EU - peníze SŠ

Logo OPVK

Gymnázium Luďka Pika v Plzni zpracovalo v rámci šablony III/2 DUMy pro:

Tématická oblastRočníkPředmětTémaAutor
Člověk a společnost 6. a 7. ročník osmiletého studia, 2. a 3. ročník čtyřletého studia, 4. a 5. ročník šestiletého studia ZSV Sociologie, politologie, základy práva paskova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 1. ročník čtyřletého studia, 5.a příp. 2. ročník osmiletého studia Biologie Botanika, mykologie, zástupci rostlin a hub,bakterie a viry, buňka janca@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 4. a 5. ročník osmiletého studia, 2. ročník šestiletého studia Fyzika Gravitační a tíhové pole, Mechanika kapalin, Rovnoměrný pohyb cibulkova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 4. ročník osmiletého studia, 1. až 3. ročník čtyřletého studia, F – seminář Fyzika NOptika, atomová a jaderná fyzika, STR, astronomie, dynamika pohybu sirotkova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 2.a 3. ročník osmiletého studia, 1. a 2. ročník šestiletého studia Chemie Názvosloví anorganických sloučenin, redoxní reakce a jejich využití voracova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 1. a 2. ročník šestiletého studia Španělský jazyk Ejercicios de gramática y vocabulario gianino@gop.pilsedu.cz
Matematika a její aplikace 7. a 8. ročník osmiletého studia, 3. a 4. ročník čtyřletého studia Seminář technické kreslení a deskriptivní geometrie Promítání – kótované promítání. Kuželosečky voracova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 2.a 3. ročník čtyřletého studia, 6. ročník osmiletého studia Chemie Organická chemie, uhlovodíky, deriváty, fosilní suroviny landsmanova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 7. ročník osmiletého studia, 3. ročník čtyřletého studia Seminář z chemie Chemie přírodních sloučenin, metabolismus tuků, sacharidů a bílkovin, dýchací řetězec, Krebsův cyklus voracova@gop.pilsedu.cz
Matematika a její aplikace 6., 7. a 8. ročník osmiletého studia, 2., 3. a 4. ročník čtyřletého studia Matematika, matematika - seminář Goniometrie cibulkova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 1. – 3. ročník vyššího gymnázia, F – seminář Fyzika Mechanika, termika, mechanické kmitání a vlnění, akustika, elektřina a magnetismus sirotkova@gop.pilsedu.cz
Člověk a společnost 8. ročník osmiletého studia, 4. ročník čtyřletého studia, 6. ročník šestiletého studia ZSV Dějiny filozofie paskova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda, Člověk a společnost prima až oktáva Zeměpis Země jako vesmírné těleso, hydrosféra, pedosféra, Česká republika – administrativní členění, podnebí, rostlinná a živočišná výroba, zemědělské výrobní oblasti Afrika Socioekonomická sféra – zemědělství, doprava, průmysl pavlickova@gop.pilsedu.cz
pavlicek@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 1. a 3. ročník bilingvního studia Španělský jazyk Ejercicios de gramática y vocabulario gianino@gop.pilsedu.cz
Matematika a její aplikace Oktáva a čtvrtý ročník – Deskriptivní geometrie – seminář, případně seminář z matematiky v maturitním ročníku Matematika, Deskriptivní geometrie Rotační tělesa a jejich řezy v Mongeově promítání, Diferenciální počet, integrální počet voracova@gop.pilsedu.cz
kubesova@gop.pilsedu.cz
Matematika a její aplikace Oktáva osmiletého studia a 4. ročník čtyřletého studia, případně seminář z matematiky v maturitním ročníku Matematika Diferenciální počet, integrální počet kubesova@gop.pilsedu.cz
Člověk a společnost 5. až 8. osmiletého, 1. až 4. čtyřletého a 3. až 6. šestiletého studia ZSV Psychologie, sociologie, politologie paskova@gop.pilsedu.cz
člověk a příroda 1. až 7. ročník osmiletého studia, F - seminář Fyzika Mechanika, termika, astronomie, optika, atomová a jaderná fyzika sirotkova@gop.pilsedu.cz
člověk a společnost 6. až 8. ročník osmiletého, 2. až 4. ročník čtyřletého, 3. až 6. ročník šestiletého studia ZSV Filozofie, ekonomie, politologie, právo trckova@gop.pilsedu.cz
člověk a společnost 5. až 8. ročník osmiletého, 1. až 4. ročník čtyřletého, 3. až 6. ročník šestiletého studia ZSV Mezinárodní vztahy, lidská práva, rovoje cíle tisíciletí trckova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 6. ročník osmiletého, 2. ročník čtyřletého Biologie Biologie, ekologie, botanika hasch@gop.pilsedu.cz
Člověk a jeho zdraví všechny ročníky studia Tělesná výchova Hry, lyžování, ochrana zdraví pavlickova@gop.pilsedu.cz pavlicek@gop.pilsedu.cz gubisova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 1. a 8. ročník osmiletého, 4. ročník čtyřletého studia Český jazyk a literatura Umělecké směry, žurnalistika, literární druhy, žánry kielbergerova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 7. až 8. ročník osmiletého, 3. až 4. ročník čtyřletého studia Anglický jazyk Reálie anglicky mluvících zemí, konverzační témata havlova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 5. až 8. ročník osmiletého, 1. až 4. ročník čtyřletého, 2. až 6. ročník šestliletého studia Anglický jazyk Mluvnice a slovní zásoba Aj spackova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 5. až 8. ročník osmiletého, 1. až 4. ročník čtyřletého, 2. až 6. ročník šestliletého studia Anglický jazyk Gramatika, reálie anglicky mluvících zemí gubisova@gop.pilsedu.cz rychterova@gop.pilsedu.cz
Matematika a její aplikace 3. a 4. ročník šestiletého studia Matematika N/meros reales, racionales, funciones sancho@gop.pilsedu.cz
Člověk a společnost, člověk a příroda 3. až 6. ročník šestiletého studia Zeměpis, dějepis Geografía, países, historia, guerra zaya@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 1. až 8. ročník osmiletého, 1. až 4. ročník čtyřletého studia Český jazyk a literatura, německý jazyk Gramatika, literatura, stylistika helusova@gop.pilsedu.cz
Člověk a příroda 2. a 3. ročník osmiletého, 1. a 2. ročník šestiletého studia Chemie Názvosloví anorganických sloučenin, redoxní reakce voracova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 4., 5., 7. ročník osmiletého, 4. a 6. ročník šestiletého studia Český jazyk a literatura Tvarosloví, všestranné jazykové rozbory, maturitní literární tituly navarova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 4., 5., 7. ročník osmiletého, 4. a 6. ročník šestiletého studia Český jazyk a literatura Tvarosloví, všestranné jazykové rozbory, maturitní literární tituly navarova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 5. až 8. ročník osmiletého, 1. až 4. čtyřletého, 4. a 6. ročník šestiletého studia Anglický jazyk, český jazyk a literatura lexikální a mluvnická cvičení pro český jazyk, reálie anglicky mluvících zemí. spackova@gop.pilsedu.cz kartakova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 1. a 2. ročník šestiletého studia Španělský jazyk Gramatica, vocabulario gianino@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 1. a 2. ročník šestiletého studia Španělský jazyk Gramatica recmannova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 2. a 3. ročník šestiletého studia Španělský jazyk Gramatica rachova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 4. a 5. ročník šestiletého studia Španělský jazyk Lingvistika rachova@gop.pilsedu.cz
Jazyk a jazyková komunikace 7. a 8. ročník osmiletého, 3. a 4. čtyřletého, 5. a 6. ročník šestiletého studia Anglický jazyk Reálie anglicky mluvících zemí spackova@gop.pilsedu.cz

Gymnázium Luďka Pika v Plzni zpracovalo v rámci šablony IV/2 DUMy pro:

Tématická oblastRočníkPředmětTémaAutor
Matematika a její aplikace 5. a 6. ročník šestiletého bilingvního studia Matematika Analytická geometrie sloupova@gop.pilsedu.cz
Matematika a její aplikace 6. ročník bilingvního studia, 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého studia Matematika Příprava na státní maturitu masek@gop.pilsedu.cz

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti