Logo

Život? Otázka stylu

Září 2017

V listopadu tohoto roku se německá skupina studentů Gymnázia Luďka Pika zúčastnila spolu s naším partnerským Gymnáziem Joseph-von-Fraunhofer z Chamu, projektu „Život? Otázka stylu“ neboli „Leben? Das Stil-Frage“, který se konal v Žihli a ve Waldmünchenu. Zde jsme měli možnost v rámci pětidenního semináře diskutovat na různá témata týkající se ekologie a ochrany přírody a následně s nimi tvořit prezentace.

První polovina pobytu se odehrála v Žihli, kam jsme přijeli nadšeni a plni očekávání, jelikož jsme přibližně znali program z minulého ročníku. Jako první věc nás zaujala originalita, s jakou „týmeři“ pojali celý projekt. Dvě skupiny mladých lidí z odlišných zemí, které si byli zpočátku zcela cizí, se jako lusknutím prstů pomocí jednotlivých seznamovacích her, začali velmi rychle prolínat. Naše kroky dále vedly do Waldmünchenu, kam jsme přijeli již rozděleni do česko-německých projektových skupin. Každá skupina měla přiděleno jiné téma, které měla zpracovávat během čtvrtka pomocí různých médií. Samozřejmě také za skvělé pomoci „týmerů“. Z neznámých lidí se tak během pár dní staly dobří přátelé se společným cílem vytvořit finální prezentaci, která měla zaujmout

Způsobů, jak přednést naše projekty, bylo hned několik. Od výroby koláže se zajímavými fotografiemi, přes vtipnou divadelní scénku, až po natočení krátkého filmu. Každá česko-německá skupina pojala svou práci po svém, což se jen potvrdilo na finálním zakončení celého pobytu pátečního rána, kde bylo úsilí každé skupiny po prezentaci odměněno hlasitým potleskem.

A co říci na konec? Povíme Vám jedno – způsob, jakým byly „týmeři“ schopni sjednotit nás všechny s německým Gymnáziem Joseph-von-Fraunhofer a motivovat každého z nás ke snaze odvést tu nejlepší práci, byl ohromný. Na nudu zde nebylo místo, což se nedá říci o zábavě, které jsme si užili spousty. Program byl po celou dobu opravdu pestrý. Je neuvěřitelné, kolik přátel z jiné země si dokáže člověk během pár dní vytvořit. Tato akce neměla chybu a my doufáme, že se jí budeme moci zúčastnit i příště.

Život? Otázka stylu Život? Otázka stylu
Život? Otázka stylu

Elektronická
žákovská knížka

Bakaláři

Schůzky stravovací komise
každý čtvrtek o první velké přestávce, v jídelně

Odkazy

Stránky matematické olympiády Plzeňského kraje
Stránky MO PK
Externí odkaz www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekty:
Zpíváme vám pro radost V
a
X. ročník celostátního festivalu studentského divadle ve španělštině
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2018 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS