Logo

EU - peníze SŠ

Logo OPVK

Gymnázium Luďka Pika v Plzni zpracovalo v rámci šablony III/2 DUMy pro:

Tématická oblastRočníkPředmětTémaAutor
Člověk a společnost 6. a 7. ročník osmiletého studia, 2. a 3. ročník čtyřletého studia, 4. a 5. ročník šestiletého studia ZSV Sociologie, politologie, základy práva paskova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 1. ročník čtyřletého studia, 5.a příp. 2. ročník osmiletého studia Biologie Botanika, mykologie, zástupci rostlin a hub,bakterie a viry, buňka janca@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 4. a 5. ročník osmiletého studia, 2. ročník šestiletého studia Fyzika Gravitační a tíhové pole, Mechanika kapalin, Rovnoměrný pohyb cibulkova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 4. ročník osmiletého studia, 1. až 3. ročník čtyřletého studia, F – seminář Fyzika NOptika, atomová a jaderná fyzika, STR, astronomie, dynamika pohybu sirotkova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 2.a 3. ročník osmiletého studia, 1. a 2. ročník šestiletého studia Chemie Názvosloví anorganických sloučenin, redoxní reakce a jejich využití voracova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 1. a 2. ročník šestiletého studia Španělský jazyk Ejercicios de gramática y vocabulario gianino@gop.pilsedu.cz
Matematika a její aplikace 7. a 8. ročník osmiletého studia, 3. a 4. ročník čtyřletého studia Seminář technické kreslení a deskriptivní geometrie Promítání – kótované promítání. Kuželosečky voracova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 2.a 3. ročník čtyřletého studia, 6. ročník osmiletého studia Chemie Organická chemie, uhlovodíky, deriváty, fosilní suroviny landsmanova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 7. ročník osmiletého studia, 3. ročník čtyřletého studia Seminář z chemie Chemie přírodních sloučenin, metabolismus tuků, sacharidů a bílkovin, dýchací řetězec, Krebsův cyklus voracova@gop.pilsedu.cz
Matematika a její aplikace 6., 7. a 8. ročník osmiletého studia, 2., 3. a 4. ročník čtyřletého studia Matematika, matematika - seminář Goniometrie cibulkova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 1. – 3. ročník vyššího gymnázia, F – seminář Fyzika Mechanika, termika, mechanické kmitání a vlnění, akustika, elektřina a magnetismus sirotkova@gop.pilsedu.cz
Člověk a společnost 8. ročník osmiletého studia, 4. ročník čtyřletého studia, 6. ročník šestiletého studia ZSV Dějiny filozofie paskova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda, Člověk a společnost prima až oktáva Zeměpis Země jako vesmírné těleso, hydrosféra, pedosféra, Česká republika – administrativní členění, podnebí, rostlinná a živočišná výroba, zemědělské výrobní oblasti Afrika Socioekonomická sféra – zemědělství, doprava, průmysl pavlickova@gop.pilsedu.cz
pavlicek@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 1. a 3. ročník bilingvního studia Španělský jazyk Ejercicios de gramática y vocabulario gianino@gop.pilsedu.cz
Matematika a její aplikace Oktáva a čtvrtý ročník – Deskriptivní geometrie – seminář, případně seminář z matematiky v maturitním ročníku Matematika, Deskriptivní geometrie Rotační tělesa a jejich řezy v Mongeově promítání, Diferenciální počet, integrální počet voracova@gop.pilsedu.cz
kubesova@gop.pilsedu.cz
Matematika a její aplikace Oktáva osmiletého studia a 4. ročník čtyřletého studia, případně seminář z matematiky v maturitním ročníku Matematika Diferenciální počet, integrální počet kubesova@gop.pilsedu.cz
Člověk a společnost 5. až 8. osmiletého, 1. až 4. čtyřletého a 3. až 6. šestiletého studia ZSV Psychologie, sociologie, politologie paskova@gop.pilsedu.cz
člověk a příroda 1. až 7. ročník osmiletého studia, F - seminář Fyzika Mechanika, termika, astronomie, optika, atomová a jaderná fyzika sirotkova@gop.pilsedu.cz
člověk a společnost 6. až 8. ročník osmiletého, 2. až 4. ročník čtyřletého, 3. až 6. ročník šestiletého studia ZSV Filozofie, ekonomie, politologie, právo trckova@gop.pilsedu.cz
člověk a společnost 5. až 8. ročník osmiletého, 1. až 4. ročník čtyřletého, 3. až 6. ročník šestiletého studia ZSV Mezinárodní vztahy, lidská práva, rovoje cíle tisíciletí trckova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 6. ročník osmiletého, 2. ročník čtyřletého Biologie Biologie, ekologie, botanika hasch@gop.pilsedu.cz
Člověk a jeho zdraví všechny ročníky studia Tělesná výchova Hry, lyžování, ochrana zdraví pavlickova@gop.pilsedu.cz pavlicek@gop.pilsedu.cz gubisova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 1. a 8. ročník osmiletého, 4. ročník čtyřletého studia Český jazyk a literatura Umělecké směry, žurnalistika, literární druhy, žánry kielbergerova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 7. až 8. ročník osmiletého, 3. až 4. ročník čtyřletého studia Anglický jazyk Reálie anglicky mluvících zemí, konverzační témata havlova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 5. až 8. ročník osmiletého, 1. až 4. ročník čtyřletého, 2. až 6. ročník šestliletého studia Anglický jazyk Mluvnice a slovní zásoba Aj spackova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 5. až 8. ročník osmiletého, 1. až 4. ročník čtyřletého, 2. až 6. ročník šestliletého studia Anglický jazyk Gramatika, reálie anglicky mluvících zemí gubisova@gop.pilsedu.cz rychterova@gop.pilsedu.cz
Matematika a její aplikace 3. a 4. ročník šestiletého studia Matematika N/meros reales, racionales, funciones sancho@gop.pilsedu.cz
Člověk a společnost, člověk a příroda 3. až 6. ročník šestiletého studia Zeměpis, dějepis Geografía, países, historia, guerra zaya@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 1. až 8. ročník osmiletého, 1. až 4. ročník čtyřletého studia Český jazyk a literatura, německý jazyk Gramatika, literatura, stylistika helusova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 2. a 3. ročník osmiletého, 1. a 2. ročník šestiletého studia Chemie Názvosloví anorganických sloučenin, redoxní reakce voracova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 4., 5., 7. ročník osmiletého, 4. a 6. ročník šestiletého studia Český jazyk a literatura Tvarosloví, všestranné jazykové rozbory, maturitní literární tituly navarova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 4., 5., 7. ročník osmiletého, 4. a 6. ročník šestiletého studia Český jazyk a literatura Tvarosloví, všestranné jazykové rozbory, maturitní literární tituly navarova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 5. až 8. ročník osmiletého, 1. až 4. čtyřletého, 4. a 6. ročník šestiletého studia Anglický jazyk, český jazyk a literatura lexikální a mluvnická cvičení pro český jazyk, reálie anglicky mluvících zemí. spackova@gop.pilsedu.cz kartakova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 1. a 2. ročník šestiletého studia Španělský jazyk Gramatica, vocabulario gianino@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 1. a 2. ročník šestiletého studia Španělský jazyk Gramatica recmannova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 2. a 3. ročník šestiletého studia Španělský jazyk Gramatica rachova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 4. a 5. ročník šestiletého studia Španělský jazyk Lingvistika rachova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 7. a 8. ročník osmiletého, 3. a 4. čtyřletého, 5. a 6. ročník šestiletého studia Anglický jazyk Reálie anglicky mluvících zemí spackova@gop.pilsedu.cz

Gymnázium Luďka Pika v Plzni zpracovalo v rámci šablony IV/2 DUMy pro:

Tématická oblastRočníkPředmětTémaAutor
Matematika a její aplikace 5. a 6. ročník šestiletého bilingvního studia Matematika Analytická geometrie sloupova@gop.pilsedu.cz
Matematika a její aplikace 6. ročník bilingvního studia, 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého studia Matematika Příprava na státní maturitu masek@gop.pilsedu.cz

Kalendář

Dobročinný koncert
23. 5. v 17:00

Maturity 2019
8.L   20. - 23. 5.
4.A   20. - 24. 5.
6.E   27. - 31. 5.

Nová přihláška a provozní řád jídelny
od 1. května 2019

Stravovací komise
schůzka každý čtvrtek
o první velké přestávce
v jídelně

Fotogalerie

Odkazy

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/soc

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2019 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS