Ohlédnutí za projektem

Od roku 2020 do konce ledna 2023 se naše gymnázium účastnilo společně se dvěma španělskými partnerskými školami, IES Isabel de Villena z Valencie a IES Santa Isabel de Hungría z Jerezu de la Frontera, projektu Erasmus+ Escuelas por el futuro: patrimonio y emergencia climática en las aulas (Školy pro budoucnost: dědictví a klimatická pohotovost ve třídách). Začátky spolupráce byly pro všechny velmi krušné, neboť nám v této době situaci komplikovala pandemie onemocnění covidu-19, avšak i tak jsme pilně plnili úkoly. Následovalo několik online setkání, při kterých jsme se poprvé seznámili s našimi španělskými protějšky a zazpívali jim tradiční české písně. Celý projekt vyvrcholil výměnným pobytem mezi vybranými studenty, kdy jsme měli možnost se vzájemně navštívit a zlepšit tak nejen své jazykové, ale i komunikační dovednosti. Mezinárodní spolupráce nás obohatila nezapomenutelnými zážitky, mnoha novými známostmi a moc jsme si ji užili.

text: Kateřina Bobková, Dana Esmaielová (4.E)
foto: Jana Recmanová

náhled Ohlédnutí za projektem náhled Ohlédnutí za projektem náhled Ohlédnutí za projektem náhled Ohlédnutí za projektem náhled Ohlédnutí za projektem

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2023 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti