Předání cen České Iberoamerické společnosti

 

Dne 24. května 2019 se na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy v Praze konalo vyhlášení soutěže, jež každoročně pořádá Česká Iberoamerická společnost, organizace, která vznikla v roce 2006 za účelem osvěty české veřejnosti ohledně zemí Latinské Ameriky. Předání cen provedla velvyslankyně Mexika R. Leonora Rueda Gutiérrez společně s profesorem RNDr. Bohumírem Jánským, CSc.

Letošní ročník zasvěcený tématu „Latinská Amerika dnes“ ovládl student Ondřej Černý ze třídy 4.E, který svou prací nejvíce zaujal porotu a obsadil 1. místo. Poděkování patří sponzorům a především České Iberoamerické společnosti za skvělou organizaci.

Text: Ondřej Černý (4.E)
Foto: Margarita Gianino Sánchez

Předání cen Předání cen

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti