Archiv článků ze školního roku 2019/2020

akt. 30. 6. 2020, 18:00, kou, ja

Úřední hodiny o prázdninách 2020

Během hlavních prázdnin je úředním dnem středa od 8 h do 12 h a platí rozpis služeb.

26. 6. 2020, 8:00, coa

eTwinning pomáhá s výukou během pandemie

Letošní mezinárodní projekt, eTwinning VacunaTICzate, se během pandemie nezastavil a dále pokračoval distančně: naši žáci, stejně jako jejich vrstevníci z dánského gymnázia Rødovre a ze španělských gymnázií IES Vía de la Plata de Salamanca a IES Urbi z Baskicka, testovali digitální vzdělávací aplikaci vhodnou pro... (více)

22. 6. 2020, 7:30, ja

Vydávání vysvědčení

V úterý 30. června od 8:00 do 9:00 bude předáno vysvědčení žákům v kmenových třídách.

18. 6. 2020, 13:30, maa

Puškinův památník

Letošní 54. ročník soutěže Ars Poetica proběhl mimořádně formou videonahrávek. Naši školu velice úspěšně reprezentoval student III.A Petr Vacek, který v soutěži zvítězil a umístil se na krásném 1. místě. Gratulujeme! (více)

 

akt. 26. 6. 2020, 14:30, an

Výsledky přijímacího řízení 2020

Výsledky s pořadím uchazečů (s uchazeči, kteří konali JPZ v náhradním termínu):

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli gymnázia, a to do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 23. června 2020 (čtyřleté studium), resp. do 24. června 2020 (víceletá studia).

Uchazeče, kteří byli přijati, ale rozhodli se studovat na jiné střední škole, prosíme, aby nám tuto skutečnost sdělili neprodleně mailem na adresu gop@gop.pilsedu.cz. Uvolní se tím místo pro další uchazeče o studium na našem gymnáziu.

Nepřijatým uchazečům bude vyhotoveno rozhodnutí o nepřijetí, které si budou moci osobně vyzvednout jejich zákonní zástupci v kanceláři školy (A16) v úterý 16. června 2020 od 13:00 do 16:30 (čtyřleté studium), resp. ve středu 17. června 2020 od 13:00 do 16:30 (víceletá studia). Zároveň je možné na místě podat pdf žádost o nové rozhodnutí (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení), a to podáním učiněným u ředitele školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou odeslána poštou.

10. 6. 2020, 12:00, vra

Workshop pro učitele chemie - VŠCHT

28. května 2020 proběhl na naší škole v prostorách nově zrekonstruované laboratoře a učebny chemie workshop pro učitele chemie z Plzně a blízkého okolí. Experimentování je nedílnou součástí výuky a workshop byl zaměřen právě na pokusy známé, méně známé, netradiční a možná... (více)

 

10. 6. 2020, 10:00, ja

MechCamp 2020

Letní školu mechaniky ve dnech 2. - 4. září 2020 pořádá Katedra mechaniky na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni. S ohledem na kladné ohlasy studentů z předchozích dvou ročníků, bude program letní školy zaměřen na oblasti biomechaniky, mechaniky tekutin, dynamiky a kompozitních materiálů. Další informace včetně registračního formuláře lze najít na mechcamp.zcu.cz. Na letní školu je možné se zaregistrovat do 30. června 2020.

25. 5. 2020, 11:00, ja

Informace zákonným zástupcům o pozvánkách k JPZ

Vážení rodiče,
   dovoluji si Vás informovat. Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce obdrží zákonní zástupci uchazečů poštou v týdnu od 25. května 2020. Součástí pozvánky je registrační číslo uchazeče o studium, pod kterým bude výsledek přijímací zkoušky Vašeho dítěte zveřejněn v řádném termínu na webových stránkách školy a na vchodu do školy.
Pokud jste uvedli na přihlášce ke vzdělávání-studiu na SŠ naši školu na druhém místě, bude Vaše dítě konat přijímací zkoušky JPZ pouze jednou, a to na škole, kterou jste uvedli první v pořadí. Naše škola Vám v týdnu od 25. května 2020 e-mailem zašle registrační číslo, pod kterým bude výsledek přijímací zkoušky Vašeho dítěte zveřejněn v řádném termínu na webových stránkách školy a na vchodu do školy.
Mgr. Aleš Janoušek

akt. 17. 5. 2020, 13:30, tea, hru

Ukončení přípravných kurzů 2020

Vzhledem k opatřením vydaným MŠMT (viz Ochrana zdraví a provoz středních škol...) nemůžeme na naší škole zajistit bezpečné odučení posledních dvou lekcí, proto jsme umístili zbývající studijní materiály na naše stránky přípravných kurzů. V nezbytných případech nabízíme možnost konzultace:
• český jazyk: PaedDr. Renata Teršová, tea@glp.cz
• matematika: PaedDr. Naděžda Kubešová, kua@glp.cz

Zároveň byla část kurzovného (200,- Kč) navrácena zákonným zástupcům, kteří o navrácení požádali do 13. června 2020.

Děkujeme za pochopení, přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů při přijímacích zkouškách.

15. 5. 2020, 7:30, ja

NanoCamp 2020

ZČU FAV pořádá Letní školu nanostrukturních materiálů NanoCamp 2020 pro studenty se zájmem o matematiku a fyziku, kteří by chtěli nahlédnout do zákulisí moderního materiálového výzkumu.

 

7. 5. 2020, 13:30, ja

Informace k přijímacím zkouškám a maturitním zkouškám

pdf Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
pdf Informace MŠMT k zákonu
Termín přijímacích zkoušek byl stanoven MŠMT na 8. června 2020 pro uchazeče o čtyřletý studijní obor a 9. června 2020 pro uchazeče o víceleté studijní obory.
Zákonným zástupcům uchazečů budou v řádném termínu poslány pozvánky k přijímacímu řízení.

akt. 7. 5. 2020, 10:30, ja, an

Oznámení pro žáky maturitních ročníků

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní zkoušky. Docházka žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Podmínkou účasti žáků na konzultačních hodinách je vyplnění čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Rozvrh konzultačních hodin bude zveřejněn dne 7. května 2020.

pdf Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
pdf Dokument MŠMT - Ochrana zdraví a provoz středních škol...

Rozvrhy konzultací:    pdf 4.A    pdf 6.E     pdf 8.L    pdf Učitelé

29. 4. 2020, 19:00, na

Úspěchy/soutěže Vítězové Krajské přehlídky SOČ Plzeňského kraje

Dva naši studenti se úspěšně prezentovali na Krajské přehlídce SOČ, která letos probíhala distančním způsobem. Na 1. místě v oboru biologie se umístila Dominika SOUKUPOVÁ ze 4.A. Na 1. místě v oboru elektrotechnika, elektronika a telekomunikace se umístil Jan Jindřich HŘEBENÁŘ z 1.A. Oba... (více)

24. 4. 2020, 13:30, vra

ChemQuest 2020 - poděkování

Děkujeme našim studentům za reprezentaci školy v soutěži ChemQuest 2020! Děkujeme také všem, kteří ve veřejném hlasování podpořili naše soutěžící. Z našich týmů nejvyšší počet lajků získalo video Mafiáni na útěku, které ve veřejném hlasování skončilo na krásném třetím místě. V samotné soutěži... (více)

21. 4. 2020, 9:00, sia

Reaktor Golem online

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze nabízí možnost online navštívit svůj termojaderný fúzní reaktor - tokamak Golem. Průvodcem bude Vojtěch Svoboda z katedry fyziky FJFI, který je hlavním... (více)

 

19. 4. 2020, 13:30, vra

ChemQuest - live stream vyhlášení

Vážení soutěžící, vážení příznivci chemie, rádi bychom vás pozvali na vyhlášení letošního ročníku soutěže ChemQuest 2020, které se bude konat ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 14:00. Odkaz ke sledování zveřejníme na  stránkách soutěže. Budeme se na vás těšit. Za tým organizátorů Dana Bílková.

16. 4. 2020, 13:00, na

Úspěchy/soutěže Geologická olympiáda - krajské kolo

Dne 15. dubna 2020 se konalo krajské kolo Geologické olympiády, i když tento rok výjimečně online. Náš student z 2.A Ondrej Ondič obhájil 2. místo v Plzeňském kraji. Blahopřejeme! (více)

 

9. 4. 2020, 14:30, ja

Informace k přijímacímu řízení a k maturitám

Byly zveřejněny informace k přijímacímu řízení na střední školy a k ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020.
- na stránkách Plzeňského kraje:
https://www.plzensky-kraj.cz/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-a
- na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

8. 4. 2020, 8:00, ja

Prezentace pro uchazeče o studium na FEL ZČU

Pozvánka na on-line prezentaci a diskusi s uchazeči o bakalářské studium na FEL ZČU, která se uskuteční ve středu 8. dubna 2020 od 16 h.
Prezentace proběhne prostřednictvím aplikace Google meet.

akt. 5. 4. 2020, 10:00, vra

ChemQuest - veřejné hlasování končí 8. dubna!

Pozor, pozor – ChemQuest 2020 – internetové hlasování končí 8. dubna 2020!
Pojďte hlasovat pro soutěžící z naší školy!

Soutěží školy z celé republiky! Je podstatné hlasování veřejnosti! Podpořte naši školu! Soutěž probíhá online a pak odborná porota hodnotí teoretické zadání a videa, a také přihlíží k hlasování veřejnosti. Soutěžící nemůžou ohromit svým umem a šarmem porotu při soutěžení na akademické půdě VŠCHT!
Líbí se vám video ChemiTechi Vítka Jandoše, Michala Mužíka a Vítka Peška...nyní úžasných 124 lajků? Hlasujte  zde. Nebo video Mafiáni na útěku Jana Hrušky, Petra Jelínka a Elišky Hostekové...úžasných 104 lajků? Hlasujte  zde.
Hlasujte! Ve hře je i kamera pro školu!
Za nižší gymnázium soutěží video Záchrana přírody Honzy Brichcína, Kryštofa Choury a Alexe Nováka. Zahlasujte pro tyto mladé chemické nadšence zde, potřebují hlasy!
Pro hlasování se přihlašte přes svůj gmail!
Pojďte dát hlasy naší škole! (více)

25. 3. 2020, 16:30, ja

Streamování

V pondělí 30. března 2020 bude v 10 hodin spuštěno streamování pro žáky středních škol Plzeňského kraje. Jedná se o prezentaci zajímavých příspěvků a výukových témat v netradičním pojetí výuky. Do vysílání jsou zapojeni učitelé plzeňských středních škol, ale také další organizace (Techmania Science Centrum, Krajské centrum vzdělávání, NPI ČR - pracoviště Plzeň, Divadlo Alfa, ZOO Plzeň a další).
Odkaz na vysílání: https://www.plzensky-kraj.cz/online-vyuka-v-plzenskem-kraji-1

akt. 24. 3. 2020, 12:00

Mimořádné opatření - uzavření školy

V souladu s rozhodnutím vlády ze dne 10. března 2020 o uzavření základních, středních a vysokých škol je od 11. března 2020 do odvolání škola uzavřena. Pro další informace sledujte webové stránky GLP.
 
pdf Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020
pdf Informace MŠMT k nouzovému stavu
pdf Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu
pdf Usnesení vlády o znovuzavedení ochrana hranic
 
Od čtvrtka 19. března 2020 je škola pro veřejnost uzavřena.
Zaměstnanci školy obdrží interní pokyn od ředitele ke vstupu do školy za účelem přípravy učebních materiálů pro distanční vzdělávání žáků.
 
pdf Žádost o ošetřovné k potvrzení školou posílejte elektronicky na gop@gop.pilsedu.cz.
 
Školní jídelna je uzavřená, obědy jsou automaticky odhlášené.
 
Vyučující budou žákům v době, po kterou bude škola uzavřená, zasílat výukové materiály a zadávat úkoly elektronickou cestou (web školy - stránky předmětů, Bakaláři, e-mail, fb, ...).
 
Zájezd do Anglie plánovaný na duben 2020 se po dohodě s CK Protravel prozatím přesouvá na září ruší. Peníze budou co nejdříve vráceny na váš účet.

akt. 24. 3. 2020, 13:00, tea, kua

Informace pro účastníky přípravných kurzů

Přípravné kurzy od 11. března 2020 odpadají z důvodu mimořádného opatření. Účastníci kurzů najdou informace a výukové materiály na stránce Přípravné kurzy.

akt. 9. 3. 2020, 16:30, ja, ma

Důležité upozornění ředitele školy

Vážení rodiče, vážení žáci,
dne 6. 3. 2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví ČR o mimořádném opatření v souvislosti s návratem osob z Itálie do ČR: pdf Mimořádné opatření OOP pro občany ČR po návratu z Itálie.
Pokud jste během jarních prázdnin vycestovali do zemí se zvýšeným výskytem koronaviru nebo jste přišli do styku s člověkem, který zde byl, nebo má nyní nařízenou karanténu, jste povinni před nástupem do školy po jarních prázdninách telefonicky kontaktovat Vašeho praktického nebo dětského lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici v Plzni, případně infolinku Státního zdravotního ústavu a postupovat podle jejich pokynů a doporučení. Tuto skutečnost zároveň sdělte vedení školy.
Důležité odkazy:
http://www.khsplzen.cz/
http://www.msmt.cz/
• infolinka Státního zdravotního ústavu s nonstop provozem 724 810 106, 725 191 367

26. 2. 2020, 11:00, jc

Lyžařský výcvik vyššího gymnázia

V termínu 16. - 22. února 2020 proběhl lyžařský výcvik pro vyšší gymnázium. Kurz se konal na šumavském Špičáku, ubytováni jsme byli v Hotelu Kolibřík, nedaleko lanovky. I přes velmi mírnou zimu se sněhová nadílka dostavila právě včas a žáci si užili sjezdového lyžování i snowboardingu. Nemoci i vážná zranění se nám vyhnula, a tak jsme se mohli věnovat nejen lyžování... (více)

25. 2. 2020, 8:00, faa

Hromnice

V pondělí 3. února 2020 pro nás 4.A připravovala palačinky. Děkujeme všem, kteří přišli a po francouzsku tak s námi oslavili La Chandeleur/Hromnice. Studenti francouzštiny ze 4.A se na vás s palačinkami budou znovu těšit v... (více)

 

24. 2. 2020, 10:00, rea

Národní kolo překladatelské soutěže - vítězové

V rámci národního kola překladatelské soutěže Juvenes Translatores vybrala odborná porota z celkového počtu 498 studentů v 10 jazykových kombinacích 20 finalistů. Je mezi nimi i naše studentka Zuzana Nietschová (4.E), která překládala text ze španělštiny do češtiny. Za odměnu... (více)

4. 2. 2020, 8:00, saa

Kurz přípravy ke zkoušce Cambridge English

Ve spolupráci s JŠ Eufrat otvíráme přípravný kurz Cambridge English: First(FCE).
Přihlášky a bližší informace viz pdf přiložený soubor.

 

20. 2. 2020, 12:00, sla

Programování robotů ve 4.L

V prvním pololetí měla polovina třídy 4.L šanci si vyzkoušet programování robotů LEGO Mindstorms. Testovali jsme učebnici vytvořenou v rámci projektu PRIM. Ze začátku jsme ale museli robota postavit, a až poté začít vytvářet nejrůznější programy. Jak jsme postupně plnili lekce a úkoly, zjišťovali jsme, že budeme muset zapojit... (více)

18. 2. 2020, 8:00, na

Geologická olympiáda – okresní kolo

Naši studenti se úspěšně zúčastnili okresního kola Geologické olympiády, která se konala 29. ledna 2020. V kategorii A (nižší gymnázium) se na 2. místě umístila Anežka Tetřevová (4.L), v kategorii B (vyšší gymnázium) obsadil 2. místo Ondrej Ondič (2.A)... (více)

17. 2. 2020, 10:30, po

Lyžák 2.L

V termínu od 3. do 7. února 2020 proběhl lyžařský kurz 2.L v hotelu Malá Paříž na šumavském Špičáku. I přes velice bojovné podmínky panovala pozitivní nálada. Kromě lyžování jsme také zařadili vysokohorskou turistiku a po večerech se studenti... (více)

14. 2. 2020, 9:00, sna

Úspěchy/soutěže Postup do národního finále

Naši florbalisté uspěli a postupují do národního finále!
Dne 4. února 2020 se konalo krajské kolo florbalového turnaje KB Florbal Challenge, do kterého se po vítězství v okresním kole probojovali naši studenti (ročník 2002 - 2004). Navzdory oslabení v sestavě způsobené nemocí se naši florbalisté srdnatě pustili do... (více)

13. 2. 2020, 11:30, rea

Amazonka: 20 let od objevu pramenů

Toky, prameny Amazonky, výpravy po Ekvádoru, Peru, nejkrásnější přístavy Amazonie jako jsou např. Belém, Manaus a Iquitos, to vše nám, studentům tříd bilingvních sekcí druhého stupně, bylo představeno dne 29. ledna 2020 panem prof. RNDr.  Bohumírem Jánským, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který byl součástí expedice... (více)

12. 2. 2020, 11:00, sia

Skrz Sabine na Vrabce

Studenti všech tří seminářů z fyziky asi nikdy na 10. únor 2020 nezapomenou. Naše území zasáhla vichřice Sabine. Přesto jsme hustým lijákem a silnými nápory větru vyjeli do Prahy na FJFI ČVUT. Na Katedře jaderných reaktorů... (více)

 

10. 2. 2020, 10:30, jc

Lyžařský kurz Kolibřík 2020

pdf Informace o lyžařském kurzu Kolibřík 2020

6. 2. 2020, 11:30, gia

Diplomy ze zkoušky ze španělštiny DELE

Termíny zkoušek:
• pátek 15. května - úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolar
• sobota 16. května - úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Místo konání: Instituto Cervantes Praha, Na Rybníčku 6, 120 00 Praha 2
Zápis do 18. března: clicpraga.cervantes.es/cs
(více)

5. 2. 2020, 11:30, an

Školní kolo Pythagoriády

Letos proběhlo školní kolo tradiční matematické soutěže Pythagoriáda nezvykle brzy už v lednu, přesněji 27. ledna. Soutěže se zúčastnily všechny třídy nižšího gymnázia odpovídající 6. až 8. ročníku základní školy. A jejich výsledky byly velmi dobré! Z celkových 107 řešitelů jich bylo 38 úspěšných, tzn. dosáhli nejméně 10 bodů z 15 možných. Vítězi v jednotlivých kategoriích jsou... (více)

 

31. 1. 2020, 19:00, faa

Hromnice po francouzsku

Chodba přízemí budovy A4
3. února 2020 pondělí 1. - 4. hodinu
(více)

 

 

27. 1. 2020, 14:00, faa

Olympiáda v českém jazyce

V úterý 21. ledna 2020 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu v I. kategorii (víceletá gymnázia) reprezentovaly Amira A. a Anežka T. ze 4.L, obě studentky postoupily do krajského kola. 22. leden patřil II. kategorii (SŠ a víceletá gymnázia), Štěpánka Vyletová ze 6.E obsadila krásné... (více)

 

16. 1. 2020, 9:00, po

Lyžařský kurz Malá Paříž

pdf Informace o lyžařském kurzu sekundy

15. 1. 2020, 8:30, rea

Soutěž Dominikánské republiky

Generální konzulát Dominikánské republiky vyhlašuje uměleckou soutěž pro studenty španělského jazyka. Termín odevzdání díla je 27. února 2020.
(více)

 

 

8. 1. 2019, 8:30, an

Den otevřených dveří

Všechny zájemce o studium a jejich rodiče zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 14. ledna 2020. Od 15:00 do 18:00 Vám umožníme prohlídku školy a podáme aktuální informace o studijních plánech, volitelných a nepovinných předmětech, sportovních a jazykových kurzech a dalších aktivitách. Součástí programu budou podrobnější informace o přípravných kurzech pro budoucí uchazeče. Předávání informací pro zájemce o všechny typy studia (čtyřleté a osmileté všeobecné, šestileté bilingvní španělské) začne v 16:30 v tělocvičně. Na setkání s Vámi se těší vedení školy a kolektiv učitelů gymnázia.

PF 2020

 

 

 

 

20. 12. 2019, 11:00, rea

Karaoke ve španělštině

V předvánočním čase 18. prosince 2019 si vybraní žáci bilingvy a španělského jazyka zazpívali koledy a písně ve španělštině v rámci soutěže v karaoke. Nejlepší výkon s písní La llorona předvedli Jana Mensová a Šimon Novák (1.E), dále pak žáci 3.L s písní z Titaniku... (více)

 

19. 12. 2019, 11:30, ja

Gympl Roku 2019

Je nám velkým potěšením oznámit, že v hodnocení projektu Gympl Roku 2019 patří naše gymnázium z pohledu studentů a absolventů k TOP gymnáziím v České republice. V letošním hodnocení se naše gymnázium umístilo na 5. místě v kategorii Plzeňský kraj.

 

18. 12. 2019, 8:30, sia

Život „na baterky“ nově

Ve středu 11. prosince 2019 měli žáci seminářů z fyziky možnost vyslechnout poutavou přednášku Ing. Jiřího Navrátila ze ZČU FEL v Plzni. Seznámili se s novými trendy v energetice, s výsledky vědeckého bádání i s vizí možného studia na FEL. Žáci věnovali pozornost ukázkám nových materiálů, elektrotechnickým součástkám a zaujala je hlavně inteligentní... (více)

 

17. 12. 2019, 10:00, saa

Vánoční koncert 2019

Vánoční koncert 2019 Vánoční koncert 2019 Vánoční koncert 2019 Vánoční koncert 2019

16. 12. 2019, 12:30, dra

Úspěchy/soutěže Úspěch v piškvorkách

Dne 6. prosince 2019 se konalo grandfinále pIšQworek v Brně. Tým z 8.L ve složení Markéta Zrostlíková, Pavel Balda, Jan Löffelmann, Jiří Sloup a Martin Šůla se do finále probojoval již druhý rok po sobě. Tentokrát v obrovské konkurenci 24 týmů z České a Slovenské republiky vybojoval krásné... (více)

 

13. 12. 2019, 8:30, mj

Workshop k robotické soutěži

V pátek 29. listopadu jsme se zúčastnili workshopu k robotické soutěži. Zde jsme se dozvěděli mnoho nového ohledně soutěže, které se naše škola účastní. První část přednášky se týkala pravidel soutěže. Bylo nám vysvětleno jaké komponenty použít a jaké překážky musíme s naším robotem překonat. Také jsme se dozvěděli, kolik volného času... (více)

12. 12. 2019, 8:00, hea

Zájezd/výlet Upozornění pro účastníky exkurze

Sraz před odjezdem na exkurzi do Míšně 13. prosince je v 6:15 před budovou školy; příjezd do 20:00 (nepojedeme přes Karlovy Vary).

10. 12. 2019, 10:00, an

Úspěchy/soutěže Tercie porazila kvartu

Soutěž, která má náboj? Matematický náboj! Soutěž čtyřčlenných družstev spočívá ve zběsilé rychlosti v řešení úloh, protože vyhrávají ti, kteří jich během dvou hodin vyřeší co nejvíce. A světe div se - družstvo tercie porazilo družstvo kvarty! Tento zázrak se odehrál 22. listopadu 2019 v krajském kole Matematického náboje v kategorii Junior a hrdinkami, které pro naši školu vybojovaly celkově 3. místo, byly... (více)

9. 12. 2019, 11:00, rea

Mladí překladatelé 2019

Dne 28. listopadu vybraní žáci překládali text o dobrovolnictví ze španělského do českého jazyka v rámci českého národního kola soutěže Juvenes Translatores nazvané „Mladí překladatelé 2019“. Byly vybrány tři nejlepší překlady: první místo Zuzana Nietschová (4.E), druhé místo Štěpánka Vyletová (6.E) a třetí místo Eliška Gregová (3.E). Vítězný překlad bude... (více)

6. 12. 2019, 10:30, kp

Úspěchy/soutěže Navážou naši nejmladší na úspěchy v minulosti?

Dne 20. listopadu 2019 reprezentoval výběr žáků z 2.L a 1.L naše gymnázium v okresním kole florbalové soutěže. Turnaje se zúčastnilo celkem osm týmů. Ve skupině složené ze čtyř družstev jsme dva zápasy vyhráli a jednou remizovali. Ve vyřazovací části turnaje jsme další zápas bohužel prohráli, a tak jsme mohli bojovat již jen o třetí místo. Po dramatickém zápase byl stav vyrovnaný a vítěze tak musely určit až nájezdy... (více)

5. 12. 2019, 9:00, doa

Přednáška o Jižní Americe

Ve středu 27. listopadu 2019 naše gymnázium navštívil cestovatel a fotograf Pavel Svoboda, který si pro nás připravil přednášku o Jižní Americe, konkrétně o Ekvádoru, Peru, Bolívii a Chile. Přednáška byla obohacena o nádherné... (více)

 

4. 12. 2019, 10:00, na

Seminář pro začínající autory SOČ

Dne 13. listopadu 2019 se konal Seminář pro začínající autory SOČ. Semináře se zúčastnilo 73 studentů, kteří mají zájem zpracovat práci a obhájit ji před porotou. Na semináři se dověděli, co to je SOČ, jak má vypadat práce SOČ a jaká je třeba dodržovat typografická a estetická... (více)

3. 12. 2019, 10:00, haa

Sluníčka

Studenti našeho gymnázia se opět v hojném počtu zúčastnili charitativní sbírky „Sluníčka“, jejíž výtěžek putoval ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně. Studentům se tentokrát podařilo během dvou dnů vybrat krásných 136 088 Kč. (více)

 

2. 12. 2019, 8:00, saa

Pozvánka na vánoční koncert

 

 

 

 

 

akt. 29. 11. 2019, 19:30, rea

Španělské soutěže ve školním roce 2019/20

Kuchařská soutěž, 11. října 2019 - výsledky
Krátké filmy, do 31. ledna 2020
Ricardo Palma, do 9. února 2020
Poznejte Valencii, do 14. února 2020
Gran Canaria, do 28. února 2020
Matematická fotografie, do 16. března 2020

27. 11. 2019, 12:00, vra

Luďkův chemický kroužek

V rámci udržitelnosti projektu „Stavební úpravy chemie“ poskytlo Gymnázium Luďka Pika Středisku volného času Radovánek zrekonstruované prostory chemické laboratoře k uskutečnění „Luďkova chemického kroužku mladých badatelů“. Od října 2019 se jednou za čtrnáct dní setkávají v odpoledních hodinách v laboratoři chemie... (více)

26. 11. 2019, 9:00, rea

Úspěchy/soutěže Konference studentských odborných prezentací

12. listopadu 2019 proběhl 12. ročník Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích, ve kterém v sekci španělský jazyk pro střední školy vyhrála Pavla Fuksová, druhé místo obsadila... (více)

 

25. 11. 2019, 12:00, AV

Vědecké stáže pro talentované žáky

Vědecké stáže nabízejí bezplatně talentovaným studentům mimořádnou příležitost zapojit se do praktického výzkumu přímo na pracovištích Akademie věd ČR, vyzkoušet si své znalosti v praxi, a to pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků. Cílem vědeckých stáží je umožnit studentům získat... (více)

22. 11. 2019, 11:00, an

Držíme palce pro finále Logické olympiády

Tradičně se na podzim účastníme Logické olympiády - v hodinách Informatiky studenti řeší úlohy školního kola. Nejúspěšnější z nich postupují do kola krajského. Letos se do krajského kola dostali 4 naši žáci v kategorii B a 8 žáků v kategorii C. Z nich se v krajském kole nejlépe umístil Ladislav Čechura z 4.L - obsadil výborné 5. místo a probojoval se do celostátního finále, které se uskuteční 25.  listopadu 2019 v Míčovně Pražského hradu. Držíme palce! (více)

21. 11. 2019, 12:00, haa

Beseda s Ondřejem Vetchým

Ve středu 13. listopadu 2019 jsme měli tu čest, že naše gymnázium navštívil herec Ondřej Vetchý. Beseda se konala v tělocvičně pro všechny žáky 3. a 4. ročníku. Moderovaly ji studentky maturitní třídy španělské sekce Klára Dvořáková a Klára Kepková. Pan Vetchý vyprávěl o tom, jak prožil Sametovou revoluci a jak vnímá aktuální politickou situaci naší republiky. (více)

20. 11. 2019, 10:00, psa, tea, bua

Kralice, Brno, Olomouc

Ve dnech 5. – 6. listopadu 2019 jsme se zúčastnili dvoudenní exkurze v rámci projektu Paměťové instituce do škol. Nejprve jsme v Kralicích nad Oslavou navštívili Památník Bible kralické, který se nachází v budově, kde v letech 1578 - 1620 působila tajná... (více)

 

19. 11. 2019, 10:30, rea

Julio Cortázar a jeho povídka Spojitost parků

Dne 5. listopadu 2019 navštívil naše gymnázium argentinský konzul Agustin Giménez. Studenty 4.E a 5.E seznámil s argentinskou literaturou a především se spisovatelem Juliem Cortázarem a jeho povídkou Spojitost parků. Po četbě byl připraven... (více)

 

12. 11. 2019, 7:30, ja

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 19. listopadu 2019 od 17:00 v kmenových třídách. Zástupce Sdružení rodičů a přátel školy rovněž zveme na setkání s panem zástupcem ředitele PaedDr. Josefem Maškem v učebně B02 (Hudebna) od 16:30.

18. 11. 2019, 7:30, Z.H.

Vzpomínka na Mgr. Marii Helmovou

 

 

 

15. 11. 2019, 11:00, kua

Úspěchy/soutěže Matematická soutěž MaSo

V úterý 12. listopadu 2019 se naše tři soutěžní týmy složené ze studentů 2.L a 4.L zúčastnily matematické soutěže MaSo na Gymnáziu Plzeň, Mikulášské nám. 23. Mezi 15 zúčastněnými družstvy obsadily krásné třetí, páté a sedmé místo. Blahopřejeme! (více)

 

11. 11. 2019, 13:00, faa, rea

Exkurze do Prahy

Při příležitosti stého výročí objevu Tutanchamonovy hrobky se 1.E rozhodla navštívit interaktivní expozici v Národním muzeu nazvanou Tutanchamon. Shodou okolností byla návštěva naplánovaná přesně na den objevení 4. 11. Výstavu uváděla archeologická sbírka, poté následovala virtuální... (více)

 

8. 11. 2019, 8:00, na

42. ročník SOČ

Ve školním roce 2019/2020 probíhá již 42. ročník SOČ. Ve středu 13. listopadu 2019 se koná již tradiční Seminář pro začínající autory SOČ. Školní kolo se na GLP uskuteční v únoru 2020 (termín bude upřesněn). Datum Krajské přehlídky SOČ pro Plzeňský kraj, konané na GLP, je stanoveno na 29. dubna 2020. (více)

4. 11. 2019, 12:30, maa

"Gastschuljahr" v Bavorsku

O bavorsko-českém výměnném pobytu jsem věděla již dlouho a vždy bylo tak trochu mým snem této možnosti využít. Po podání přihlášky nastalo období dlouhého čekání, které skončilo v půlce ledna 2019 nalezením mé hostitelské rodiny... (více)

 

1. 11. 2019, 9:30, maa, sia

Projektový týden "Digital International"

Ve dnech 7. – 11. října 2019 se výběr studentů naší školy ve spolupráci s partnerským gymnáziem Joseph-von-Frauenhofer-Gymnasium v Chamu zúčastnil projektového týdne na téma „Digital International“. Tématem projektu byla digitalizace, průmysl 4.0... (více)

 

23. 10. 2019, 12:00, sfa

Technika má zlaté dno

V úterý 22. října se družstvo tvořené dvěma žáky GLP a dvěma žáky ze 14. ZŠ v Plzni Zábělské ulici zúčastnilo soutěže Technika má zlaté dno. Z jedenácti soutěžních družstev jsme obsadili pěkné... (více)

 

22. 10. 2019, 9:00, saa

Soustředění VIP sboru 2019

14. - 18. října 2019 se pěvecký sbor GLP zúčastnil každoročního soustředění v hotelu Zach v Zelené Lhotě. V pondělí dopoledne jsme vyjeli vlakem z Plzně a okolo poledne dorazili do cíle. Trénovali jsme nové skladby a ve čtvrtek večer se uskutečnil koncert v kostele sv. Wolfganga. Po koncertě jsme dostali belgickou... (více)

15. 10. 2019, 9:30, sna

Okresní kolo v přespolním běhu

Dne 2. října 2019 se nominovaní žáci zúčastnili Okresního kola v přespolním běhu, který se uskutečnil v Borském parku. Šestičlenná družstva žáků reprezentovala školu celkem v pěti kategoriích. V nejstarší kategorii obsadili chlapci úžasné druhé místo; dívky ve stejné kategorii předvedly také skvělý výkon, kdy studentka Linda L. ze třídy 5.L zdolala trať dlouhou 3000 metrů vůbec nejrychleji ze všech závodnic... (více)

14. 10. 2019, 13:00, hea

Přednáška o Bibli

Na plánu práce je hebrejská literatura - konkrétně informace o Bibli. Není nic lepšího, než si poslechnout výklad o původu a formě této Knihy knih od člověka zasvěceného a tím je Mgr. Marek Sklenář SDB. 5.L pilně naslouchá jeho výkladu... (více)

 

11. 10. 2019, 11:00, hea

Den jazyků - němčina

Aby část 1.A získala ještě větší chuť ke studiu NJ, vypravili se studenti německého jazyka v pondělí, 23. září na Evropský den jazyků. V rámci programu se dozvěděli, že němčina vůbec není cizí jazyk ; že lze němčinu potrénovat i o prázdninách v rámci pracovních... (více)

 

10. 10. 2019, 10:00, sla

Úspěchy/soutěže eTwinning Quality Label

Projekt Investigar, exponer y debatir para aprender a ser críticos získal certifikát eTwinning Quality Label. Toto ocenění je udělováno inovativním projektům, které splňují kritéria kvality a které mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe. Projekt jsme realizovali v období 1. 9. 2017 až 31. 8. 2019 spolu s IES Isabel de Villena ve španělské Valencii. Poděkování patří všem žákům a pedagogům, kteří se na něm podíleli. (více)

9. 10. 2019, 11:30, hea

Švýcarsko 25. - 30. září 2019

Školní exkurze se zúčastnil výběr žáků z různých tříd našeho gymnázia. Za těchto pět dní jsme poznali nejen přírodní krásy, ale také kulturní rozmanitost Švýcarska. Nejvíce nás, pilné německé studenty, zmátla místní odrůda... (více)

 

8. 10. 2019, 9:00, faa

Památník Karla Čapka a Svatá Hora u Příbrami

V úterý 1. října 2019 se někteří studenti maturitních a třetích ročníku rozhodli, že i přes snahu vyučujících jim nabyté vědomosti o životě a díle Karla Čapka nestačí, a lační po nových znalostech (jak to u našich studentů bývá), proto navštívili Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Zjistili nejen to, že Dášenka... (více)

7. 10. 2019, 13:00, spa

Jazykový kurz ve Španělsku – Salamanca 2019

Ve dnech 4. - 11. 9. 2019 se třída 2.E zúčastnila jazykového kurzu ve španělské Salamance. Každý den jsme měli vyučování od 9:30 do 13:00 hodin. Výuka byla rozdělená na dvě části... (více)

 

3. 10. 2019, 9:30, vra

Přírodovědný kemp 2019

V rámci spolupráce s FPE ZČU se v prostorách laboratoře a jejího zázemí uskutečnila na naší škole chemická experimentální část Přírodovědného kempu pro talentované studenty našeho kraje.
(více)

 

2. 10. 2019, 8:00, faa

Exkurze do Prahy

V úterý 24. září 2019 se francouzská skupina 4.A vydala do Prahy navštívit Francouzský institut, kde zavítala do jeho knihovny a seznámila se lépe s francouzskou literaturou, s možnostmi studia v Praze i ve Francii. Třída nevynechala ani Kino 35 a film Dědicové, který vypráví... (více)

 

1. 10. 2019, 9:00, vra

Workshop ChemQuestu 2019

Dne 4. září 2019 se osm studentů naší školy z účastníků soutěže ChemQuest 2019 za odměnu mohlo přihlásit na workshop, který se konal na VŠCHT v Praze. Všichni studenti byli rozděleni do čtyř skupin a mohli tak projít těmito čtyřmi laboratorními bloky: O mokrém umělém životě, Svítící chemie, Výroba bouřkových skleniček, Výroba konopného... (více)

 

akt. 30. 9. 2019, 10:00, maa

Digital International

Ve dnech 7. - 11. října 2019 se ve spolupráci GLP a naší partnerské školy Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium v bavorském Chamu uskuteční společné projektové dny na téma "Digital International". Společné workshopy budou probíhat... (více)
Informační schůzka k projektovému týdnu DIGITAL INTERNATIONAL se uskutečnila ve středu 2. 10. 2019 v 9:40 ve sborovně školy.

30. 9. 2019, 11:45, faa

Exkurze - Památník Karla Čapka, Svatá Hora, Příbram

Úterý 1. 10. 2019
Sraz: 8:00 před školou, odjezd v 8:15
Odjezd z Příbrami v 15:30
(Výběr studentů - 3.A, 5.E, 6.E, 4.A)

27. 9. 2019, 8:00, faa

Evropský den jazyků

V pondělí 23. září 2019 se 2.L zúčastnila Evropského dne jazyků v Plzni. V německé, rakouské a románské knihovně SVKPK se seznámili s němčinou, naučili se něco málo ze španělštiny a francouzštiny a poznali další románské jazyky (italštinu, portugalštinu a rumunštinu). V anglické knihovně se věnovali prvnímu letu na Měsíc a pracovali s Ozoboty. Nakonec si ve Francouzské alianci upekli palačinky a soutěžili ve znalostech o Francii a francouzské kultuře. Nicméně to 2.L nestačilo a... (více)

25. 9. 2019, 8:00, jc

Středoškolský pohár v atletice

Naše dorostenky obsadily v okresním kole poháru krásné druhé místo. Všem atletkám gratulujeme k umístění a přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a sportovní... (více)

 

 

akt. 24. 3., 12:00, pův. 18. 9. 2019, 8:30, spa

Zájezd/výlet Zájezd do Anglie 2020

Ruší se...(více)

pdf Podrobné informace o zájezdu do Anglie, který se uskuteční ve dnech 18. - 24. dubna 2020.
Přihlašovat se můžete u vyučujících AJ nebo přímo v kabinetu B13 u D. Špačkové nebo J. Havlové.

5. 9. 2019, 10.00, st

Otevírací doba ve školní knihovně

Ve školním roce 2019/20 bude školní knihovna (místnost S02) otevřena:
úterý 8:50 - 10:50
čtvrtek 10:45 - 12:45
pátek 10:45 - 12:45

 

20. 8. 2019, 16:00, A.Č.

Změna účtu školní jídelny

Důležitá zpráva pro rodiče - ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU PRO PLATBU STRAVNÉHO - od 1. 9. 2019 zasílejte platby za stravu na nové číslo účtu 288434077/0300. Nové číslo účtu je platné i pro strávníky platící přes inkaso.
Děkuji, Alena Černá, vedoucí š.j.

 

akt. 20. 9. 2019, 11:00, jc

Sportovní kurz 3.L a 1.E Melchiorova huť

V druhém týdnu září proběhl již tradiční sportovní a cyklistický kurz tříd 1.E a 3.L. Žáci se věnovali mnoha sportům a poznávali krásy Plzeňska. Za skvělou atmosféru a spolupráci děkujeme všem žákům, rodičům, organizátorům a především... (více)

 

akt. 17. 9. 2019, 10:00, hea

Zájezd/výlet Vzdělávací exkurze do Švýcarska

Informace pro přihlášené studenty:
Sraz u školy ve středu, 25. 9. ve 22:45 (zde se počítá s účastí žáků na vyučování do 14:20) a návrat ke škole v pondělí, 30. 9. v ranních hodinách; čas bude upřesněn v průběhu návratu (studenti jsou omluveni z výuky).
Před nástupem do busu proběhne kontrola cestovních dokladů/OP; bude vybíráno Prohlášení (pokud ho již rodiče neodevzdali na informační schůzce) a v obálce označené jménem záloha na vstupy.
Žádáme studenty, kteří mívají zdravotní problémy při cestování, aby obsadili přední místa v autobuse a vybavili se dostatečným množstvím přípravku, který kinetózu potlačuje. Děkuji, Hellusová

10. 9. 2019, 9:30, ja

Třídní schůzky 1. ročníků

Srdečně Vás zveme na třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků, které se uskuteční v úterý 24. září 2019 od 17:00 v kmenových učebnách tříd: 1.L – A18, 1.E - A06 a 1.A – B17.

28. 8. 2019, 13:30, cea

Organizace prvního školního dne

V pondělí 2. září 2019 proběhne přivítání studentů s třídními učiteli ve třídách od 8:00. Vyučování bude končit po druhé vyučovací hodině, tzn. v 9:40.
Obědy budou vydávány od 10:00 do 12:00.
Všichni studenti, kteří chodili do jídelny minulý školní rok, jsou automaticky k obědům přihlášeni.

27. 8. 2019, 13:00, hea

Zájezd/výlet Vzdělávací exkurze do Švýcarska

Informace pro přihlášené studenty:
Budeme odjíždět ve středu, 25. 9. v pozdních odpoledních/večerních hodinách od školy (zde se počítá s účastí žáků na vyučování do 14:20) a návrat je plánován na pondělí, 30. 9. v dopoledních hodinách (studenti jsou omluveni z výuky).
Informační schůzka pro rodiče/starší studenty se koná 10. 9. v 17:00 v učebně A34.
Upozorňuji na nutnost doplacení ceny zájezdu (pro ty, kteří neprovedli úhradu najednou) ve výši 2510,-Kč do 5. 9. 2019 a donesení potvrzení o platbě ke kontrole.
Děkuji, Hellusová

25. 6. 2019, 12:00, vra

Pozor! Hledají se!

Kdo? Mladí chemici a badatelé! Od října do května školního roku 2019/20 budou vždy 1x za čtrnáct dní probíhat chemické kroužky! Luďkův chemický kroužek badatelů je určen pro žáky kvarty a kvinty a prvního ročníku čtyřletého studia, Luďkův kroužek mladých chemiků je určen pro žáky sekundy a tercie.
(více)

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti