Logo

Šablony pro SŠ a VOŠ - Otevřeni výzvám

Logo OP VVV

Gymnázium Luďka Pika realizuje v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 projekt "Otevřeni výzvám" číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007822.

Výběrem šablon do tohoto projektu reagujeme na Výstup z analýzy potřeb SŠ a VOŠ v rámci projektu P-KAP OP VVV, kde jsme jako 2 nejslabší oblasti měli: Podpora kompetencí k podnikavosti a kreativitě a Rozvoj školy jako centra celoživotního učení. Projekt umožní věnovat se žákům ohroženým školními neúspěchy. Personálně podpoří práci poradenského centra školy dílčím úvazkem speciálního pedagoga, který se bude věnovat žákům s různými stupni pedagogické podpory. Pedagogům dá příležitost spolupracovat s dalšími kolegy z jiných škol. Přínosem bude i vzájemná spolupráce kmenových pedagogů a jejich odborný růst díky vzdělávacím kurzům. Tento projekt bude finančně motivovat členy pedagogického sboru k pravidelné nadstandardní práci.

Seznam vybraných šablon:

III/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ24
III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ48
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin1
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin6
III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin7
III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)6
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ1
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ2

Kalendář

Dobročinný koncert
23. 5. v 17:00

Maturity 2019
8.L   20. - 23. 5.
4.A   20. - 24. 5.
6.E   27. - 31. 5.

Nová přihláška a provozní řád jídelny
od 1. května 2019

Stravovací komise
schůzka každý čtvrtek
o první velké přestávce
v jídelně

Fotogalerie

Odkazy

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/soc

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2019 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS