Projekt Erasmus+ Talent - Education

Erasmus+ Talent - Education
 
Erasmus+ projekty mobility
Název:
The development of a program of identification, new teaching methods and a chain oriented approach to prevent underachievement of gifted and talented
Registrační číslo:
2015-1-NL01-KA201-008977
Partneři:
  • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 LEIDEN, MiB d.o.o. LJUBLJANA
  • Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Z. S. P. O.,Brno
  • Středisko volného času RADOVÁNEK, Plzeň.
Link:
Externí odkaz www.talenteducation.eu

Projektu se účastní partneři ze čtyř regionů: holandského Leidenu, slovinské Lublaně, za Českou republiku zástupci Jihomoravského a Plzeňského kraje. Za Plzeňský kraj jsou zapojeny 2 vybrané školy – Základní škola a Mateřská škola Holoubkov a Gymnázium Luďka Pika Plzeň.

Hlavním cílem tříletého projektu je příprava pedagogů pro práci s nadanými žáky (zvl. se zájmem o přírodní a technické disciplíny, matematiku) v základním a středoškolském vzdělávání. Společným úkolem zúčastněných škol a učitelů je praktické uplatnění metod: Design Thinking, MetaCognition a Practical Differentiation ve vyučovacím procesu.

Na naší škole se nyní aktivně věnujeme vytváření metakognitivních schopnosti našich žáků, které pozitivně ovlivňují schopnost učení (studenti primy absolvovali vstupní test). Aby byl trénink těchto schopností efektivní a žákům opravdu pomáhal, je třeba, aby učitel důsledně dodržoval několik jednoduchých principů v rámci každé své vyučovací hodiny. Nejen, že tyto schopnosti pomohou dítěti lépe postupovat při řešení jakéhokoliv problému, zároveň mají pozitivní vliv na důvěru v jeho ostatní schopnosti a dovednosti.

Učitelé biologie Mgr. Pavel Janča, fyziky Mgr. Ivana Sirotková a chemie PaedDr. Jitka Voráčová spolu se svými studenty 5.L realizovali přírodovědný projekt Jak souvisí dětská plenka s bleskovou povodní. V projektu byly použity metody Design Thinking a Practical Differentiation.

Užitečné odkazy: Externí odkaz www.nadanedeti.cz/projekty-talent-education-metakognice


How are nappies related to floods? Do you know what superabsorbent is?

The Erasmus+ Talent Project activity took place at Gymnázium Luďka Pika on May 27, 2016. The topic of this activity was superabsorbents, their composition, quality and their use. Students from the class 5.L worked on this topic in five groups and tried to solve problems from biological, chemical and physical points of view. Students tried to design the model of protection of houses against floods using superabsorbents. The second task was to use superabsorbents taken from nappies for growing plants. Students learnt chemical composition of superabsorbent and how it reacts with water, influence of pH on amount of water, which it can absorb and other activities. The outcomes are models of flood protection, growing seeds in absorbent, PowerPoint presentations and posters. Students were very interested in these tasks and worked hard and with enthusiasm.

Erasmus+
Erasmus+

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti