Přednáška o Antarktidě

V pátek 3. června naši školu navštívil pan konzul Carlos Gajardo, pracující již třetím rokem v Praze na chilské ambasádě. Pro třídy 3.E, 4.E a 5.E měl připravenou zajímavou přednášku o Antarktickém smluvním systému, upravujícím vztahy mezi jednotlivými státy v oblasti Antarktidy, která je využívána převážně pro vědecké účely. Chile je jednou z 12 zemí, které jako první podepsaly Smlouvu o Antarktidě, jež je základem Antarktického smluvního systému. Byla první smlouvou uzavřenou během studené války, která omezila vojenskou moc, a zajistila tak Antarktidě již 70 let trvající mír. Nejsou povoleny vojenské aktivity včetně jaderných zkoušek. Na Antarktidě má svou výzkumnou stanici i Masarykova univerzita. Nazývá se Mendelova polární stanice a díky její výzkumné činnosti patří Česko mezi státy s hlasovacím právem v Antarktickém smluvním systému. Po prezentaci jsme ještě dostali k vyplnění krátký dotazník. Ze všech dotazníků poté pan konzul náhodně vybral jeden a úspěšnou řešitelku odměnil malým dárkem.

text: Markéta Týcová, 5.E
foto: Margarita Gianino Sánchez, Jana Recmanová

náhled Přednáška o Antarktidě náhled Přednáška o Antarktidě náhled Přednáška o Antarktidě náhled Přednáška o Antarktidě

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2023 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti