Logo

Spolupráce s partnerským Gymnáziem Josepha-von-Fraunhofera v bavorském Chamu

YOUTH NATIONS ACADEMY (19. - 22. 11 2013)

"Už sem vám říkala o Waldmünchenu? Tam někdo z vás musí jet!" vyhrkla na nás jednou nadšeně paní profesorka paní Mgr. Dagmar Maříková na hodině němčiny a my už tak z principu se tvářili, co si to ta ženská zase na nás vymyslela. To jsme ale ještě netušili, o čem báječném právě paní profesorka promluvila. "Když ptáčka lákají, pěkně mu zpívají" říkala jsem si, když paní profesorka vyprávěla o všem úžasném, co se na 2-Nations-Youth-Academy ve Waldmünchenu odehrává. Ale v zájmu procvičení němčiny jsem nabídku zvážila a nakonec jsme já, Míra a Dan vyjeli z Plzně směr Domažlice. Auto, do kterého jsme v Domažlicích nastoupili, nás odvezlo do jakéhosi zámku, kde už na nás v recepci čekali s visačkami s naším jménem. Zapsali jsme se na pokoje a podle informace "15.30 kafe und kuchen" jsme dorazili na první shromáždění. Spoustu nových tváří sedělo ve skupinkách u stolů a během vychutnávání výborného koláče, si vyprávěli všelijaké historky. Rozjukaně jsem si přisedla k Danovi a Mírovi, kteří už započali vzájemné seznamování a seděli u stolu s českými děvčaty. Pak jsme se všech 40 účastníků přesunulo do auly, kde se nejen pokračovalo v seznamování, ale také jsme se dozvěděli, co s námi vůbec projekt Zukunft im Focus (Budoucnost v hledáčku), což bylo téma letošní 2-Nations-Youth-Academy, zamýšlí. V průběhu jsme se rozdělili do pěti skupin podle toho,co nás z daných témat (Gemeinsam Leben, Berufsbildung, Hochschulbildung, Tourismus a Erneuerbare Energien) nejvíce zajímalo a pustili se do práce. Naše práce spočívala v tom, že jsme museli vymyslet, jak vyřešit všechny s tématem spjaté problémy. Ke každému problému svými nápady přispívalo všech 40 účastníků, takže každá skupina se pak domluvila na nejlepších nápadech a svou myšlenku musela zpracovat do čtvrtečního večera, kdy byly nápady prezentovány na slavnostním večeru, na který se sjelo kromě ředitelů většiny zúčastněných škol také několik významných hostů, kteří měli co do činění s danou problematikou a na závěr prezentací s námi také na dané téma diskutovali. Na vytvoření prezentací nebylo moc času, takže to vyžadovalo opravdu tvrdou práci a jazyková bariéra nám nesměla tvořit překážky! Některé skupiny své nápady rozvinuly tak, že natočili humorné video o tom, jak Čechům zní němčina a čeština Němcům. Nakonec se čtvrteční prezentování velice povedlo a my jsme to náležitě oslavili v zámeckém sklípku. Ačkoli jsme na semináři měli spoustu práce, našli jsme si čas i na spřátelení nejen s Čechy z jiných plzeňských gymnázií, ale také s chytrými, vtipnými a přátelskými Němci. Myslím, že seminář, jehož prvotní účel je sdružovat Západní Čechy a Bavorsko, splnil svůj účel!

Jménem účastníků z Gymnázia Luďka Pika

Eva Sýkorová, 7. L


KLIMA INTERNATIONAL (15. - 17. 4. 2013)

foerderhinweis

Společné projektové dny ve vzdělávacím středisku mládeže JUGENDBILDUNGSSTÄTTE ve dnech 15. – 17. dubna 2013 na téma KLIMA INTERNATIONAL.

pdf Journalisten Zeitungsprojekte - dokument o projektu

Externí odkaz www.jvfg-cham.de - oficiální stránky gymnázia Josepha-von-Fraunhofera

German-Czech friendship

Kalendář

Totalita
vyšší gymnázium
23. října 2019

Centrum robotiky
nižší gymnázium
Ochrana člověka za mimořádných situací
vyšší gymnázium
Kino
maturitní ročníky
25. října 2019

Podzimní prázdniny
29. - 30. října 2019

Nová přihláška a provozní řád jídelny
od 1. května 2019

Stravovací komise
schůzka každý čtvrtek
o první velké přestávce
v jídelně

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/soc

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2019 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS