Německý a ruský jazyk

Německý jazyk

Německý jazyk je na našem gymnáziu vyučován jako druhý cizí jazyk od tercie v rámci osmiletého studia a od 1. ročníku studia čtyřletého. Kromě tercie a maturitního ročníku, kde je čtyřhodinová týdenní dotace, probíhá ve všech ostatních ročnících výuka 3x týdně. Z daného jazyka je možné maturovat. Výstupní jazykové znalosti a dovednosti jsou na úrovni B1 v souladu s Evropským referenčním rámcem.

Při výuce používáme na nižším gymnáziu řadu učebnic Mach mit, na vyšším stupni gymnázia a ve čtyřleté formě studia učebnice Passt schon!. Učebnice jsou doplněny interaktivními cvičeními, ke kterým využíváme multimediální technologie.

Na základě znalosti mateřského jazyka postupně prohlubujeme zvládání mluvených a psaných projevů, porozumění slyšenému textu. V tomto předmětu jsou také prohlubovány faktografické znalosti zemí německy mluvícího území. Svoje jazykové i faktografické znalosti si studenti mohou ověřit při poznávacích exkurzích do těchto zemí, nebo při projektových týdnech, které pořádá naše předmětová komise ve spolupráci s naší partnerskou školou Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium v bavorském Chamu. Úzce spolupracujeme i s Goethe - Institut v Praze, česko – německou organizací Tandem, Fondem budoucnosti, Rakouskou knihovnou v Plzni a dalšími. Během studia si mohou studenti našeho gymnázia ověřit svoje znalosti i v rámci bezplatného jednoročního stipendijního pobytu na některém z bavorských gymnázií.

 

Předmětová komise

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Hellusová Renata, Mgr. hellusova@glp.cz Heá A23 377 183 321
Le Van Adéla, Mgr. levan@glp.cz Leá A31 377 183 318
Maříková Dagmar, Mgr. (předseda PK) marikova@glp.cz Maá S01 377 183 307
Švancarová Olga, Mgr. svancarova@glp.cz Švá B23 377 183 326

 

Semináře

pdf Ruský jazyk - tříletý seminář

pdf Německý jazyk (začátečníci) - dvouletý seminář

pdf Německá konverzace - jednoletý seminář

 

Maturitní okruhy

pdf Německý jazyk

pdf Ruský jazyk

 

náhled TV náhled TV náhled TV

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti