Archiv článků ze školního roku 2020/2021

06   05   04   03   02   01   12   11   10   09   08   07   06

 

Červen 2021

23. 6. 2021, 10:30, ja

Rozpis služeb o prázdninách 2021

 pdf Rozpis služeb 2021

29. 6. 2021, 10:00, hea

Němčina nekouše

Konečně mohli dnes i žáci 2.L zažít, že němčina nekouše! Tuto motivační hodinu zařazujeme většinou do období před výběrem druhého cizího jazyka, ale letošní rok je výjimečný ve všem, tudíž i v pořádání doprovodných akcí k výuce. Žáci si sami vyzkoušeli, že vlastně spoustu slov z NJ už znají a je tedy dobře, že si vybrali ke studiu zrovna tuto řeč. (více)

25. 6. 2021, 11:30, faa

Čeština je i můj jazyk

Evelína Š. a Tereza C. ze 4.E se zúčastnily tvůrčí a literární soutěže Čeština je i můj jazyk. V rámci 3. kategorie soutěže vytvořily průvodce, který by mohl sloužit novému spolužákovi s odlišným mateřským jazykem. Zkusily si představit, jaké to je, když se musí zorientovat v neznámém prostředí nové školy a najít správnou učebnu nebo jídelnu... (více)

akt. 24. 6. 2021, 11:00, faa

Velký úspěch v Olympiádě v českém jazyce

V letošním školním roce byli naši žáci opět velmi úspěšní v Olympiádě v českém jazyce. Ve II. kategorii zvítězila žákyně 5.L Amira A. a postoupila do krajského kola. I v tomto kole byla velmi úspěšná a reprezentovala Plzeňský kraj v kole ústředním, které se konalo ve dnech 16. – 22. června 2021. Amira v posledním celostátním kole i přes nepříznivé podmínky vybojovala krásné 2. místo... (více)

16. 6. 2021, 8:30, ja

Kandidáti do voleb ŠR GLP

Připomínáme, že volby do Školské rady GLP se budou konat ve čtvrtek 24. června 2021 od 8:00 do 16:00 v budově Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, hlavní vchod školy.

pdf Navržení kandidáti 2021

15. 6. 2021, 9:30, sia

Ve Fyzikální olympiádě GLP opět úspěšné

Ani v pandemickém roce 2020/2021 se na poli fyzikálním nezahálelo. Naši žáci se zapojili, byť distančně, do všech kategorií 62. ročníku Fyzikální olympiády. Přes všechny komplikace si vedli velmi dobře, v některých kategoriích dokonce výborně. Důkazem je 4. místo Marka Hanzla z 8.L v krajském kole kategorie A. Do této nejobtížnější kategorie se celkem zapojili... (více)

14. 6. 2021, 14:00, an

Výsledky přijímacího řízení 2021 po náhradním termínu

K dispozici jsou výsledky s pořadím uchazečů po náhradním termínu:
pdf čtyřleté studium
pdf šestileté studium
pdf osmileté studium

8. 6. 2021, 13:30, laa

Chemická olympiáda přežila pandemii!

Je možné i v době distanční výuky soutěžit v chemii? Ano! A  potvrzují to naši studenti – účastníci 57. ročníku ChO. Jen vyměnili chemickou laboratoř za kuchyň a používali doma se běžně vyskytující „chemikálie“ jako sůl, ocet, jedlou sodu či olej. V kategorii D nejlépe uspěla Veronika J. ze 4.L, která vyhrála... (více)

Květen 2021

28. 5. 2021, 9:00, ja

Volby členů školské rady

Ředitel Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. volby členů do Školské rady Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21. Volby se budou konat ve čtvrtek 24. června 2021 od 8:00 do 16:00 v budově Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, hlavní vchod školy. Podrobné informace: pdf Oznámení o konání voleb členů školské rady

27. 5. 2021, 11:00, lea

Úspěch studentů v mezinárodním projektu

Přinášíme radostné výsledky mezinárodního soutěžního projektu Who will you invite to your video call? V  kategorii 10-13 let zvítězili studenti z Pákistánu, v kategorii 14-17 let pak účastníci z Belgie. Konkurence však byla vysoká i na lokální úrovni. Z České republiky se do soutěže zapojilo 23 škol, jež zaslaly celkem 125 projektů, z nichž 80 bylo právě v kategorii od 14 do 17 let, v níž velmi úspěšně soutěžili naši dva studenti z 5.L... (více)

26. 5. 2021, 9:00, rea

Zkoušky DELE

Dne 21. a 22. května proběhly na našem gymnáziu mezinárodní zkoušky ze španělského jazyka DELE. 21 žáků bilingvní sekce nejdříve psalo písemnou část a následně skládali ústní zkoušku na úrovních A2/B1 escolar, B2 nebo C1. Doufáme, že všichni zkoušku úspěšně složí. (více)

21. 5. 2021, 14:30, na

Naši vítězové v krajském kole SOČ

Dne 28. dubna se konalo krajské kolo SOČ. Na 2. místě se umístil Marek Hanzl (8.L) a na 3. místě Jan Jindřich Hřebenář (2.A), oba v oboru fyzika. Markova práce byla porotou navržena do tzv. licitace. Držíme palce, aby se s prací dostal i do celostátního kola, které se koná v červnu. Gratulujeme! (více)

 

19. 5. 2021, 13:30, an

Výsledky přijímacího řízení 2021

K dispozici jsou výsledky s pořadím uchazečů (bez uchazečů, kteří konají PZ v náhradním termínu):
pdf čtyřleté studium
pdf šestileté studium
pdf osmileté studium
Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí přijatý uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli gymnázia, a to do 10 pracovních dnů, tj. do 3. června 2021. Nepřijatým uchazečům bude vyhotoveno rozhodnutí o nepřijetí, které si budou moci osobně vyzvednout jejich zákonní zástupci v kanceláři školy (A16) ve čtvrtek 20. května 2021 od 9:00 do 16:30. (další informace)

19. 5. 2021, 9:00, ja

Organizace výuky od 24. května

Vážení rodiče, milí žáci, s velkým potěšením a radostí Vám sděluji, že od 24. května nastupují k prezenční výuce žáci všech tříd naší školy. Protože zároveň maturanti budou psát didaktické testy, věnujte prosím pozornost rozvrhovým změnám. Strávnici s inkasem jsou ke stravování přihlášeni automaticky, ostatní se musí domluvit s vedoucí školní jídelny paní Alenou Černou. Pro výuku tělesné výchovy prozatím platí, že ji budeme konat formou venkovních aktivit. Aleš Janoušek

18. 5. 2021, 10:00, na

Biologická olympiáda – krajské kolo

Naši studenti se zúčastnili krajského kola Biologické olympiády, která se stejně jako ostatní soutěže konala distančním způsobem. Na krásném 6. místě se umístila studentka z 1.L Eliška Fischerová (kategorie D). Ze stejné kategorie reprezentovala naší školu i Kateřina Cinertová (2.L). V kategorii C soutěžila... (více)

14. 5. 2021, 9:00, ja

Informace k organizaci výuky v týdnu od 17. května

Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 17. května se ruší rotační výuka. Všechny třídy nižšího gymnázia se budou učit prezenčně podle standardního rozvrhu. Také se ruší dosavadní rozpis výdeje obědů, který probíhal v čase 5. vyučovací hodiny. Obědy budou vydávány dle rozvrhu do 14:45. Testování žáků antigenními testy se uskuteční v pondělí 17. května během 1. vyučovací hodiny. Pro výuku tělesné výchovy nadále platí forma venkovních aktivit (bez cvičebního úboru).

12. 5. 2021, 10:00, kia

3. místo v recitační soutěži Čtvrtlístek

Recitační soutěž Memoriál Rosti Čtvrtlíka letos proběhl dne 29. dubna bez soutěžících, na základě zaslaných videí. Soutěžní příspěvky posuzovala porota složená ze zástupců gymnázia i města Děčín i známých hereckých divadelních osobností (Klára Cibulková, Stanislava Jachnická, Vendula Křížová). Anežka Tetřevová, která sbírá ceny v recitačních soutěžích oblasti města i kraje po celou dobu svého dosavadního studia, tu v kategorii A – recitace, obsadila 3. místo s texty Jacquese Préverta a Vladislava Vančury... (více)

11. 5. 2021, 9:00, faa

Úspěch v soutěži EuropaSecura

Naši žáci se i v této době snaží být aktivní a sami si hledají soutěže, kterých by se mohli účastnit. Příkladem jsou studentky 4.E (Evelína Šmidingrová, Veronika Jančová a Ludmila Netrvalová), které se zapojily do soutěže EuropaSecura. V základním kole si otestovaly své znalosti v online testu. Ten byl zaměřen na bezpečnostní politiku České republiky, Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. V krajském kole si vyzkoušely psaní odborného textu. Jejich analýza Ruský vliv na ČR a EU... (více)

10. 5. 2021, 14:00, ja

Upozornění pro uchazeče o čtyřletý obor studia

Uchazeči o čtyřletý obor studia, kteří měli konat oba termíny do oboru vzdělání s maturitní zkouškou na jedné škole, mohou konat náhradní termín bez ohledu na důvod, pro který nekonali přijímací zkoušku v řádném termínu.
Rovněž se umožňuje vzít zpět zápisový lístek v případě, že na základě konání přijímací zkoušky (jednotné ale i školní) v náhradním termínu byl uchazeč následně přijat ke vzdělávání na střední škole.

pdf Dodatek MŠMT k přijímacím zkouškám

6. 5. 2021, 14:30, rea

Úspěch v soutěži Poznejte Valencii

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 zveřejnilo Španělské velvyslanectví výsledky literární soutěže Poznejte Valencii. Naše žákyně Jana Bosáková z 5.E v ní obsadila skvělé 1. místo a stráví tak dva týdny na jazykovém kurzu ve Valencii. (více)

 

5. 5. 2021, 14:00, kua

Naše úspěchy v Matematické olympiádě

V letošním školním roce proběhla všechna kola Matematické olympiády distančním způsobem. Naši studenti nás velmi dobře reprezentovali jak v krajských, tak i okresních kolech. Největšího úspěchu dosáhl Pavel Frank ze 6.L, který obsadil v krajském kole kategorie B 2. místo v rámci Plzeňského kraje a v celostátním srovnání je 14. Pozadu nezůstali ani mladší studenti... (více)

Duben 2021

30. 4. 2021, 12:30, rea

Dlouhodobá mobilita žáků v rámci projektu Erasmus+

V rámci projektu Erasmus+ Escuelas por el futuro: patrimonio y emergencia climática en las aulas se žáci 4.E mohou hlásit na dlouhodobou mobilitu (2 měsíce) ve školním roce 2021/22 na partnerské škole ve Valencii. Termín odevzdání žádosti je 16. května 2021. Podrobné informace v příloze.
 

28. 4. 2021, 12:00, ja

Zahájení prezenční rotační výuky od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, velmi mě těší, že můžeme po delší době přivítat žáky nižšího gymnázia k prezenční rotační výuce. Prezenční výuku zahájí v pondělí 3. května od 2. vyučovací hodiny v 8:50 třídy:1. L, 1. M, 2. L a 3. L. Dále se budou žáci těchto tříd učit v úterý 4. května od 8:50 a v pátek 7. května od 8:00. Na středu 5. května a čtvrtek 6. května vyhlašuji pro všechny žáky školy ředitelské volno z důvodu konání přijímacích zkoušek. Další informace k  výuce a k testování najdete v přiloženém dokumentu. S pozdravem Aleš Janoušek

pdf Zahájení prezenční rotační výuky od 3. 5. 2021

22. 4. 2021, 12:00, gua

Letní kempy beach volejbalu v Plzni

Milí Plzeňáci! Také už vám chybí slunce, teplo a pohyb na čerstvém vzduchu? Přijďte si s námi v létě užít týden plný zábavy a sportu v písku! Abychom se měli společně na co těšit, rádi bychom vás pozvali na letní kempy plážového volejbalu v areálu Beach Service - TJ Sokol Letná v Plzni na Letné. Že jste nikdy beach volejbal nehráli? Nevadí! Moc rádi vás naučíme nejen základy. Pro děti máme připravené celodenní příměstské tábory... (více)

akt. 20. 4. 2021, 14:00, an

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Oznamujeme, že pozvánky k přijímacím zkouškám byly v týdnu od 12. do 16. dubna rozeslány poštou, příp. do datových schránek.
Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby na pozvánce nepřehlédli tento text:
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN bude umožněn uchazečům vstup do školy pouze, pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Toto potvrzení může uchazeč nahradit a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní, b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.
Podle Informace k MO MZDR č.j.: 15757/2020-48/MIN/KAN – ochrana dýchacích cest mají uchazeči mít při přijímací zkoušce roušku (respirátor mít nemusí).

19. 4. 2021, 19:00, psa

Nakreslete strom - soutěž pro každého

V letošním školním roce jsme se i přes nepříznivou pandemickou situaci u nás i ve světě společně se školou IES Isabel de Villena z Valencie a školou IES Santa Isabel de Hungría z Jerezu pustili do projektu Escuelas por el futuro: patrimonio y emergencia climática en las aulas. V dílčích aktivitách se zabýváme kulturním i přírodním bohatstvím zúčastněných zemí, ekologií, aktivním občanstvím. Jednou z aktivit je soutěž Nakreslete strom. Může se zapojit ... (více)

16. 4. 2021, 14:00, spa

Video-výzva Knihovny Václava Havla

Milé studentky, milí studenti, Knihovna Václava Havla připravila nový projekt a vyzývá vás ke spolupráci. Předmětem výzvy je natočení a odeslání krátkého videa, v kterém odpovíte na tyto tři otázky: Co Vám chybí? O čem v poslední době nejvíce přemýšlíte? Na co se těšíte? Termín odeslání videa je... (více)

15. 4. 2021, 9:30, po

Pryč ze židle!

Už tě nebaví kvůli současné situaci sedět jenom doma na židli? Tak pojď běhat! Uběhni co nejvíce kilometrů a pomoz tím vylepšit sportovní zázemí naší školy. Zapoj do této výzvy i sourozence, rodiče, kamarády, prostě všechny, kteří mají chuť se hýbat. Zúčastnit se může opravdu každý. Nemusíš uběhnout maraton, každý kilometr se počítá! Registruj se bezplatně na  runczech.com a sbírej kilometry pro GLP! Přidělený kód pro naši školu je... (více)

8. 4. 2021, 20:30, na

Okresní kolo SOČ (Plzeň – město)

Ve středu 7. dubna 2021 se konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Naši 2 studenti se umístili na předních místech. Oba obhajovali práci v oboru fyzika:
1. místo – Jan Jindřich Hřebenář (2.A)
3. místo – Marek Hanzl (8.L)
Oběma gratulujeme a držíme palce v krajském kole. (více o SOČ)

3. 4. 2021, 12:30, lea

Who will you invite to your video call?

Studenti 5.L Anežka Tetřevová a Pavel Jan Linka se zapojili do mezinárodního soutěžního projektu vyhlášeného vydavatelstvím Oxford University Press, jež je součástí prestižní Oxfordské univerzity. Projekt je vypisován každý rok a zapojují se do něj studenti z mnoha zemí po celém světě. Úkolem pro tento rok na téma Who will you invite to your video call? bylo zvolit si libovolné čtyři žijící či nežijící osobnosti, které by si studenti přizvali do... (více)

Březen 2021

30. 3. 2021, 11:00, po

Zeměpisná olympiáda

Logo Zeměpisná olympiáda

V letošním roce proběhla i olympiáda distančním způsobem. Několik našich studentů bojovalo o nejlepší umístění v okresním kole. Nejúspěšnější byl Matěj Martínek, který obsadil 1. místo v kategorii A. Výborný výkon podal také v krajském kole, kde se umístil na krásném 6. místě. Všem zúčastněným děkujeme a Matějovi gratulujeme!

24. 3. 2021, 10:00, sla

Certifikát eTwinningová škola

22. března 2021 obdržela škola zprávu: Congratulations! Your school has been awarded with the eTwinning School Label 2021-2022 and this is a great achievement by the eTwinning team in your school.
Toto prestižní ocenění získalo Gymnázium Luďka Pika za spolupráci s mezinárodními školami a zařadilo se mezi 9 škol... (více)

akt. 22. 3. 2021, 12:30, hea

A ve škole se právě děje...

Foto studentka u počítače

Je pátek, 19. března, přesně půl jedenácté dopoledne a studentka 3.A se právě online snaží v okresním kole Olympiády v NJ o nejlepší umístění. Držíme jí palce!
Je pondělí, 22. března, a my už víme, že naše reprezentantka Hanka měla kultivovaný projev a na téma ´Was und wie feiert man´ podala vyčerpávající výpověď. I proto obsadila v okresním kole krásné třetí místo. Gratulujeme!

18. 3. 2021, 12:30, ja

Upozornění pro uchazeče o studium

Upozorňujeme, že vzhledem k epidemiologické situaci stanovilo MŠMT nové termíny konání přijímacích zkoušek. Pro čtyřleté studium ve dnech 3. a 4. května a pro šestileté a osmileté studium 5. a 6. května. Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte písemně nejpozději 14 dnů před konáním přijímacích zkoušek.

1. 3. 2021, 10:30, ja

Uzavření budovy školy v době jarních prázdnin

V týdnu od 8. března do 12. března 2021 v době jarních prázdnin s ohledem na epidemiologickou situaci bude budova školy uzavřena. Úřední hodiny od 1. března 2021, mimo jarní prázdniny, se budou konat vždy v pondělí a ve středu od 8 do 12 h.

Únor 2021

26. 2. 2021, 11:00, ja

Online vysílání FAV

Online vysílání pro uchazeče o studium na FAV ZČU! Nestihli jste lednový Den otevřených dveří Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni? Máte stále nezodpovězené otázky ohledně studijních programů, přijímacího řízení, stipendií, studia v zahraničí nebo tvorby rozvrhů? Nebo se stále nemůžete rozhodnout, která fakulta je ta pravá a chcete... (více)

17. 2. 2021, 9:00, ja

Školy zůstávají ve stejném režimu jako dosud

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud s výjimkou konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.
Podle Usnesení vlády ČR č. 129 bodu 3, písm. h) se mohou konat komisionální opravné a komisionální náhradní zkoušky na středních školách a v konzervatořích s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů.

16. 2. 2021, 9:30, rea

Mezinárodní zkoušky DELE

Žáci bilingvní sekce mohou nově skládat mezinárodní zkoušky ze španělského jazyka DELE na našem gymnáziu.
Termíny zkoušek: 21. – 22. května 2021
Zápis nejpozději do:  17. března 2021
Přihláška: Externí odkaz odkaz zde
K přihlášce je nutné přiložit... (více)

9. 2. 2021, 9:30, ja

Elektronická verze testů k jednotným přijímacím zkouškám

Žáci 9., 7. a 5. ročníků ZŠ mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ také elektronickou verzi testů. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, byly použity při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile... (více)

8. 2. 2021, 9:00, an

Jak jsme dopadli v okresním kole MO?

Ano, i v době pandemie a výuky na dálku probíhají různé školní soutěže. Letošní okresní kolo kategorie Z9 70. ročníku tradiční a prestižní soutěže Matematická olympiáda, vyhlašované MŠMT, proběhlo netradičním distančním způsobem. Z celkového počtu 24 soutěžících obsadila naše žákyně Veronika Juhásová 1. až 4. místo s maximálním možným ziskem 24 bodů, další naše žákyně... (více)

4. 2. 2021, 10:00, M.H.

Projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň je škola, která se dlouhodobě věnuje podpoře polytechnického vzdělávání. V dnešní době se to neobejde bez podpory digitálních kompetencí. K zvyšování kvality výuky a motivace žáků, k rozvoji klíčových kompetencí i k reflexi rovných příležitostí je třeba školu vybavit odpovídajícími moderními technologiemi... (více)

1. 2. 2021, 12:30, M.H.

Úřední hodiny pro podávání přihlášek

Důležité upozornění pro zájemce o studium ve školním roce 2021/2022: S ohledem na stávající epidemiologickou situaci a uzavření škol bude možné podat přihlášku na naši školu pouze v úředních dnech, a to:
- v pondělí od 8:00 do 12:00
- ve středu od 12:00 do 16:00
Přihlášky se budou odevzdávat do vrátnice školy. Připomínáme, že přihláška se musí odevzdat nejpozději 1. března 2021.

Leden 2021

27. 1. 2021, 17:30, ja

Předávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí opatření obecné povahy MŠMT ČR, které předpokládá předání informace o hodnocení distančním způsobem a předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy přístupné pro prezenční docházku. Výsledky hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pro žáky a jejich zákonné zástupce jsou zpřístupněny v systému Bakaláři, k němuž jste obdrželi přístupové údaje na začátku školního roku.

22. 1. 2021, 11:00, ja

Vyhlášení přijímacího řízení 2021

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání ve školním roce 2021/2022, a to do těchto oborů vzdělání:
• osmileté všeobecné gymnázium – obor 79-41-K/81 Gymnázium
• šestileté česko-španělské gymnázium – obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
• čtyřleté všeobecné gymnázium – obor 79-41-K/41 Gymnázium
(více informací)

21. 1. 2021, 8:00, jc

Lyžařské kurzy

Vzhledem k epidemiologické situaci a opatřením vlády ČR jsme nuceni ve školním roce 2020/2021 zrušit všechny domluvené lyžařské kurzy. Peníze budou vráceny zpět na účty, z kterých škola částku obdržela. Budou poslány v průběhu února. Pokud u Vás došlo ke změně bankovního účtu, škole to prosím oznamte.

18. 1. 2021, 12:00, ja

Informace ke studiu na naší škole

Informace k přijímacímu řízení a ke studiu na naší škole podáváme telefonicky ve dnech 19. - 21. ledna 2021 v době od 9:00 do 12:00:
• úterý 19. ledna – Mgr. Aleš Janoušek, ředitel školy, 776 699 750
• středa 20. ledna – Mgr. Miroslava Fenclová, zástupkyně ředitele školy, 608 440 639
• čtvrtek 21. ledna – PaedDr. Josef Mašek, zástupce ředitele školy, 777 267 789
(více)

18. 1. 2021, 10:30, faa

Příběhy našich sousedů

V loňském školním roce se naše gymnázium zapojilo do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů. Žáci se za doprovodu svých učitelů a koordinátorů z Post Bellum stali na několik měsíců rozhlasovými dokumentaristy a badateli. Jejich úkolem bylo najít a vyzpovídat pamětníka a materiál dále zpracovat. Gymnázium Luďka Pika reprezentovala v kategorii SŠ skupina studentů z maturitních ročníků... (více)

13. 1. 2021, 10:30, vca

Za vánoční kometou

Studentka 1.M Tereza Drábková získala 3. místo ve výtvarné soutěži Za vánoční kometou v Evropě, kterou vyhlásilo Eurocentrum Plzeň spolu s Eurocentrem v Českých Budějovicích. Malba vánočního plzeňského kostela uspěla ve velké konkurenci, neboť do soutěže bylo zasláno 193 prací ze 33 škol... (více)

12. 1. 2021, 9:30, sla

Úspěch projektu Erasmus+ Investigar, exponer y debatir...

Náš projekt Erasmus+ Investigar, exponer y debatir para aprender a ser críticos (č. 2017-1-CZ01-KA219-035496_1) byl na základě hodnocení závěrečné zprávy externími hodnotiteli vybrán jako jeden ze šesti nejlepších projektů v oblasti školního vzdělávání ukončených ve školním roce 2019-2020. Na základě tohoto úspěchu byl Domem zahraniční spolupráce zařazen do publikace Ceny DZS 2020. (více)

8. 1. 2021, 16:30, ja

Den otevřených dveří na GLP 2021

Vzhledem k epidemiologické situaci nebudeme moci přivítat návštěvníky osobně na plánovaném Dnu otevřených dveří Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 dne 12. ledna 2021. Základní informace o studiu na naší škole, o školních projektech a dalších aktivitách zjistíte zejména z následujících odkazů na našich webových stránkách: prezentace školy (.pdf), výroční zprávy, školní projekty, dvojjazyčné studium, videoprezentace Nuestra escuela – Naše škola, kterou vytvořili studenti bilingvní sekce. Kritéria pro přijetí budou... (více)

Prosinec 2020

akt. 30. 12. 2020, 9:30, ja

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 budou všichni žáci od 4. ledna 2021 opět vzděláváni distančně dle rozvrhu v tabulce.
Žádám rodiče a žáky, aby sledovali aktuální informace o organizaci výuky na stránce rozvrhy a suplování vzhledem k vývoji situace a nařízením vlády ČR.
Strávníci ve školní jídelně jsou automaticky odhlášeni.

30. 12. 2020, 9:30, ja

Úřední hodiny v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021

Úřední hodiny v týdnu od 4. do 8. ledna 2021 se konají ve středu od 8:00 do 12:00. Preferujeme elektronickou komunikaci. Žádosti prosím směřujte na následující adresy:
• paní Martina Kouláková - martina@glp.cz
• paní Ing. Marcela Hrušková - hruskova@glp.cz

PF 2021

 

 

 

11. 12. 2020, 10:30, an

Uzavření školního bufetu

Uzavření bufetu

V týdnu od 14. do 18. prosince je školní bufet uzavřen.

 

 

8. 12. 2020, 9:30, ja

Přijímací řízení na FEL ZČU

Fakulta elektrotechnická ZČU oznamuje, že je možné podávat přihlášky ke studiu do bakalářského studijního programu „Elektrotechnika a informační technologie" pro akademický rok 2021/2022. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách FEL ZČU. Termín pro podání přihlášky je...(více)

7. 12. 2020, 12:00, M.H.

Úspěch na Studentské vědecké konferenci

Každý rok pořádá Otevřená věda pod hlavičkou Akademie věd ČR vědecké stáže pro středoškolské studenty z celé České republiky. Dává tak možnost mladým lidem se pod vedením vědkyň a vědců zapojit do aktuálního výzkumu na některém z vědeckých pracovišť Akademie. Přijatí stážisté se mohou...(více)

3. 12. 2020, 13:30, ja

Doplněk k organizaci výuky od 7. prosince 2020

Od 7. do 12. prosince nastupují do školy třídy: 1.A, 5.L, 3.E, 4.E a v týdnu od 14. do 18. prosince třídy: 2.A, 3.A, 6.L, 7.L a 5.E.

Výuka maturitních tříd 4.A, 6.E a 8.L probíhá podle rozvrhu, včetně seminářů.

Strávníci platící prostřednictvím inkasa jsou k obědům přihlášeni automaticky, strávníci platící hotově se přihlásí v pondělí 7. prosince před 8:00 v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Prosím, sledujte aktuální informace o organizaci na stránce rozvrhy a suplování.

Listopad 2020

akt. 27. 11. 2020, 12:00, ja

Organizace výuky od 25. listopadu 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte, abych Vás informoval o organizaci výuky od 25. listopadu 2020.
Od středy 25. listopadu začíná prezenční výuka pro maturitní ročníky od 2. vyučovací hodiny dle rozvrhu. Semináře v těchto dnech vyučujeme pouze distančně, abychom zajistili homogenitu tříd.
V týdnu od pondělí 30. listopadu do 4. prosince a v týdnu od 14. do 18. prosince se koná prezenční výuka tříd: 1.L, 1.M, 2.L a 3.L.
V týdnu od 7. do 11. prosince se koná prezenční výuka tříd 4.L, 1.E a 2.E.
V ostatní dny a pro ostatní třídy platí rozvrh a pravidla pro distanční vzdělávání.
Ve dnech 21. a 22. prosince konají všechny třídy výuku distančně dle rozvrhu.

Prosím, sledujte aktuální informace o organizaci na stránce rozvrhy a suplování.

Připomínám povinnost dodržovat nařízená hygienická opatření, zejména nošení roušky po celou dobu přítomnosti ve škole, dezinfekce rukou, dodržování rozestupů a větrání v průběhu výuky.
Stravování ve dnech od 25. listopadu bude probíhat dle připraveného rozpisu, který dostanou vyučující na pedagogické radě 24. listopadu.

Velmi mě těší, že se s některými třídami můžeme opět setkávat při prezenční výuce a všem nám přeji brzký úspěšný návrat do školy.
S pozdravem Mgr. Aleš Janoušek

26. 11. 2020, 9:30, ja

Na Karlovku online - možnost studia na UK

Karlova univerzita si dovoluje pozvat učitele a studenty na virtuální informační den Univerzity Karlovy, který se uskuteční pod názvem „Na Karlovku online“ v sobotu 28. listopadu od 9 do 16 hodin na  webu nakarlovku.cz. Celý den na něm budou moci zájemci zjišťovat informace o studiu a  přijímacím řízení pomocí on-line chatů a streamů se zástupci všech 17 fakult UK. Ve videích představí uchazečům Univerzitu Karlovu investigativní novinář a influencer Janek Rubeš...(více)

23. 11. 2020, 13:00, ja

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Přípravné kurzy se budou konat pouze prezenčně a v případě příznivé epidemiologické situace. Elektronická přihláška bude v takovém případě aktivována a zveřejněna na webu školy v záložce "Přijímačky" v průběhu ledna. Předpokládaný začátek kurzů je druhá polovina ledna.

23. 11. 2020, 10:00, ja, A.Č.

Stravování ve školní jídelně od 25. 11. do 27. 11.

Informace pro maturantyvyučující ke stravování od středy 25. 11. do pátku 27. 11.:
Strávníci platící prostřednictvím inkasa jsou k obědům přihlášeni automaticky, strávníci platící hotově se přihlásí ve středu 25. 11. před 8:00 v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Aleny Černé.

23. 11. 2020, 8:00, ja

Úřední hodiny v týdnu od 23. 11. do 27. 11. 2020

Úřední hodiny v týdnu od 23. do 27. listopadu 2020 se konají v pondělí a středu od 8:00 do 13:00. Preferujeme elektronickou komunikaci. Žádosti prosím směřujte na následující adresy:
• paní Martina Kouláková - martina@glp.cz (pondělí),
• paní Ing. Marcela Hrušková - hruskova@glp.cz (středa).

16. 11. 2020, 8:00, ja

Úřední hodiny v týdnu od 16. 11. do 20. 11. 2020

Úřední hodiny v týdnu od 16. do 20. listopadu 2020 se konají v pondělí a středu od 8:00 do 13:00. Preferujeme elektronickou komunikaci. Žádosti prosím směřujte na následující adresy:
• paní Martina Kouláková - martina@glp.cz (pondělí),
• paní Ing. Marcela Hrušková - hruskova@glp.cz (středa).

13. 11. 2020, 10:30, coa

Evropský certifikát kvality eTwinning

Jako ocenění práce na eTwinningovém projektu „VacunaTICzate“ ve spolupráci s gymnáziem Rødovre z Dánska, se španělským gymnáziem IES Vía de la Plata de Salamanca a gymnáziem IES Urbi z Baskicka, byl naší škole udělen Evropský certifikát kvality...(více)

 

13. 11. 2020, 10:30, coa

Certifikát kvality eTwinning

Během tohoto projektu jsme měli příležitost spolupracovat se studenty z různých států. Jednou z prvních aktivit bylo vyplňování dotazníku ohledně ostatních zúčastněných, abychom otestovali své znalosti o těchto státech. Dále jsme měli představit sami sebe a naše zájmy prostřednictvím krátkého...(více)

 

10. 11. 2020, 10:30, na

Harmonogram 43. ročníku SOČ online

Na základě vyhlášení MŠMT bude 43. ročník SOČ probíhat online. Přihlášení do SOČ bude možné od ledna 2021.
Harmonogram, další informace a materiály ke stažení najdete na stránkách SOČ.

 

akt 10. 11. 2020, 11:30, an

Rozvrhy online hodin tříd

Na stránce Rozvrhy, suplování a plánované testy jsou umístěny rozvrhy online hodin tříd platné pro distanční výuku od 2. listopadu 2020 do odvolání.
Online hodinou se rozumí současné připojení učitele a studentů dané třídy/skupiny. Online hodiny trvají 45 minut a jsou pro studenty povinné.

 

9. 11. 2020, 10:30, ja

Studentské vědecké stáže

Vědecké stáže nabízejí bezplatně talentovaným studentům středních škol z celé republiky příležitost zapojit se do praktického výzkumu přímo na pracovištích Akademie věd ČR pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků. Cílem vědeckých stáží je umožnit studentům získat...(více)

 

6. 11. 2020, 10:00, ja

Úřední hodiny v týdnu od 9. 11. do 13. 11. 2020

Úřední hodiny v týdnu od 9. do 13. listopadu 2020 se konají v pondělí a středu od 8:00 do 13:00. Preferujeme elektronickou komunikaci. Žádosti prosím směřujte na následující adresy:
• paní Martina Kouláková - martina@glp.cz (pondělí),
• paní Ing. Marcela Hrušková - hruskova@glp.cz (středa).

5. 11. 2020, 10:00, sla, psa

Nový projekt Erasmus+

I přes nepříznivou pandemickou situaci u nás i ve světě, jsme v loňském školním roce podali žádost o další mezinárodní projekt Erasmus+, i tentokrát jsme uspěli, a tak se už po několikáté letos pouštíme do dalšího dvouletého projektu. Tentokrát na téma: Escuelas por el futuro: patrimonio y emergencia climática en las aulas...(více)

31. 10. 2020, 11:30, ja

Úřední hodiny v týdnu od 2. 11. do 6. 11. 2020

Úřední hodiny v týdnu od 2. do 6. listopadu 2020 se konají v pondělí a středu od 8:00 do 13:00. Preferujeme elektronickou komunikaci. Žádosti prosím směřujte na následující adresy:
• paní Martina Kouláková - martina@glp.cz (pondělí),
• paní Ing. Marcela Hrušková - hruskova@glp.cz (středa).

akt 3. 11. 2020, 8:00, an

Rozvrhy online hodin tříd

Na stránce Rozvrhy, suplování a plánované testy jsou umístěny rozvrhy online hodin tříd platné pro distanční výuku od 2. listopadu 2020 do odvolání.
Online hodinou se rozumí současné připojení učitele a studentů dané třídy/skupiny. Online hodiny trvají 45 minut a jsou pro studenty povinné.

 

Říjen 2020

16. 10. 2020, 12:00, ja

Úřední hodiny v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020

Úřední hodiny v týdnu od 19. do 23. října 2020 se konají v pondělí a středu od 8:00 do 13:00. Preferujeme elektronickou komunikaci. Žádosti prosím směřujte na následující adresy:
• paní Martina Kouláková - martina@glp.cz (pondělí),
• paní Ing. Marcela Hrušková - hruskova@glp.cz (středa).

13. 10. 2020, 16:00, ja

Krizová opatření od 14. října 2020

Vážení rodiče, vážení žáci,

v souvislosti s přechodem všech žáků na distanční výuku od 14. října 2020 Vám oznamuji, že byla připravena a stanovena pravidla, která byla projednána na pedagogické radě dne 13. října 2020. Rovněž oznamuji, že provoz školní jídelny bude přerušen do odvolání.

pdf Pravidla distančního vzdělávání na GLP od 14. října 2020
pdf Informace MŠMT pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření
pdf Usnesení vlády ČR a o přijetí krizových opatření

Mgr. Aleš Janoušek

12. 10. 2020, 12:10, rea

10. ročník soutěže Cena Republiky Peru

Velvyslanectví Peru vyhlašuje pro studenty středních škol soutěž na téma: Cesta k nezávislosti Peruánské republiky. Rozsah práce je max. 1500 slov (4 stránky) a termín odevzdání je 7. února 2021. (více)

 

2. 10. 2020, 14:00, ja

Pravidla distančního vzdělávání

Vážení rodiče, vážení žáci,

v odkazech níže Vám posílám základní pravidla fungování distančního vzdělávání, které je nově dle školského zákona pro žáky povinné.
pdf Pravidla distančního vzdělávání
pdf Nařízení krajské hygienické stanice

Mgr. Aleš Janoušek

1. 10. 2020, 9:30, gia

Diplomy ze zkoušky ze španělštiny DELE

Termíny nejbližších zkoušek:
• pátek 13. listopadu - Úrovně: A1 escolar, A2/B1 escolar
• sobota 14. listopadu - Úrovně: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Zápis do 14. října 2020
(více)

Září 2020

29. 9. 2020, 8:00, hea

Jídelní komise

Schůzky jídelní komise se v tomto školním roce budou konat ve čtvrtek po 2. vyučovací hodině v jídelně.

25. 9. 2020, 9:30, A.Č.

Úprava cen obědů

Od 1. října 2020 budou z důvodu zdražení potravin upraveny ceny obědů:
• Strávníci 11-14 let ... 34 Kč
• Strávníci 15-18 let ... 37 Kč
Stávající limit inkasa 900 Kč je dostačující.

22. 9. 2020, 11:30, sua

Otevření dobrovolnického centra TOTEM

Studenti naší školy se zúčastnili slavnostního otevření dobrovolnického centra TOTEM v Plzni Doubravce 15. září 2020. „Slavnostní páska přestřižena! Jsme moc rádi, že jsme konečně mohli slavnostně otevřít naši novou doubraveckou pobočku v Těšínské 26 a zároveň...“ (více)

 

18. 9. 2020, 13:00, rea

Soutěž Dominikánské republiky

Generální konzulát Dominikánské republiky vyhlašuje uměleckou soutěž pro studenty španělského jazyka. Termín odevzdání díla je 23. října 2020. (více)

 

 

16. 9. 2020, 8:00, na

Soutěže NPI ČR ve školním roce 2020/21

V souvislosti s epidemiologickými preventivními opatřeními ve školství nevyhlásilo MŠMT prozatím soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021. V průběhu září bude MŠMT kontaktovat pořadatele soutěží a zjišťovat možnosti realizovat soutěže za upravených podmínek, např. distanční formou. Na konci září proběhne... (více)

9. 9. 2020, 19:30, ja

Roušky

Luděk Pik 2020

Na základě opatření MZ ČR jsou od čtvrtka 10. září povinné roušky ve společných prostorách školy.

pdf Text mimořádného opatření MZ ČR

 

7. 9. 2020, 12:00, an

Přihlášení rodičů do elektronické žákovské knížky

Rodiče žáků 1. ročníků si vytvoří přístup do elektronické žákovské knížky kliknutím na ikonu Bakaláři  Bakaláři , dále kliknutím na Zapomenuté heslo a zadáním své e-mailové adresy, kterou uvedli v přihlášce na školu. Další postup jim přijde na e-mail.

akt. 7. 9. 2020, 10:30, ja

Informace MŠMT a MZ ČR k provozu škol

Škola se v aktuálním školním roce 2020/2021 řídí platnými pokyny obsaženými v metodice MŠMT a MZ Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 ze dne 24. srpna 2020, doplněnými o pokyny v dokumentu Metodika pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s covid-19 MZ ČR ze dne 4. září 2020.

Srpen 2020

26. 8. 2020, 13:00, an

Organizace prvního školního dne

V úterý 1. září 2020 proběhne přivítání studentů s třídními učiteli ve třídách od 8:00. Vyučování bude končit po druhé vyučovací hodině, tzn. v 9:35.
Obědy budou vydávány od 10:00 do 12:00.
Všichni studenti, kteří chodili do jídelny minulý školní rok, jsou automaticky k obědům přihlášeni.

18. 8. 2020, 11:00, jc

Seznamovací kurz 1.L

Milé žákyně a milí žáci 1. L, v termínu 3. září a 4. září 2020 proběhne seznamovací kurz v Konstantinových Lázních. Veškeré detailní informace Vám sdělím ve škole. Těším se na Vás.
třídní učitel Pavel Janča

akt. 17. 8. 2020, 11:30, A.Č.

Informace pro nové strávníky ve školní jídelně

V posledním týdnu v srpnu (st 26. - pá 28.) přijďte do kanceláře školní jídelny od 8 - 12 h, koupíte si čip nebo kartu, s sebou přineste vyplněnou přihlášku, která se nachází na stránkách jídelny, v ní jsou velmi podrobné informace, dále potvrzení o založení inkasa, stačí potvrzení z internetového bankovnictví, do banky nemusíte. Zavedeme hesla pro www.strava.cz - slouží k objednávání obědů a nahlásíte, od kdy se budete stravovat. Když nebudete moci přijít v srpnu, můžeme samozřejmě zařídit vše až v září v čase od 6 - 15 h, mimo prvního školního dne, kdy nebudu přítomna.
Stávající strávníci jsou automaticky přihlášeni.
Alena Černá, vedoucí š. j.

14. 8. 2020, 13:00, haa

Info pro 1.A

Milé studentky a milí studenti budoucí 1.A, váš seznamovací kurz se bude konat 3. - 4. září v Brodu nad Tichou. Užijeme si výlety do okolí, seznamovací aktivity a když počasí dovolí, tak i koupání. Bližší informace obdržíte 1. září, až se sejdeme ve škole. Zatím vám přeji hezký zbytek prázdnin a moc se těším, až vás poznám. Vaše třídní Jitka Havlová

Červenec 2020

6. 7. 2020, 9:00, doa

Seznamovací kurz 1.E

Milé studentky a milí studenti budoucí 1.E! Ve dnech 3. - 4. září se bude konat seznamovací kurz v Luhu u Sušice. Čekají nás výlety po okolí, koupání v Otavě a táborák :-) Přesné informace zašlu v druhé polovině července. Moc se na Vás těší Vaše třídní Mgr. Lucie Dominiková

Červen 2020

26. 6. 2020, 12:30, jc

Sportovní kurz 3.L a 1.E

pdf Cyklistická výzbroj a výstroj, program, kontakt

 

 

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti