Logo

PROJEKT ERASMUS+ Investigar, exponer y debatir para aprender a ser críticos

Erasmus+ Erasmus+
Název projektu:
Investigar, exponer y debatir para aprender a ser críticos
Registrační číslo:
2017-1-CZ01-KA219-035496_1
Partner:
IES Isabel de Villena, Valencia, Španělsko
Odkazy:

Dlouhodobá mobilita žáků

Mohou se přihlásit žáci letošní 2.E, 3.E a 4.E (šk. rok 2017/18).
Maximální počet účastníků:
4
Délka mobility:
2 – 3 měsíce
Termín mobility:
  • září – listopad 2018 ve Valencii
  • duben – červen 2019 v Plzni

Od uchazečů se očekává:

Od hostitelské rodiny se očekává:

  • souhlasit s tím, že každý dospělý člen žijící v rodině předloží výpis z rejstříku trestů,
  • poskytnout žákovi vhodné ubytování a stravu (žák by měl mít pokud možno svůj vlastní pokoj, a dům by se měl nacházet v přiměřené vzdálenosti od školy, nebo by měl mít žák přístup k vhodné dopravě do školy a do případného zařízení pro volný čas,
  • zajistit, aby měl žák k dispozici vhodný dopravní prostředek pro cestu do školy,
  • vykonávat rodičovský dohled nad žákem.

Uchazeči vyplní doc Formulář žádosti žáka.
Odevzdají ho jak v tištěné tak elektronické verzi. Do 3. 4. 2018 na e-mailovou adresu sloupova@gop.pilsedu.cz a Mgr. Ivě Sloupové (kabinet A23).

Vybraní žáci se zúčastní povinného semináře před mobilitou pořádaného národní agenturou.
Škola zajistí letenku do cílové destinace a zpět, kapesné po dobu mobility.
Rodiče zajistí cestovní pojištění.

Více informací podají Mgr. Jana Recmanová, Mgr. Iva Sloupová, Mgr. Martina Pašková.

Kalendář

Třídní schůzky
prvních ročníků

24. září 2019
v 17:00

Nová přihláška a provozní řád jídelny
od 1. května 2019

Stravovací komise
schůzka každý čtvrtek
o první velké přestávce
v jídelně

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/soc

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2019 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS