Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

Logo

Gymnázium Luďka Pika je od 1. září 2013 partnerem Plzeňského kraje v projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělání v Plzeňském kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zmodernizování učebny fyziky a laboratoře fyziky, dále pak vybavení odpovídajícími učebními pomůckami a přístroji. Součástí projektu je i zavedení volnočasových aktivit. Toto přispěje ke zkvalitnění a rozvoji technického a přírodovědného vzdělávání nejen žáků gymnázia, ale i žáků čtyř základních škol, které s GLP navázaly spolupráci.

Projekt bude realizován do 30. června 2015.

doc Informace pro rodiče žáků nižšího gymnázia.


Fotogalerie spolupráce se Externí odkaz středními školami a Externí odkaz základními školami.


Reportáž o projektu (27. dubna 2015):


Společné setkání 18. června 2016

Společné setkání žáků 14. ZŠ, 22. ZŠ, ZŠ Chrást a ZŠ Dýšina v rámci udržitelnosti projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji - Externí odkaz fotogalerie(x).


Smlouvy o spolupráci

Gymnázium Luďka Pika navázalo v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji spolupráci se 14. ZŠ, 22. ZŠ v Plzni, se ZŠ Dýšina a se ZŠ Chrást. Ředitelé základních škol spolu s ředitelem GLP stvrdili svými podpisy Smlouvu o spolupráci. Do projektu jsou zapojeni jak učitelé fyziky GLP, tak spolupracujících základních škol. Uvedené základní školy budou moci sdílet zrekonstruované gymnaziální učebny a využívat nové pomůcky při výuce svých žáků. Ti se dále též budou účastnit připravovaných volnočasových aktivit.

Podpis spolupráce 14. ZŠ a GLP Podpis spolupráce ZŠ Chrást a GLP
Ředitelka 14. ZŠ v Plzni Mgr. Helena Lišková při výměně Smlouvy o spolupráci s GLP Plzeň s ředitelem Mgr. Alešem Janouškem. Ředitel ZŠ Chrást Mgr. Tomáš Páník při podpisu Smlouvy o spolupráci s GLP, zastoupeném ředitelem Mgr. Alešem Janouškem
Podpis spolupráce 22. ZŠ a GLP Článek v Plzeňském deníku 13. 11. 2013
(klikněte na obrázek pro zvětšení)
Ředitelka 22. ZŠ v Plzni Mgr. Božena Světlíková a ředitel GLP Mgr. Aleš Janoušek uzavřeli Smlouvu o spolupráci.
Podpis spolupráce ZŠ Dýšina a GLP
Ředitel ZŠ Dýšina Mgr. Jiří Švolba a ředitel GLP Mgr. Aleš Janoušek si předávají Smlouvu o spolupráci.

Rekonstrukce učeben

(klikněte na obrázek pro zvětšení)
Pohled na tabuli v A34 dříve Pohled na tabuli v A34 nyní
Pohled na tabuli v A34 dříve Pohled na tabuli v A34 nyní
Depozitář v B34 dříve Zadní stěna v B33 dříve
Depozitář v B34 dříve Zadní stěna v B33 dříve
Poheld na tabuli v B33 dříve Pohled na tabuli v B33 nyní + podpis při předání učebny
Poheld na tabuli v B33 dříve Pohled na tabuli v B33 nyní + podpis při předání učebny
Příprava rozvodu elektřiny a úprava podlahy Žákovské pracoviště
Příprava rozvodu elektřiny a úprava podlahy Žákovské pracoviště
Měření se systémem Vernier Měření se systémem Vernier
Měření se systémem Vernier Měření se systémem Vernier
Učitelé při školení 'Jak pracovat se systémem Vernier' Učitelé při školení 'Jak pracovat se systémem Vernier'
Učitelé při školení "Jak pracovat se systémem Vernier"

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti