Šablony pro SŠ a VOŠ - Otevřeni výzvám

Logo OP VVV

Gymnázium Luďka Pika realizuje v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 projekt "Otevřeni výzvám" číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007822.

Výběrem šablon do tohoto projektu reagujeme na Výstup z analýzy potřeb SŠ a VOŠ v rámci projektu P-KAP OP VVV, kde jsme jako 2 nejslabší oblasti měli: Podpora kompetencí k podnikavosti a kreativitě a Rozvoj školy jako centra celoživotního učení. Projekt umožní věnovat se žákům ohroženým školními neúspěchy. Personálně podpoří práci poradenského centra školy dílčím úvazkem speciálního pedagoga, který se bude věnovat žákům s různými stupni pedagogické podpory. Pedagogům dá příležitost spolupracovat s dalšími kolegy z jiných škol. Přínosem bude i vzájemná spolupráce kmenových pedagogů a jejich odborný růst díky vzdělávacím kurzům. Tento projekt bude finančně motivovat členy pedagogického sboru k pravidelné nadstandardní práci.

Seznam vybraných šablon:

III/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ24
III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ48
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin1
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin6
III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin7
III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)6
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ1
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ2

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti