Logo

PROJEKT ERASMUS+ Investigar, exponer y debatir para aprender a ser críticos

Erasmus+ Erasmus+
Název projektu:
Investigar, exponer y debatir para aprender a ser críticos
Registrační číslo:
2017-1-CZ01-KA219-035496_1
Partner:
IES Isabel de Villena, Valencia, Španělsko
Odkazy:

Dlouhodobá mobilita žáků

Mohou se přihlásit žáci letošní 2.E, 3.E a 4.E (šk. rok 2017/18).
Maximální počet účastníků:
4
Délka mobility:
2 – 3 měsíce
Termín mobility:
  • září – listopad 2018 ve Valencii
  • duben – červen 2019 v Plzni

Od uchazečů se očekává:

Od hostitelské rodiny se očekává:

  • souhlasit s tím, že každý dospělý člen žijící v rodině předloží výpis z rejstříku trestů,
  • poskytnout žákovi vhodné ubytování a stravu (žák by měl mít pokud možno svůj vlastní pokoj, a dům by se měl nacházet v přiměřené vzdálenosti od školy, nebo by měl mít žák přístup k vhodné dopravě do školy a do případného zařízení pro volný čas,
  • zajistit, aby měl žák k dispozici vhodný dopravní prostředek pro cestu do školy,
  • vykonávat rodičovský dohled nad žákem.

Uchazeči vyplní doc Formulář žádosti žáka.
Odevzdají ho jak v tištěné tak elektronické verzi. Do 3. 4. 2018 na e-mailovou adresu sloupova@gop.pilsedu.cz a Mgr. Ivě Sloupové (kabinet A23).

Vybraní žáci se zúčastní povinného semináře před mobilitou pořádaného národní agenturou.
Škola zajistí letenku do cílové destinace a zpět, kapesné po dobu mobility.
Rodiče zajistí cestovní pojištění.

Více informací podají Mgr. Jana Recmanová, Mgr. Iva Sloupová, Mgr. Martina Pašková.

Kalendář

Dobročinný koncert
23. 5. v 17:00

Maturity 2019
8.L   20. - 23. 5.
4.A   20. - 24. 5.
6.E   27. - 31. 5.

Nová přihláška a provozní řád jídelny
od 1. května 2019

Stravovací komise
schůzka každý čtvrtek
o první velké přestávce
v jídelně

Fotogalerie

Odkazy

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/soc

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2019 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS