Logo

Celkový přehled testů

Dnes je 19. 2. 2019

Čtyřleté studium:
1.A   2.A   3.A   4.A  
Šestileté studium:
1.E   2.E   3.E   4.E   5.E   6.E  
Osmileté studium:
1.L   2.L   3.L   4.L   5.L   6.L   7.L   8.L  

Sloupec Typ značí typ testu: K = kompozice, P = písemná práce.

TřídaDatumPředmětTypTémaVyučující
1.A 20. 2. Fy P tuhé těleso Siá
21. 2. Inf P Analog. a dig. zařízení, číselné soustavy, kódování Čeá
4. 3. Šj P slovesa první dvě stránky kopie Doá
4. 3. Z P Litosféra, Pedosféra Soá
6. 3. Aj P quantity (3B) Haá
6. 3. ZSV P   Pšá
 
1.E 19. 2. Aj P Lekce 2 Ská
19. 2. Ch P Ch.vazba, X, PSP Laá
20. 2. D P VFR,Napoleon,Vídeňský kongres Hoá
21. 2. Bi P cévní soustava
4. 3. Z P Obyvatestvo Soá
 
1.L 19. 2. D P učebnice str. 56 - 70 Teá
20. 2. Čj P Slovesa Špá
22. 2. Fy P měření hmotnosti a hustoty Šfá
6. 3. Aj P 5.lekce Ská
 
2.A 19. 2. Rj/s3 P lexika L5+frazeologie Maá
21. 2. D P Učebnice str. 38 - 59 Teá
5. 3. Aj P Test lekce 8: nereálná podmínka - If2, přací věty s výrazem wish, slovní zásoba, čtení, psaní, poslech Chá
20. 3. M P exp. rovnice Siá
20. 3. Fy P fázové změny Siá
 
2.E 21. 2. Bi P Magmat. a sopečná činnost, vyvřeliny Laá
21. 2. Aj P 8 CD Guá
5. 3. Čj P Tvarosloví (slovní druhy) Faá
14. 3. Čj P literatura od 2.pol.19.st. Faá
15. 3. M P Lineární fce Šfá
18. 3. Aj P U8 Guá
 
2.L 20. 2. Aj P U5 Šaá
21. 2. Bi P Ptáci dle ekosystémů Laá
7. 3. Aj P 5.lekce Ská
 
3.A 22. 2. M P Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině Kuá
 
3.E 22. 2. D P Grecia Nva
5. 3. Fy P Tema 2.3: Movimiento circular y composición de movimientos Di
6. 3. Čj P Antika Teá
8. 3. ZSV P Řeč, paměť, zapomínání, tvořivost Zvá
 
3.L 19. 2. Ch P Fosilní paliva, organika úvod,alkany Laá
19. 2. Čj P Diktát Faá
20. 2. D P VFBR,Napoleon,Vídeňský kongres Hoá
21. 2. Fy P Jaderná fyzika Kuá
22. 2. Z P Obyvatelstvo Soá
4. 3. Čj P skladba (souvětí, větné členy, vedlejší věty) Faá
14. 3. Fy P Zvuk Kuá
22. 3. Aj K U4 Špá
 
4.E 19. 2. Bi P měkkýši, kroužkovci Na
21. 2. Čj P učebnice str. 22 - 41 Teá
 
4.L 20. 2. Fy P Dynamika hmotného bodu Kuá
21. 2. Z P Ekonomika, průmysl Soá
22. 2. Šj P Examen tema 3 Coa
5. 3. Aj P Test lekce 2: slovní zásoba, minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý, poslech, psaní - e-mail kamarádovi Chá
6. 3. Čj P Adjektiva Heá
 
5.E 20. 2. Fy P Tema 3: Óptica geométrica Di
22. 2. Z P   Nva
4. 3. Aj P past tenses, used to Haá
5. 3. Šj P artículos, adjetivo Reá
7. 3. ZSV P Cenné papíry,makroek.ukazatele,hospodář.polit.státu Hoá
11. 3. Bi P Dýchací,trávicí s. Laá
 
5.L 19. 2. Nj P lexika str. 113+část.114 Maá
20. 2. Aj P 3 DE Guá
21. 2. Z P Biosféra Soá
26. 2. Ov P 5.A skupina Vrá
6. 3. Aj P U3 Guá
 
6.E 20. 2. Aj P Sloh Špá
21. 2. D P   Nva
5. 3. D P Poválečný vývoj Hoá
6. 3. Aj P U 11,12 Špá
27. 3. Aj P FINAL TEST Špá
 
6.L 19. 2. Rj/s3 P lexika L5+frazeologie Maá
21. 2. D P učebnice 38 - 59 Teá
22. 2. Ch P ethery a karbox. kyseliny Vrá
22. 2. M P sin x, cos x - grafy, rovnice Siá
 
7.L 19. 2. Bi P Nukleové kyseliny, proteosyntéza Na
19. 2. Nj P lexika str. 112-113 Maá
20. 2. Z P Obyvatelstvo, sídla, ekonomika Soá
7. 3. Bi P Dýchací, trávicí soustava Laá
 

Elektronická
žákovská knížka

Bakaláři

Schůzky stravovací komise
každý čtvrtek o první velké přestávce, v jídelně

Odkazy

Stránky matematické olympiády Plzeňského kraje
Stránky MO PK
Externí odkaz www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekty:
Zpíváme vám pro radost V
a
X. ročník celostátního festivalu studentského divadle ve španělštině
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2019 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS