Příběhy našich sousedů

V říjnu tohoto školního roku se 5 studentů ze třídy 2.A zapojilo do projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum a během následujícího půl roku společně zpracovávalo příběh pamětnice, která se sama účastnila Sametové revoluce a jejíž život byl tudíž silně ovlivněn československou historií.

Měli na starost vést s pamětnicí zhruba 1,5hodinový rozhovor, jenž nakonec zpracovali do 5minutové reportáže, ke které se rozhodli vytvořit ještě animaci. Na tvorbě animace pracovali několik hodin společně s lektorem v prostorách Animánie v Moving station. Dne 8. dubna měli za úkol celý projekt představit odborné porotě a odprezentovat před publikem.

Tato ojedinělá zkušenost jim přinesla mnoho zážitků, zkusili si jaké je to být žurnalistou, zpracovávat něčí příběh a dlouhodobou spolupráci v týmu.

text: Adéla Janečková (2.A)
foto: Jan Růžička

náhled Příběhy našich sousedů náhled Příběhy našich sousedů

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti