Šablony pro SŠ a VOŠ II - Otevřeni výzvám II

Logo

Gymnázium Luďka Pika realizuje v době od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 projekt "Otevřeni výzvám II" číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013994.

Projektem Otevřeni výzvám II jsme navázali na aktivity projektu Otevřeni výzvám realizovaného v rámci Šablon pro SŠ a VOŠ I. Výběrem šablon reagujeme na kladné ohlasy pedagogického sboru i vedení školy a na Výstup z analýzy potřeb SŠ a VOŠ v rámci projektu P-KAP OP VVV, kde jsme jako 2 nejslabší oblasti měli: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů. Projekt umožní věnovat se žákům ohroženým školními neúspěchy. Personálně podpoří práci poradenského centra školy dílčím úvazkem speciálního pedagoga a kariérového poradce. Pedagogům dá příležitost spolupracovat s dalšími kolegy z jiných škol. Přínosem bude i spolupráce kmenových pedagogů a jejich odborný růst díky vzdělávacím kurzům. Tento projekt bude finančně motivovat členy pedagogického sboru k pravidelné nadstandardní práci.

Seznam vybraných šablon:

2.III/2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ24
2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ48
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin119
2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ5
2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)6
2.III/11 Tandemová výuka na SŠ1
2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ2
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem28
2.III/21 Projektový den ve škole4
2.III/22 Projektový den mimo školu16

 

Mgr. Iva Sloupová

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti