci posledních ročníků oproti naší škole drží služby pod dozorem paní kuchařek přímo v kuchyni a v samotné jídelně. Škola je vybavena moderně. Laboratoře chemie, fyziky prošly významnou modernizací a digitální tabule se nachází v každé učebně. Na hostitelské škole se zaměřují na hudební a dramatickou výchovu, působí zde několik těles. Vyučuje se hra na různé hudební nástroje, píší a hrají se autorské divadelní hry, na kterých se podílí rovněž několik souborů. Participují všichni žáci. Ti, kteří nehrají, spolupracují jako osvětlovači, kulisáci či v dalších pomocných divadelních profesích. Odpoledne se nám velmi obětavě věnovala kolegyně Hannah a ve svém volném čase nám poskytla komentovanou prohlídku města; seznámili jsme se s místními pamětihodnostmi navštívili jsme nádvoří místního zámečku, zhlédli původní renesanční vybavení domů a náměstí, barokní lékárnu, prošli jsme se parkem k soše místního rodáka, básníka Theodora Storma. Dozvěděli jsme se o ničivé povodni ve 14. století, která z původního vnitrozemského města vytvořila významný přístav v Severním moři. Ve svém výkladu Hannah (učitelka dějepisu a angličtiny) vysvětlila, že dnešní spolková země Šlesvicko-Holštýnsko byla dříve z části součástí Dánského království, v Husumu sídlila po ovdovění dánská královna. Významnými osobnostmi, které se zapsaly do dějin, byly romantický básník Theodor Storm a zakladatel vědního oboru sociologie Ferdinand Tonnies. Hanah nám také vysvětlila hospodářský přínos turismu, rybolovu, zemědělství, chovu skotu a služeb. Jazyková mapa zahrnuje němčinu, dolnoněmčinu, frýštinu a dánštinu. Mladí lidé se věnují sportovním aktivitám na moři - jachtingu, atletice, šermu, fotbalu a jízdě na koni. Přístavní město na březích Severního moře Husum má veškerou infrastrukturu krajského spádového města. Typickým pokrmem jsou v Husum ryby platýz, sleď), dále krabi a humři.

Pátek, 14. června
Ve  druhé vyučovací hodině jsme absolvovali diskuzi o tom, jak zde vyučují předmět náboženství. U nás máme tento výukový obsah rozložený do více předmětů (ČJ, ZSV, D a Z), v hodině německého jazyka v 5. třídě jsme byli svědky výkladu jak správně napsat popis pracovního postupu. Další hodina byla tematicky i psychicky náročná. Studenti vyššího ročníku (9. třída – naše kvarta) prezentovali vybraná témata z historie 2. světové války: pogromy, koncentrační tábory, vypálení Reichstagu. Na předposlední hodině, zeměpisu, (náš třetí ročník vyššího gymnázia), došlo na námi připravenou prezentaci Plzeň a Plzeňský kraj, český hostující student z gymnázia v Čáslavi připravil zábavný quizlet o ČR a pan učitel nechal německé žáky číst jazykolam 'Tři sta třicet tři…' O zábavu ve třídě bylo rázem postaráno. Poté kolega Olaf, který miluje kvízy a výzvy (a mimo jiné hned v neděli v jednom televizním účinkoval) vyhlásil soutěž o nejlepší přednes tohoto jazykolamu. Výherkyně od něj obdržela jako první cenu 100 Kč na školní výlet do Prahy. Akční byl záchranářský seminář: kromě běžnějších úkonů - obvazování různých částí těla, studenti oživovali s pomocí cvičného defibrilátoru resuscitační model 'Andulu'. Odpoledne jsme si poslechli též zkoušku swingové sekce školního orchestru, která zahrála jen pro Pavla Linku – exstudenta našeho gymnázia, který v roce 2022/23 v Husum absolvoval v rámci programu AFS výměnný studentský pobyt a tím vlastně otevřel brány naší spolupráce. Naši přípravnou návštěvu jsme zakončili společně s německými kolegy z projektu E+ na pozvání paní ředitelky Susanne Malinowski u ní doma, kde jsme byli svědky zahájení Mistrovství Evropy ve fotbale 2024 a zápasu Německo - Skotsko.

Sobota, 15. června
V brzkých ranních hodinách jsme opustili za prudkého deště sympatické městečko Husum a vydali se na dvanáctihodinovou cestu vlakem zpět do Plzně.

text: Aleš Janoušek
foto: Renata Helusová

náhled Deníček náhled Deníček náhled Deníček náhled Deníček náhled Deníček náhled Deníček

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti