Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost

Seminář pro začínající autory SOČ 2017

V úterý 7. 11. 2017 proběhl na naší škole seminář pro začínající autory SOČ, kterého se zúčastnilo 75 zájemců o SOČku z celého Plzeňského kraje. Seminář byl pomocí budoucím autorům s volbou tématu, konzultanta a pravidly psaní odborné práce. Všechny použité prezentace ze semináře přikládáme.

Mgr. Eva Šafandová – garantka Krajské přehlídky SOČ Plzeňského kraje.

Poznámka:
Mgr. Vladimír Valach posílá soutěžícím tuto nápovědu:
Automatické generování bibliografických citací odborných publikací a vyhledávání odborných publikací umožňuje služba Google scholar. Služba se buď vybere přímo v prohlížeči Google chrom nebo stačí napsat slova google scholar do vyhledávače. Po vyhledání odborné publikace se vedle jejího názvu přímo zobrazí nabídka generovat citaci, a to podle 3 různých norem včetně ISO. V. Valach

Přílohy:


Seminář pro začínající autory SOČ 2016

Ve středu 2. 11. 2016 proběhl na naší škole seminář pro začínající autory SOČ, kterého se zúčastnilo 87 zájemců o SOČku z celého Plzeňského kraje. Seminář byl pomocí budoucím autorům s volbou tématu, konzultanta a pravidly psaní odborné práce. Všechny použité prezentace ze semináře přikládáme.

Mgr. Eva Cibulková – garantka Krajské přehlídky SOČ Plzeňského kraje.

Přílohy:


Seminář pro začínající autory SOČ 2015

Ve středu 4. 11. 2015 proběhl na naší škole seminář pro začínající autory SOČ.

Semináře se zúčastnilo 58 žáků, snad budoucích autorů prací SOČ, a 10 pedagogů z různých středních škol Plzeňského kraje.

Na semináři se svými příspěvky k organizaci soutěže, zkušenostmi a radami se psaním a obhajobou práce vystoupili Mgr. Eva Cibulková, RNDr. Jiří Cais, Ing. Václav Bláha CSc., PhDr. Zdeňka Kielbusová, Mgr. Martina Pašková. Prezentace s příspěvky jsou přiloženy.

Na závěr semináře předvedli obhajobu své práce Lukáš Caldr a Petr Stránský. Oba se zúčastnili Celostátní přehlídky 37. ročníku SOČ v Praze. S budoucími soutěžícími se podělili o své zážitky a zkušenosti se SOČkou.

Doufám, že seminář byl pomocí a povzbuzením pro budoucí autory, kteří se zapojí do letošního 38. ročníku SOČ. Přeji všem mnoho úspěchů a radosti z psaní práce SOČ.

Mgr. Eva Cibulková – garantka Krajské přehlídky SOČ Plzeňského kraje.

Přílohy:


Seminář pro začínající autory SOČ 2014

Ve středu 5. listopadu 2014 proběhl na našem gymnáziu pod záštitou KÚ PK a ZČU seminář pro začínající autory SOČ. Semináře se zúčastnilo 77 zájemců o SOČ spolu s pedagogy z celého Plzeňského kraje.

Seminář zahájil ředitel gymnázia Mgr. Aleš Janoušek svým pozdravem budoucím soutěžícím.

Na semináři vystoupili:

 • Ing. Václav Bláha CSc., zástupce České nukleární společnosti a Českého svazu vědeckotechnických společností, ale také předseda poroty technických oborů Krajské přehlídky SOČ PK. Ve svém vystoupení poradil soutěžícím s volbou témat a konzultantů, pohovořil o svých zkušenostech porotce krajské přehlídky.
 • RNDr. Jiří Cais, ředitel KCVJS, předseda poroty přírodovědných oborů na Krajské přehlídce SOČ PK, který ve své přednášce zdůraznil, jak je důležité správně zvolit téma a konzultanta práce, nabídl pomoc při jejich hledání, upozornil na nejčastější chyby soutěžících SOČ.
 • Mgr. Eva Cibulková z GLP budoucím soutěžícím popsala organizaci a pravidla soutěže SOČ a na závěr semináře shrnula nejdůležitější pravidla pro statistické zpracování dat.
 • PhDr. Zdeňka Kielbusová a Ing. Karel Janečka Ph.D. ze ZČU pohovořili o UZLU, který v rámci projektu SPVaV a projektu PVBV umožňuje středoškolským studentům vybrat si na ZČU v Plzni témata i odborného konzultanta v kterémkoliv z osmnácti oborů SOČ.
 • Mgr. Martina Pašková z GLP seznámila soutěžící s pravidly psaní práce a její prezentace.
 • Diana Řeháčková a Eva Sýkorová – žákyně 8.L GLP a autorky prací SOČ v 36. ročníku SOČ předvedly obhajoby svých prací, pohovořily o svých zkušenostech se SOČ.

V přílohách najdete podrobnější informace podávané na semináři.

Doufejme, že i letošní 37. ročník SOČ bude při Krajské přehlídce tak bohatý na kvalitní práce, jako ročník předchozí. Soutěžícím držíme palce!

Mgr. Eva Cibulková – garantka Krajské přehlídky SOČ PK

Přílohy:


Seminář pro začínající autory SOČ 2013

V pondělí 4. 11. 2013 proběhl na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni pod záštitou KÚ PK seminář pro začínající autory SOČ.

Semináře se zúčastnilo 103 žáků a jejich pedagogů z celého Plzeňského kraje. Seminář zahájil svým pozdravem budoucím soutěžícím ředitel gymnázia Mgr. Aleš Janoušek.

Na semináři vystoupili:

 • RNDr. Jiří Cais – volba tématu práce, konzultanta, rady z pohledu předsedy poroty krajské přehlídky SOČ v oborech biologie, chemie, geologie, zdravotnictví, ochrana životního prostředí
 • Ing. Václav Bláha, CSc. – volba tématu prací z oborů matematika, fyzika, příp. chemie, rady z pohledu předsedy poroty krajské přehlídky SOČ v technických oborech, zástupce České nukleární společnosti
 • PhDr. Zdeňka Kielbusová – zástupkyně ZČU a projektu SPVaV s nabídkou SOČ uzlu, který umožňuje autorům prací vyhledat na ZČU v Plzni témata i odborného konzultanta v každém z osmnácti oborů
 • Mgr. Martina Pašková – pravidla a normy odborné práce, typografie, anotace práce
 • Michal Dáňa – dnes student ZČU, loni žák Gymnázia Blovice, s obhajobou práce Chiropterofauna v okolí města Nepomuk, se kterou vyhrál na Celostátní přehlídce SOČ v Brně (35. ročník SOČ) 3. místo v oboru ochrana životního prostředí
 • Diana Řeháčková – žákyně Gymnázia L. Pika v Plzni s obhajobou práce Rádiové lázně Jáchymov, se kterou soutěžila v 34. ročníku SOČ v oboru historie
 • Mgr. Eva Cibulková – organizace a pravidla soutěže SOČ z pohledu garantky Krajské přehlídky SOČ PK

Důležité termíny letošního 36. ročníku:

 • podání elektronické přihlášky do 28. února 2014
 • termíny okresních kol:
  • 12. března 2014 Klatovy
  • 19. března 2014 Tachov
  • 2. dubna 2014 Domažlice
 • krajská přehlídka SOČ PK proběhne 28. dubna 2014 na Gymnáziu Luďka Pika
 • celostátní přehlídka SOČ PK proběhne ve dnech 13. - 15. června 2014 na Gymnáziu Luďka Pika

Zájem o seminář byl velký, počet zúčastněných je nejvyšší za posledních pět let. Snad motivoval zúčastněné posluchače natolik, aby se stali úspěšnými autory a skvěle reprezentovali své školy a Plzeňský kraj.

Mnoho úspěchů při psaní odborné práce soutěžícím přeje Mgr. Eva Cibulková, garantka Krajské přehlídky SOČ PK.

Přílohy:

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost IX
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2023 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti