Celkový přehled testů

Dnes je 5. 12. 2020

Čtyřleté studium:
1.A   2.A   3.A   4.A  
Šestileté studium:
1.E   2.E   3.E   4.E   5.E   6.E  
Osmileté studium:
1.L   1.M   2.L   3.L   4.L   5.L   6.L   7.L   8.L  

Sloupec Typ značí typ testu: K = kompozice, P = písemná práce.

TřídaDatumPředmětTypTémaVyučující
1.A 11. 12. Fy P Kinematika pohybu Šfá
14. 12. Bi P eukaryotická buňka, dělení buněk Na
 
1.E 8. 12. M P 1.čtvrtletní práce z matematiky Vrá
9. 12. Ch P Směsi, voda, vzduch, stavba látek Vrá
11. 12. Šj P Examen oral tema 3 Coa
11. 12. Šj P slovní zásoba 3.lekce, hay, estar, ser Doá
 
1.L 14. 12. Z P Litosféra Po
 
1.M 17. 12. Aj P Test na 3.lekci Ská
 
2.A 7. 1. M K Fce Šfá
 
2.E 7. 12. Fy P Elektromagnetismus An
7. 12. Čj P ohebné slovní druhy Faá
11. 12. Aj P Test 6.lekce Ská
17. 12. M P Tema 1 (Aritmética) y Tema 2 (Álgebra) Di
 
2.L 11. 12. Bi P Ryby Na
15. 12. Aj P Unit 4 - slovní zásoba Leá
 
3.A 9. 12. Ch/s2 P Chemická vazba Vrá
14. 12. Ma/s2 P Komplexní čísla Kuá
 
3.E 9. 12. Šj P Examen tema 4 Coa
10. 12. Šj P Šj 11: Vocabulario lecciones 1-3 Doá
11. 12. Aj P Unit 2 quick test Leá
11. 12. Šj P Šj 12: Vocabulario lecciones 1-3 Doá
 
3.L 11. 12. Ch P redoxní děje Na
15. 12. Šj P Examen tema 2 Coa
15. 12. Čj P Větný rozbor Špá
17. 12. Aj P Test 2.lekce Ská
17. 12. Fy P Teplo, kalorim. rce Šfá
8. 1. M K Podobnost, algeb. výrazy Šfá
 
4.A 7. 12. M P limity Siá
14. 12. M K limity Siá
15. 12. Ze/s1 P S + J Amerika Po
15. 12. ZSV P Antická filozofie Pšá
12. 1. ZSV P Středověká a renesanční filozofie Pšá
 
4.E 10. 12. Aj P Unit 6 test Leá
10. 12. Čj P český romantismus Faá
 
4.L 8. 12. Fy P Kinematika - přímočarý pohyb Drá
10. 12. Ch P El.konfig., radioaktivita, chemická vazba, stavba atomu Vrá
10. 12. Aj P Test 3.lekce Ská
11. 12. M P Soustavy rovnic, úprava vzorců An
 
5.E 9. 12. Ch/s2 P Chemická vazba Vrá
18. 12. Aj P Unit 2 test Leá
 
5.L 7. 12. Čj P středověk Faá
10. 12. M P Soustavy rovnic Kuá
11. 12. Aj P Unit 2 quick test Leá
 
6.E 7. 12. M P Derivadas Slá
8. 12. Ma/s2 P limity Siá
14. 12. AAL/s1 P   Ja
 
6.L 8. 12. Šj P Diálogo en el restaurante online Coa
15. 12. M P Exponenciální rovnice a funkce Drá
15. 12. Ch P Hydroxysloučeniny, ethery Vrá
16. 12. Šj P Examen escrito tema 6 Coa
17. 12. Fy P Elektrický proud v kovech Kuá
 
7.L 9. 12. Ch/s2 P Chemická vazba Vrá
14. 12. Ma/s2 P Komplexní čísla Kuá
14. 12. M P 1. čtvrtletní práce z matematiky Vrá
15. 12. Fy P Vlnová optika Šfá
17. 12. Ch P Bílkoviny Vrá
 
8.L 7. 12. M P limita Siá
14. 12. M P limity Siá
14. 12. ZSV P Antická filozofie Pšá
15. 12. Ze/s1 P S + J Amerika Po
11. 1. ZSV P Středověká a renesanční filozofie Pšá
 

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Organizace výuky
od 25. listopadu 2020
s doplňkem
od 7. prosince 2020

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2020 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti