Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost

Seminář pro začínající autory SOČ 2017

V úterý 7. 11. 2017 proběhl na naší škole seminář pro začínající autory SOČ, kterého se zúčastnilo 75 zájemců o SOČku z celého Plzeňského kraje. Seminář byl pomocí budoucím autorům s volbou tématu, konzultanta a pravidly psaní odborné práce. Všechny použité prezentace ze semináře přikládáme.

Mgr. Eva Šafandová – garantka Krajské přehlídky SOČ Plzeňského kraje.

Poznámka:
Mgr. Vladimír Valach posílá soutěžícím tuto nápovědu:
Automatické generování bibliografických citací odborných publikací a vyhledávání odborných publikací umožňuje služba Google scholar. Služba se buď vybere přímo v prohlížeči Google chrom nebo stačí napsat slova google scholar do vyhledávače. Po vyhledání odborné publikace se vedle jejího názvu přímo zobrazí nabídka generovat citaci, a to podle 3 různých norem včetně ISO. V. Valach

Přílohy:


Seminář pro začínající autory SOČ 2016

Ve středu 2. 11. 2016 proběhl na naší škole seminář pro začínající autory SOČ, kterého se zúčastnilo 87 zájemců o SOČku z celého Plzeňského kraje. Seminář byl pomocí budoucím autorům s volbou tématu, konzultanta a pravidly psaní odborné práce. Všechny použité prezentace ze semináře přikládáme.

Mgr. Eva Cibulková – garantka Krajské přehlídky SOČ Plzeňského kraje.

Přílohy:


Seminář pro začínající autory SOČ 2015

Ve středu 4. 11. 2015 proběhl na naší škole seminář pro začínající autory SOČ.

Semináře se zúčastnilo 58 žáků, snad budoucích autorů prací SOČ, a 10 pedagogů z různých středních škol Plzeňského kraje.

Na semináři se svými příspěvky k organizaci soutěže, zkušenostmi a radami se psaním a obhajobou práce vystoupili Mgr. Eva Cibulková, RNDr. Jiří Cais, Ing. Václav Bláha CSc., PhDr. Zdeňka Kielbusová, Mgr. Martina Pašková. Prezentace s příspěvky jsou přiloženy.

Na závěr semináře předvedli obhajobu své práce Lukáš Caldr a Petr Stránský. Oba se zúčastnili Celostátní přehlídky 37. ročníku SOČ v Praze. S budoucími soutěžícími se podělili o své zážitky a zkušenosti se SOČkou.

Doufám, že seminář byl pomocí a povzbuzením pro budoucí autory, kteří se zapojí do letošního 38. ročníku SOČ. Přeji všem mnoho úspěchů a radosti z psaní práce SOČ.

Mgr. Eva Cibulková – garantka Krajské přehlídky SOČ Plzeňského kraje.

Přílohy:


Seminář pro začínající autory SOČ 2014

Ve středu 5. listopadu 2014 proběhl na našem gymnáziu pod záštitou KÚ PK a ZČU seminář pro začínající autory SOČ. Semináře se zúčastnilo 77 zájemců o SOČ spolu s pedagogy z celého Plzeňského kraje.

Seminář zahájil ředitel gymnázia Mgr. Aleš Janoušek svým pozdravem budoucím soutěžícím.

Na semináři vystoupili:

 • Ing. Václav Bláha CSc., zástupce České nukleární společnosti a Českého svazu vědeckotechnických společností, ale také předseda poroty technických oborů Krajské přehlídky SOČ PK. Ve svém vystoupení poradil soutěžícím s volbou témat a konzultantů, pohovořil o svých zkušenostech porotce krajské přehlídky.
 • RNDr. Jiří Cais, ředitel KCVJS, předseda poroty přírodovědných oborů na Krajské přehlídce SOČ PK, který ve své přednášce zdůraznil, jak je důležité správně zvolit téma a konzultanta práce, nabídl pomoc při jejich hledání, upozornil na nejčastější chyby soutěžících SOČ.
 • Mgr. Eva Cibulková z GLP budoucím soutěžícím popsala organizaci a pravidla soutěže SOČ a na závěr semináře shrnula nejdůležitější pravidla pro statistické zpracování dat.
 • PhDr. Zdeňka Kielbusová a Ing. Karel Janečka Ph.D. ze ZČU pohovořili o UZLU, který v rámci projektu SPVaV a projektu PVBV umožňuje středoškolským studentům vybrat si na ZČU v Plzni témata i odborného konzultanta v kterémkoliv z osmnácti oborů SOČ.
 • Mgr. Martina Pašková z GLP seznámila soutěžící s pravidly psaní práce a její prezentace.
 • Diana Řeháčková a Eva Sýkorová – žákyně 8.L GLP a autorky prací SOČ v 36. ročníku SOČ předvedly obhajoby svých prací, pohovořily o svých zkušenostech se SOČ.

V přílohách najdete podrobnější informace podávané na semináři.

Doufejme, že i letošní 37. ročník SOČ bude při Krajské přehlídce tak bohatý na kvalitní práce, jako ročník předchozí. Soutěžícím držíme palce!

Mgr. Eva Cibulková – garantka Krajské přehlídky SOČ PK

Přílohy:


Seminář pro začínající autory SOČ 2013

V pondělí 4. 11. 2013 proběhl na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni pod záštitou KÚ PK seminář pro začínající autory SOČ.

Semináře se zúčastnilo 103 žáků a jejich pedagogů z celého Plzeňského kraje. Seminář zahájil svým pozdravem budoucím soutěžícím ředitel gymnázia Mgr. Aleš Janoušek.

Na semináři vystoupili:

 • RNDr. Jiří Cais – volba tématu práce, konzultanta, rady z pohledu předsedy poroty krajské přehlídky SOČ v oborech biologie, chemie, geologie, zdravotnictví, ochrana životního prostředí
 • Ing. Václav Bláha, CSc. – volba tématu prací z oborů matematika, fyzika, příp. chemie, rady z pohledu předsedy poroty krajské přehlídky SOČ v technických oborech, zástupce České nukleární společnosti
 • PhDr. Zdeňka Kielbusová – zástupkyně ZČU a projektu SPVaV s nabídkou SOČ uzlu, který umožňuje autorům prací vyhledat na ZČU v Plzni témata i odborného konzultanta v každém z osmnácti oborů
 • Mgr. Martina Pašková – pravidla a normy odborné práce, typografie, anotace práce
 • Michal Dáňa – dnes student ZČU, loni žák Gymnázia Blovice, s obhajobou práce Chiropterofauna v okolí města Nepomuk, se kterou vyhrál na Celostátní přehlídce SOČ v Brně (35. ročník SOČ) 3. místo v oboru ochrana životního prostředí
 • Diana Řeháčková – žákyně Gymnázia L. Pika v Plzni s obhajobou práce Rádiové lázně Jáchymov, se kterou soutěžila v 34. ročníku SOČ v oboru historie
 • Mgr. Eva Cibulková – organizace a pravidla soutěže SOČ z pohledu garantky Krajské přehlídky SOČ PK

Důležité termíny letošního 36. ročníku:

 • podání elektronické přihlášky do 28. února 2014
 • termíny okresních kol:
  • 12. března 2014 Klatovy
  • 19. března 2014 Tachov
  • 2. dubna 2014 Domažlice
 • krajská přehlídka SOČ PK proběhne 28. dubna 2014 na Gymnáziu Luďka Pika
 • celostátní přehlídka SOČ PK proběhne ve dnech 13. - 15. června 2014 na Gymnáziu Luďka Pika

Zájem o seminář byl velký, počet zúčastněných je nejvyšší za posledních pět let. Snad motivoval zúčastněné posluchače natolik, aby se stali úspěšnými autory a skvěle reprezentovali své školy a Plzeňský kraj.

Mnoho úspěchů při psaní odborné práce soutěžícím přeje Mgr. Eva Cibulková, garantka Krajské přehlídky SOČ PK.

Přílohy:

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Ředitelské volno
3. dubna 2024
16. dubna 2024
17. dubna 2024

Třídní schůzky
23. dubna 2024
od 17:00

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti